ΙΔΡΥΜΑ Ten Brinke KIVA ΜΙΚΡΑ ΔΑΝΕΙΑ

15.06.2014

Όσον αφορά τα μικρά δάνεια, μια γυναίκα στην Τανζανία, για παράδειγμα, μπορεί έτσι να αγοράσει μια ραπτομηχανή και να είναι αυτοαπασχολούμενη μοδίστρα ή μια οικογένεια λαμβάνει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για την αγορά σπόρων ώστε να παράγει λαχανικά τα οποία αργότερα μπορούν να πωληθούν στην αγορά.

Εν τω μεταξύ, έχουμε δώσει δάνεια σε 23 μικρές επιχειρήσεις/οικογένειες ύψους 50-200 $. Από τους 23 δανειολήπτες, οι 6 έχουν ήδη εξοφλήσει πλήρως το δάνειο, οι άλλοι πληρώνουν με δόσεις. Ο καθένας μπορεί να πάρει δάνειο από 25 $ μέσω του KIVA, στην Αφρική, τη Νότια Αμερική ή οπουδήποτε χρειάζεται βοήθεια. Το έργο μπορεί να επιλεγεί στον ιστότοπο του KIVA ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε μικρής επιχείρησης (Καλλιέργεια λαχανικών, ραπτική, Εμπόριο κ.λπ.). Η KIVA λαμβάνει ποσοστό 15% του ποσού του δανείου για τη μεσιτεία και την οργάνωση των μικρών δανείων και για την παρακολούθηση της αποπληρωμής των δόσεων, έτσι ώστε όταν το δάνειο έχει αποπληρωθεί, επιστρέφεται το πολύ το 85% και στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποσό για νέα έργα.

https://www.kiva.org/lender/tenbrinkefoundation7744

  • Ten Brinke Foundation