Ten Brinke Bouw - Nieuws21.02.2019

34 woningen De Marslanden in Hardenberg

Aan de Moonenlaan in Hardenberg gaan wij 34 woningen realiseren op het plan "De Marslanden".

Voortgang 2019

week 28

Bij fase 1 zijn we bij 3 woningen bezig om de laatste punten af te werken zodat deze in week 29 en 30 opgeleverd kunnen worden. Daarna zullen we verder gaan met de overige 4 woningen.


Bij fase 2 zijn we gestart met het maken van de bekisting voor de fundering. Bij de eerste 4 kavels wordt deze week het beton gestort. De planning is dat we voor week 32 alle funderingen gereed hebben. We verwachten in week 34 te kunnen gaan starten met het verlijmen van de kalkzandsteenelementen.

 

week 26

Deze week worden de eerste  2 woningen van de 1e fase opgeleverd. Bij de overige woningen zijn we nog volop bezig met de afbouw, het voegwerk zal deze week gereed komen en we gaan starten met het aanbrengen van grond rondom de woningen.


Bij fase 2, 16 woningen, zijn we deze week gestart met het uitgraven van de kavels. Volgende week gaan we de maatvoering uitzetten voor de funderingsstroken.

week 23

Vorige week is bij een gedeelte van de woningen de steiger gedemonteerd en zijn we begonnen met het stellen van de voorzijde van de garages. Tevens zijn we bij de eerste woningen zijn we gestart met de vooropleveringen.

 

Volgende week wordt gestart met de invoer van de nuts.

 

week 20

We zijn nog bezig met het metselwerk. De eerste woningen zijn bijna klaar. Zodra de steigers gedemonteerd zijn zullen we de garages metselen. Bij de eerste woningen is het voegwerk ook gereed.

Verder zijn we bezig met het stukadoren van de binnenwanden, de eerste woningen zijn bijna gereed. Ook zijn we nog volop bezig met dakwerkzaamheden.

 

week 18

Het metselwerk vordert gestaag. Bij de eerste kavel zal worden gestart met het voegwerk, waarna de steiger gedemonteerd wordt. In de verkochte woningen zijn de afwerkvloeren gereed. Aansluitend op deze bewerking zijn we gestart met het afwerken van de binnenwanden.

 

De installateur is volop bezig met de voorbereidingen zodat we binnenkort kunnen starten met het tegelwerk in de badkamers en toiletten.

 

De beglazing van de kozijnen is ook bijna gereed.

week 16

De daken zijn gereed. Verder zijn we volop bezig met het metselwerk en zijn we gestart met de afwerkvloeren.

 

Binnen zijn we gestart met het plaatsen van de vensterbanken. De komende tijd gaat de stukadoor beginnen met het afwerken van de wanden en zullen de plafonds gereed worden gemaakt voor het spacwerk.

week 14

Op alle woningen zijn de kappen geplaatst en is de pannenlegger gestart met het leggen van de dakpannen. Binnen worden de eerste ytongwanden geplaatst en de installateur is gestart met het aanbrengen van het leidingwerk in de woningen.

week 12

Na het gereedkomen van de prefab bouw zijn we gestart met het monteren van de steiger. Bij 3 kavels zijn de kappen geplaatst en zijn we binnen begonnen met de standleidingen van de E&W installatie. Volgende week gaan we bij de eerste kavel starten met het metselwerk.

week 10

Deze week zijn we gestart met de prefab opbouw van de vloeren en wanden. Alle begane grondvloeren van de 9 woningen zijn gelegd. Tevens zijn ook de eerste verdiepingsvloeren gelegd. Deze week worden nog de 1e verdiepingswanden geplaatst en vervolgens worden de 2e verdiepingsvloeren gelegd.

 

Volgende week worden de topgevels geplaatst en in week 12 zal de steigerbouwer starten zodat we kunnen starten met het metselwerk en het plaatsen van de kap.

week 08

Na het storten van de funderingsstroken zijn we vorige week begonnen met het lijmen van de funderingsmuren. Aansluitend is de installateur begonnen met het aanbrengen van de installatiewerkzaamheden in de kruipruimten.

Deze week en volgende week zullen de vloeren en prefab beton wanden worden geleverd en gaan we starten met de montage hiervan in week 10.

Ga terug