Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Οι εργασίες κατασκευής του πολυόροφου κτιρίου γραφείων στην λεωφόρο Αλεξάνδρας συνεχίζονται.