Criteria

De Ten Brinke Foundation hanteert onderstaande criteria voor de beoordeling van projecten die eventueel financieel ondersteund zullen worden.       
Aanvragen voor projecten die niet aan deze criteria voldoen worden niet in behandeling genomen.      

 

  • Er worden alleen projecten in de allerarmste landen c.q. regio’s ter wereld ondersteund.
  • Het project dient een economische ontwikkeling in het betreffende gebied teweeg te brengen.
  • Het land waar het project uitgevoerd wordt dient politiek stabiel te zijn.
  • Het project moet na 2 a 3 jaar selfsupporting zijn.
  • De aanvraag moet voorzien zijn van een begroting voor deze periode.  
  • Onze voorkeur gaat uit naar projecten die we volledig of als hoofdsponsor ( 75 tot 100%) kunnen ondersteunen 
    en met de Ten Brinke Foundation geassocieerd kunnen worden. 
  • Het initiatief van het project dient een organisatie te hebben welke in NL of Dld. is gevestigd.
  • Na toekenning van de financiële ondersteuning zal een 3-maandelijkse rapportage verlangd worden