Ten Brinke Bouw - Nieuws06.11.2018

38 woningen en 22 appartementen plan Koster in IJsselmuiden

38 woningen  en 22 appartementen plan Koster in IJsselmuiden

Op het plan Koster in IJsselmuiden gaan wij 38 woningen en 22 appartementen realiseren.

 

Het plan omvat de volgende woningen:
- 5 twee-onder-één-kapwoningen
- 2 drie-onder-één-kapwoningen
- 14 rijwoningen (2 blokken van 7)
- 8 semi bungalow
- 22 huurappartementen

Voortgang 2018

week 47

22 appartementen

De appartementen zijn opgeleverd.

week 50

38 woningen

Kavels 1 t/m 5 zijn volgende week wind- en waterdicht. Bij kavels 6 t/m 10 is de vloerenlegger bezig.


Kavels 11 t/m 31 zijn opgeleverd. Het straatwerk bij kavel 25 t/m 31 is deze week gereed.


Bij kavels 32 t/m 38 is de nuts invoer aangebracht en we zijn hier volop bezig met de afbouw. Ook zijn we hier nog bezig met het straatwerk.

week 47

22 appartementen

We zijn bezig met de laatste punten. Op de begane grond brengen we de laatste rabatdelen aan en de schilder is gestart met het aflakken van de voordeuren. Volgende week is de vooroplevering.

week 46

38 woningen

Bij kavels 1 t/m 10 gaan de eerste woningen uit de steigers. Het metselwerk vordert gestaag net als het voegwerk en de afwerkvloer. 


Bij de woningen van kavels 11 t/m 17 is de installateur bezig met de laatste werkzaamheden. Deze woningen worden binnenkort opgeleverd.


Kavels 18 t/m 24 worden binnenkort opgeleverd.


Bij kavels 25 t/m 30 zijn we volop bezig met de afwerkingen binnen in de woningen


Bij kavels 31 t/m 38 worden de kozijnen geplaatst. Zodra de binnenmuren droog zijn gaan we hier starten met de afbouw.

week 45

22 appartementen

Deze week zijn we gestart met het straatwerk rondom het gebouw. Binnen zijn de keukens geplaatst. Verder zijn we volop bezig met de laatste punten. Eind november hebben we de vooroplevering.

week 43

38 woningen

Bij kavels 1 t/m 10 zijn ook de laatste daken geplaatst. We zijn hier nu volop bezig met de binnenwanden op de zolders. Bij de kavels 1 t/m 3 is de installateur begonnen met het aftekenen en frezen van de leidingen in de wanden.


Bij de woningen van kavels 11 t/m 17 wordt midden november gestart met de huisaansluitingen waarna de bestrating in het trage zal worden meegenomen.


Bij kavels 18 t/m 24 gaat binnenkort de nuts beginnen met de aansluitingen.


Bij kavels 25 t/m 30 zijn de wanden van de uitbouwen en garages nog iets te nat om gestukt te worden. Hier staan nu ventilatoren en de deuren staan open om het drogen te bevorderen. Ook hier zal binnenkort de nuts starten.


Bij kavels 31 t/m 38 zijn we bezig om de woningen wind- en waterdicht te maken. De afwerkvloeren zijn gereed.

week 42

22 appartementen

Op de 1e verdieping worden volgende week de kozijnen en binnendeuren geplaatst en op de 2e verdieping worden volgende week de plafonds gespoten. Tevens zijn we gestart met de voorbereidingen voor het monteren van de rabatdelen.

week 40

38 woningen

Bij kavels 1 t/m 10 zijn bij 7 woningen de kap geplaatst. Voor de overige woningen staat dit gepland voor over 2 weken. Verder zijn we hier nog volop bezig met het metselwerk.


Bij de woningen van kavels 11 t/m 17 zijn we begonnen met het afmonteren van de E&W installaties en het aftimmerwerk. Ook bij kavels 18 t/m 24 zijn we aan het afmonteren en bezig met het binnen timmerwerk.


Bij kavels 25 t/m 30 gaan we volgende week starten met het afwerken van het stucwerk.


Bij kavels 31 t/m 38 zal na deze week het metselwerk gereed zijn. De vloerenlegger en de dakdekker zijn hier nu volop bezig.

week 38

38 woningen

We zijn volop bezig met het metselwerk bij kavels 1 t/m 10. Tevens zijn we begonnen met het opbouwen van de steiger.


Bij de woningen van kavels 18 t/m 24 gaan we volgende week beginnen met het installeren van het sanitair. Hierna wordt hetzelfde gedaan voor kavels 11 t/m 17.


Bij kavels 25 t/m 30 is de steiger gedemonteerd. De kozijnen zijn grotendeels geplaatst.


