Ten Brinke Bouw - Nieuws07.05.2019

Sint Jozef Zorgcomplex in Meijel

Aan de Kapelkesweg in Meijel gaan wij de nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van het zorgcomplex Sint Jozef realiseren.

 

Dit zal gaan plaatsvinden in 2 fasen. Fase 1 betreft de nieuwbouw en uitbreiding van het bestaande zorgcomplex en fase 2 betreft de inpandige renovatie van het bestaande zorgcomplex.

Voortgang 2019

week 28

Aan het eind van deze week zijn zowel de dakvloer van bouwdeel nieuwbouw als 1e verdiepingsvloer van bouwdeel uitbreiding gestort. Hiermee is voor bouwdeel nieuwbouw nagenoeg het hoogste punt bereikt. Volgende week gaan we starten met het metselwerk. Tevens gaan we dan de kalkzandsteenwanden van de 1e verdieping lijmen waarna nog voor de bouwvakvakantie de 2e verdiepingsvloer zal worden gelegd.

week 26

Door het storten van de begane grondvloer van de verbindingsgang tussen bouwdelen nieuwbouw en uitbreiding is er nu letterlijk een verbinding gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. De binnenwanden van de begane grond zijn gereed en alles staat klaar zodat volgende week de dakvloer van de nieuwbouw en 1e verdiepingsvloer van de uitbreiding kan worden gelegd.

week 24

Inmiddels zijn voor zowel bouwdeel nieuwbouw als uitbreiding de begane grondvloeren gestort en zijn voor de verbindingsgang tussen bouwdelen nieuwbouw en uitbreiding de staalconstructie geplaatst.

Voor bouwdeel nieuwbouw is er eind deze week een start gemaakt met de uitvoering van het lijmwerk waarna in week 27 de dakvloer gelegd zal gaan worden.

week 22

Inmiddels is voor zowel bouwdeel nieuwbouw als uitbreiding het grondwerk voor de begane grondvloer uitgevoerd en worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering betonwerkzaamheden begane grondvloer.


De eerste staalconstructie voor bouwdeel uitbreiding is geplaatst.

week 20

Inmiddels zijn voor zowel bouwdeel nieuwbouw als uitbreiding de prefab isotras rechtstandelementen geplaatst en gestort en heeft de W-installateur een start gemaakt met het aanbrengen van de rioleringen en waterleidingen voor onder de begane grondvloer.

 

week 18

De sloopwerkzaamheden aan bouwdeel uitbreiding en funderingswerkzaamheden aan bouwdeel nieuwbouw zijn in volle gang.

 

Voor het bestaande gebouw zijn inmiddels de eerste veiligheidsvoorzieningen getroffen middels het plaatsen van een nieuwe vluchttrappentoren waarmee de vluchtroute in geval van calamiteiten wordt geborgd.

Ga terug