De Ten Brinke Academie

De Ten Brinke Academie is in oktober 2013 opgericht met de volgende doelen binnen de Ten Brinke Group:

  • Opleiding van medewerkers;
  • Verbetering van de kwaliteit;
  • Minimaliseren van faalkosten door het delen van kennis en ervaring;
  • Medewerkers de mogelijkheid bieden, zich door scholing verder te ontwikkelen.


Hiervoor zijn meerdere opleidingsvormen beschikbaar:

  • E-learning
  • Klassikale training & seminar
  • Persoonlijke training & coaching

Wat is E-Learning?
Onder E-Learning wordt verstaan alle vormen van leren waarbij elektronische of digitale middelen worden ingezet. Bij Ten Brinke wordt hiervoor een E-Learning module gebouwd en via het Intranet beschikbaar gesteld. E-Learning biedt de medewerker de mogelijkheid leerstof passend bij zijn/haar functie en interesse aan te bieden. Bijvoorbeeld: bouwrecht, bouwtechniek, bouworganisatie, etc.

Klassikale trainingen en seminar
De Ten Brinke Academie organiseert klassikale trainingen op verzoek en samen met de bedrijven binnen Ten Brinke Group. De klassikale trainingen worden in kleine groepen van ca. 12 personen gegeven. De seminars zijn voor groepen van maximaal 25 personen.

 

Training en coaching
Voor bepaalde functies kunnen medewerkers in overleg met directie in aanmerking komen voor een persoonlijk coachingstraject. Tijdens dit coachingstraject worden betreffende medewerkers getraind door op de voor hun specifieke verbeterpunten. Tevens is er binnen Ten Brinke Group een traineeprogramma. Hierbij worden de trainees persoonlijk of in kleine groepen (ca. 2 a 3 personen) begeleid. Om de twee weken staat er een begeleidingsafspraak met de trainees gepland waarin de thema's uit de praktijk worden behandeld.