Αγορά της εταιρείας Logistics ΔΕΛΤΑ 4

Στην αγορά της εταιρείας Logistics ΔΕΛΤΑ 4 ΑΕ και των εγκαταστάσεών της, έκτασης 24.000 τ.μ., προχώρησε η TenBrinkeGroupHellas. ⠀
Τη διαχείριση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΔΕΛΤΑ4 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ανέλαβε ο Όμιλος Εταιρειών SEAGULL S.A. υπό τη Διοίκηση του Προέδρου της, κ. Διονύση Γ. Στεριώτη, επιβεβαιώνοντας την πίστη του Ομίλου στην αγορά της Β. Ελλάδος.

  • Ten Brinke Hellas