Ten Brinke Bouw - Nieuws30.10.2018

39 woningen plan Oostererf in Zoetermeer

Op het plan Oostererf in Zoetermeer gaan wij 39 geschakelde twee-onder-één kapwoningen realiseren.

Voortgang 2019

week 23

Bij blok 1 zijn de wanden gemonteerd en zijn we bezig met de ruwbouw installatie.


Bij blok 2 is de ruwbouwinstallatie inclusief vloerverwarming gereed en volgende week gaan we starten met de smeervloer.


Bij blok 3 zijn we bezig met het leggen van de pannen en het monteren van de binnenwanden.

 

Bij blok 4 en 5 zijn we gestart met de afmontage.

 

Buiten zijn we gestart met de aansluiting straatwerk openbare weg. De vloeren voor de bergingen zijn ook gestort.

week 20

Bij blok 1 zijn we bezig met het leggen van de pannen. Binnen worden de trappen gemonteerd en zijn we nog bezig met de ruwbouw installatie.


Bij blok 2 zijn de pannen gelegd en de zonnepanelen gemonteerd. Binnen zijn we bezig met de ruwbouw installatie en het monteren van de wanden.


Bij blok 3 is het metselwerk op hoogte en volgende week worden hier de kappen gemonteerd.

 

Bij blok 4 is de ruwbouw installatie inclusief vloerverwarming gereed. We zijn hier nu bezig met de smeervloer.

 

Bij blok 5 zijn we met de afbouw begonnen. De tegelzetter is gestart.

week 18

Bij blok 1 zijn de kappen gemonteerd en deze worden afgewerkt.


Bij blok 2 zijn we begonnen met het leggen van de pannen. Binnen worden de trappen en de wanden gemonteerd.


Bij blok 3 zijn we nog volop bezig met het metselwerk.

 

Bij blok 4 zijn de pannen gelegd en de trappen en wanden gemonteerd. We zijn nu bezig met het installatiewerk en de voorbereiding op het storten van de cementdekvloeren.

 

Bij blok 5 is de steiger gedemonteerd. De platte daken zijn dicht en we zijn gestart met het voegwerk. Binnen is de vloerverwarming gelegd en de cementdekvloer gestort. Hier gaan we binnenkort starten met het tegel- en stucwerk.

week 16

Bij blok 1 is het metselwerk op hoogte en worden binnenkort de kappen gemonteerd.


Bij blok 2 zijn de kappen gemonteerd en is het metselwerk op hoogte.


Bij blok 3 is het casco gereed en zijn we gestart met het metselwerk.

 

Bij de blokken 4 en 5 zijn de pannen gehangen. Ook zijn hier de binnenwanden gemonteerd en zijn we gestart met de verdiepingswanden. Tevens zijn we hier volop bezig met de installatie.

week 14

Alle casco's zijn gereed. Bij blok 5 liggen de dakpannen er op en zijn de binnenwanden gemonteerd. Bij blok 4 zijn we begonnen met het leggen van de pannen.

 

Verder verloopt het metselwerk volgens planning en het monteren van de kappen vordert gestaag.

week 11

Bij blok 5 zijn de kappen gemonteerd en zijn we momenteel bezig met de goten en overstek. Deze week gaan we verder met het monteren van de kappen bij blok 4. Bij blok 4 zijn we nu met het metselwerk al tot onder de kap. Bij blok 2 zijn we ook volop met het metselwerk bezig. Als het weer het toelaat gaan we deze week bij blok 5 de eerste pannen hangen.

week 09

We zijn volop bezig met het metselwerk. Bij het eerste blok van vier kavels is het metselwerk tot onder de kap gereed. Hier zijn we ook begonnen met de voorbereidingen voor de kap die in de loop van volgende week wordt gemonteerd.

 

De installatie van de verdiepingsvloer van blok 5 en blok 4 is gereed en afgestort. De eerste slag van het metselwerk bij blok 4 is gereed en de steiger is in aanbouw.

week 07

Bij blok 3 zijn van 7 woningen de begane grondvloeren gelegd.

 

Bij blok 5 is in de verdiepingsvloer de installatie en ventilatie gemonteerd en afgestort. Ook zijn we hier gestart met het metselwerk. Er wordt met drie kleuren steen gemetseld en er zal op de traditionele wijze gevoegd gaan worden.

week 05

Bij de blokken 4 en 5 zijn de verdiepingsvloeren en topgevels gemonteerd. Er wordt hier volop gewerkt aan de installatie ruwbouw.

 

Van blok 1 en 2 zijn de begane grondvloeren gelegd en afgestort. De eerste gevelstenen en isolatie zijn geleverd. Hier gaan we volgende week mee starten.

week 03

Bij de blokken 4 en 5 zijn de wanden van de begane grond gemonteerd. Volgende week zullen de verdiepingsvloeren en topgevels gemonteerd worden. Tevens is bij deze blokken het riool aangesloten op het gemeenteriool.


Aan het eind van deze week zijn alle funderingen van de 39 woningen gereed. De installatie onder de vloeren worden gemonteerd. De funderingen worden aangevuld en de bouwplaats wordt verder ingericht.

Voortgang 2018

week 50

Blok 5 is gestort, ontdaan van de bekisting en aangevuld. Blok 4 wordt volgende week gestort. Van blok 1 wordt de wapening gevlochten en zal nog voor de kerst gestort worden. Na de kerstvakantie gaan we starten met de opbouw prefab beton bij blok 4 en 5.

week 48

De laatste heipaal is geslagen. De koppen van de heipalen zijn gesneld. De drainage onder de woningen wordt hersteld en de putten worden met schoon zand op hoogte gebracht. Ook is de start bouw officieel gevierd met kopers en projectontwikkeling.

Volgende week gaan we beginnen met de fundamenten. We starten bij blok 5.

week 46

Alle 39 bronnen voor de aardwarmte zijn geboord en wel ruim 150 meter diep. Deze week zijn we begonnen in blok 5 met heien.

week 44

We zijn deze week en volgende week nog bezig met het boren van de aardwarmtebronnen. Van de 39 zijn er nu 28 geboord.

 

Over 2 weken gaan we starten met heien.

week 42

De bouwplaats is ingericht en het bouwwater- en stroom is aangelegd.

We zijn gestart met het uitgraven van 5 bouwputten. In elke put is drainage gelegd.
De woningen krijgen geen gas aansluiting maar zullen verwarmt worden door aardwarmte.

We zijn ook gestart met het spuiten/boren van de bronnen, deze gaan tot 150 meter de aarde in. Dit is een tijdrovende klus, elke dag worden er twee á drie bronnen gemaakt.

Ga terug