Η νέα προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της TenBrinke

Η νέα προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της TenBrinke έχει χαρακτήρα, βρίσκεται στο Καλαμάκι και έχει συνολική επιφάνεια 4.481 τ.μ. διαμοιρασμένα σε 4 ορόφους.

  • Branch office Athen