29.11.2018 - Ten Brinke Foundation - Nieuws

In Sifoe (Gambia) is de bouw van een opleidingscentrum voor elektriciens gestart met ondersteuning van de Ten Brinke Foundation. Het openbare elektriciteitsnet in Gambia is sinds 2014 in opbouw en er worden nog geen vergelijkbare opleidingen aangeboden.

02.08.2018 - Ten Brinke Foundation - Nieuws

De Ten Brinke Foundation is gestart met een nieuw farm project in Malawi voor een gezin met 23 weeskinderen. Om inkomsten te genereren verbouwt het gezin o.a. groenten en fruit om te verkopen. Door deze inkomsten krijgen de kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan.

14.06.2018 - Ten Brinke Foundation - Nieuws

Het koeproject heeft een grote invloed op bepaalde gebieden in Sri Lanka. Gezinnen waaraan koeien zijn overhandigd, kunnen door de inkomsten die zij genereren door het verkopen van melk, 3 maaltijden per dag betalen en hun kinderen naar school sturen. Een man die is gespecialiseerd in het maken van kwark, koopt melk van de boeren en verkoopt de kwark met succes.

25.10.2017 - Ten Brinke Foundation - Nieuws

De maïsoogst is in de afgelopen dagen met succes afgerond. Nu wordt de grond voor het verbouwen van verschillende groenten voorbereid.

17.10.2017 - Ten Brinke Foundation - Nieuws

Met als doel de werkloosheid onder jongeren in Ghana terug te dringen, werkt de Ten Brinke Foundation samen met de stichting TroTro aan de opbouw van een praktijk vakschool in Hwidiem.

30.07.2017 - Ten Brinke Foundation - Nieuws

Op 1 maart 2017 zijn studenten van o.a. de opleiding Algemene Bouwkunde in Liberia, begonnen met de bouw van de kippenstal van circa 145m². 

20.07.2017 - Ten Brinke Foundation - Nieuws

Steeds meer gezinnen in Sri Lanka zijn zelfredzaam dankzij het koeienproject. Met behulp van de Ten Brinke Foundation worden er dit jaar 24 nieuwe koeien aangeschaft voor 16 nieuwe gezinnen, met als doel dat ook deze gezinnen zelfstandig inkomsten kunnen genereren door het verkopen van melk aan grote melkbedrijven in de regio.

30.05.2017 - Ten Brinke Foundation - Nieuws

Ten Brinke Foundation is een nieuw project gestart in Tanzania - Arusha! Hier is een broeikas gebouwd waarin groenten gekweekt, geoogst en vervolgens verkocht kunnen worden. Ook worden er scholingen gegeven over de landbouw. 

13.01.2017 - Ten Brinke Foundation - Nieuws

Het koeienproject in Sri Lanka ontwikkelt zich positief. In totaal zijn er al 34 kalveren geboren. De boeren hebben de bouw van koeienstallen gepland voor hun dieren, want tot nu toe kunnen de koeien alleen onder een afdak staan. Voor de helft van de kosten voor deze stal hebben de boeren zelf kunnen sparen, de andere helft wordt gefinancierd door microkredieten van Ten Brinke Foundation.

05.12.2016 - Ten Brinke Foundation - Nieuws

In Niger, buiten de hoofdstad Niamey, startte 4 jaar geleden het eerste boerderijproject van Ten Brinke Foundation.

Inmiddels functioneert de boerderij financieel onafhankelijk en is gegroeid van oorspronkelijk 5 naar 18 medewerkers.