BIM en LEAN bouw

Wij ontwerpen voor u een optimale staalconstructie met gebruikmaking van hulpmiddelen en werkmethoden (o.a. LEAN, BIM) naar de laatste stand der techniek. Door onze kennis van dak- en wandbeplating, trappen, hekwerken, vloeren, dakbedekking, lichtstraten en (overhead)deuren kunnen wij de benodigde voorzieningen hiervoor direct in de staalbouw verwerken. Tevens kunnen wij deze onderdelen voor u ontwerpen, leveren en monteren.

 

Het creëren van toegevoegde waarde voor de klant is onze drijfveer. Hierbij laten we ons onder andere inspireren door de Lean filosofie. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van onze eigen zienswijze op het bouwproces: Lean Bouwen volgens Imetaal Staalbouw. De belangrijkste pijlers onder Lean Bouwen volgens ons zijn optimale samenwerking en het in gezamenlijk overleg creëren van klantwaarde. Zoals we de ISO 9001 kort samen kunnen vatten: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs dit!

 

Imetaal is gewend om te werken volgens BIM. BIM staat voor Bouw Informatie Model. In dit informatiemodel is een gebouw driedimensionaal opgebouwd. Alle ‘rode draad’ partijen werken binnen hetzelfde digitale ontwerp en voorzien het model van hun eigen informatie en slaat alle relevante informatie tijdens het gehele bouwproces op. Het model is dus altijd up-to-date voor alle partijen. Het werken met BIM zorgt voor een vermindering van faalkosten, een reductie in bouwtijd en een nog betere samenwerking en uiteindelijk een beter resultaat voor u; de klant.