Bij kavels 31 t/m 38 zijn we op de helft van het metselwerk. In kavel 31 is de vloerenlegger begonnen.

week 38

22 appartementen

Bij de laatste appartementen is de cementdekvloer gelegd. Volgende week worden bij de eerste 6 appartementen de plafonds gespoten. De tegelzetter is op de 2e verdieping gestart met de badkamers.


Op de galerijen zijn we gestart met het aanbrengen van de plafonds.

week 36

38 woningen

We zijn volop bezig met het metselwerk bij kavels 1 t/m 10.


Bij kavels 11 t/m 17 zijn de buitenkozijnen geplaatst en wordt de laatste hand gelegd aan het betegelen van de badkamers.


Bij de woningen van kavels 18 t/m 24 zijn we bezig met de spackwerkzaamheden van de plafonds.


Bij kavels 25 t/m 30 zijn we gestart met het stukadoren van de woningen. Tevens zijn de goten en het zinkwerk afgewerkt.


De daken liggen erop bij kavels 31 t/m 38. Hier zijn we nu ook volop bezig met het metselwerk.

week 36

22 appartementen

De steiger wordt gedemonteerd. Op de begane grond zijn de badkamers betegeld. Volgende week wordt de nuts leidingen aangelegd. De cementdekvloeren van de 2e verdieping worden aangebracht en we zijn gestart met het lijmen van de wanden in de bergingen.

week 29

22 appartementen

Buiten is het dakwerk is voor 90% gereed. De voeger is bezig om de eerste gevels te voegen. De steiger aan de westgevel is gedemonteerd omdat we volgende week gaan starten met het leggen van het hoofdriool.

Binnen zijn we deze week gestart met het installatiewerk. Volgende week worden de begane grondvloeren gesmeerd.

week 29

38 woningen

De 2e verdiepingsvloeren zijn gelegd bij kavels 1 t/m 10. We zijn hier gestart met het metselwerk.


Bij kavels 11 t/m 17 zijn we gestart met het demonteren van de steiger. Hier zal binnenkort gestart gaan worden met de stukadoorswerkzaamheden.


De woningen van kavels 18 t/m 24 zijn bijna allemaal gestukadoord. Hierna zal de tegelzetter gaan starten.


Bij kavels 25 t/m 30 is eind deze week het installatiewerk gereed. Volgende week zullen de vloeren gelegd gaan worden.


We zijn gestart met het monteren van de kappen bij kavels 31 t/m 38. De verwachting is dat midden augustus de pannen zullen liggen.

week 27

38 woningen
Het lijmwerk van de 1e en 2e verdieping is gereed bij kavels 1 t/m 10. De verwachting is dat nog voor de bouwvakantie de 2e verdiepingsvloeren worden gelegd.


Bij kavels 11 t/m 17 zijn we op de helft met het aanbrengen van de afwerkvloeren. We zijn ook druk met het afwerken van de daken, hierna wordt de steiger gedemonteerd.


Bij kavels 18 t/m 24 zijn we gestart met het afwerken van de binnenmuren. Tevens zijn hier de kozijnen geplaatst.


We zijn gestart met het installatiewerk bij kavels 25 t/m 30. De komende dagen worden hier ook de dakpannen gelegd.


Bij kavels 31 t/m 38 zijn we nog volop bezig met het metselwerk. We gaan hier de steiger monteren om in week 29 de kappen te monteren.

 

Het hoofdriool en hemelwaterafvoer wordt op dit moment in 5 fasen aangebracht en zal volgens planning worden afgerond in week 30.

week 26

22 appartementen

De dakvloer is gestort en we zijn momenteel bezig met het plaatsen van de dakranden. Binnen zijn we gestart met het plaatsen van de ytong binnenwanden.

week 22

38 woningen
De eerste verdiepingsvloer is gelegd bij kavels 1 t/m 3. Volgende week gaan we starten met het lijmen van de kalkzandsteen wanden op de eerste verdieping.
Bij kavels 25 t/m 30 zijn we gestart met het metselwerk. Bij kavels 18 t/m 24 is het installatiewerk gereed en hier worden volgende week de cementdekvloeren aangebracht en bij kavels 8 t/m 10 is het lijmwerk van de begane grond gereed.


Tot slot zijn bij kavels 11 t/m 17 de ytong binnenwanden geplaatst.

Vanaf volgende week gaan we verder met het leggen van de pannen.

22 appartementen

De 2e verdiepingsvloer is gestort. Verder zijn we nog volop bezig met het metselwerk. Volgende week gaan we starten met het lijmwerk van het kalkzandsteen op de 2e verdieping.

week 20

22 appartementen

We zijn gestart met het opbouwen van de steiger en de onderwapening wordt aangebracht. De installatieleidingen worden op de vloer gemonteerd en volgende week wordt de 2e verdiepingsvloer gestort.

Week 19

38 woningen

De begane grondvloeren zijn gelegd bij kavels 1 t/m 10. Bij de kavels 11 t/m 17 is het lijmwerk gereed en zijn de voorbereidingen begonnen voor het plaatsen van de kap dat over 2 weken zal gaan gebeuren.
Bij kavels 33 t/m 38 zijn we volop bezig met het lijmwerk van de begane grond en bij kavels 25 t/m 30 zijn we op de 1e verdieping bezig met het lijmwerk.


Tot slot zijn we bij kavels 18 t/m 24 gestart met het vrezen en boren tbv de E&W werkzaamheden. Tevens worden hier volgende week de dakwerkzaamheden afgewerkt.

week 18

22 appartementen

De kalkzandsteenwanden op de 1e verdieping zijn gereed. Tevens is de onderstempeling voor de 2e verdiepingsvloer aangebracht. We zijn nog volop bezig met het metselwerk.

Volgende week leggen we de eerste breedplaatvloeren van de 2e verdieping.

week 14

38 woningen

Het steigerwerk van kavel 18 t/m 24 is nagenoeg gereed. Het stelwerk voor het metselwerk is hiermee in gang gezet.

 

De 2e verdieping is geplaatst op de kavels 11 t/m 17. Ook is er begonnen met het metselwerk. Op de kavels 25 t/m 30 zijn we volop aan het lijmen met de begane grond .

 

Bij kavel 31 en 32 zijn de begane grond vloeren geplaatst en zal er gestart worden met het lijmwerk. Voor de kavels 33 t/m 38 zijn de begane grond vloeren geleverd.

week 13

38 woningen

Het lijmwerk op de 1e verdieping van de kavels 11 t/m 17 is gereed. De 2e verdiepingsvloeren worden momenteel gelegd.

Het metselwerk van de kavels 18 t/m 24 is nagenoeg gereed.

Voor de kavels 25 t/m 30 zijn de voorbereidingen voor het lijmwerk in gang gezet.

De begane grond vloeren voor de kavels 31 en 32 zijn gelegd.

 

22 appartementen

Deze week hebben wij de kalkzandsteenwanden van de begane grond geplaatst. En zijn we begonnen met het plaatsen van stempels voor de ondersteuning van de 1e verdiepingsvloer (breedplaatvloer).  Volgende week (week 14) gaan we de 1e verdiepingsvloer leggen. Vervolgens brengen we de installatie in de vloer aan en plaatsen we de prefab balkons en galerijen. In week 16 storten we de 1e verdiepingsvloer en zullen we verder gaan met de kalkzandsteenwanden op de 1e verdieping.

week 10

Na de vorstperiode vorderen de bouwwerkzaamheden weer gestaag.

 

De 1e verdiepingsvloer van de kavels 11 t/m 17 liggen erop en het leidingwerk in de vloeren is aangebracht, de naden zijn gestort en het kalkzandsteen staat erop.

Voor de kavels 18 t/m 24 zijn we met lijmen van het kalkzandsteen van de 1e verdieping bezig. Tevens zijn de metselprofielen en stelkozijnen geplaatst en kan de metselaar beginnen, dit geldt ook voor de kavels 11 t/m 17.

 

Met het aanvullen van de kavels 1 t/m 6 is deze week ook een begin gemaakt.

De begane grond vloeren voor de kavels 30 t/m 25 zijn deze week geleverd en zullen bij goed weer volgende week worden gelegd.

week 07

Alle funderingen zijn gestort. Inmiddels is voor 28 woningen het riool en het leidingwerk in de kruipruimtes doorgevoerd. Vanwege het koude weer zijn de lijmwerkzaamheden even uitgesteld. Voor de kavels 11 t/m 17 is de begane grond gereed.

 

Voor de kavels 18 t/m 24 is het lijmwerk op de begane grond gereed. De 1e verdieping incl. het leidingwerk en het aanstorten van de naden is gereed. De kalkzandstenen voor de 1e verdieping van de kavels 18 t/m 24 staan gereed, zodra de dooi wordt ingezet kunnen we de kimlaag aanbrengen.  Deze week zal tevens de 1e verdieping voor de kavels 11 t/m 17 worden geplaatst.

 

Deze week zijn we begonnen met het stelwerk van de metselprofielen en de stelkozijnen voor de kavels 18 t/m 24.

week 04

De funderingen voor de kavels 1 t/m 5 zijn gestort. Tevens zijn de begane grondvloeren voor de kavels 11 t/m 17 gelegd.

 

Er is gestart met de funderingen (kavels 25 t/m 32), met het leidingwerk (kavels 31 t/m 38) en met het lijmwerk (kavels 18 t/m 24).

Voortgang
2017

week 51

We zijn bij diverse kavels gestart met het storten van de fundering en de installaties.

 

Bij de appartementen zijn we gestart met het aanbrengen van de heipalen.

week 47

We zijn gestart met het heiwerk.

Ga terug

Om deze website optimaal en continu te verbeteren, gebruiken wij cookies. Door verder te surfen op de site gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie. Meer informatie