Ten Brinke Bouw - Nieuws07.05.2019

Sint Jozef Zorgcomplex in Meijel

Aan de Kapelkesweg in Meijel gaan wij de nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van het zorgcomplex Sint Jozef realiseren.

 

Dit zal gaan plaatsvinden in 2 fasen. Fase 1 betreft de nieuwbouw en uitbreiding van het bestaande zorgcomplex en fase 2 betreft de inpandige renovatie van het bestaande zorgcomplex.

Voortgang 2019

week 38

Bouwdeel nieuwbouw is waterdicht waardoor de afbouw kan worden opgestart. Installaties zoals vloerverwarming zijn inmiddels voor een deel aangebracht en de voegwerkzaamheden aan de buitengevels zijn begonnen.

Bij bouwdeel uitbreiding vordert het metselwerk gestaag. Er dient nog één verdieping te worden uitgevoerd waarna het gevelmetselwerk van de uitbreiding eveneens hoog zal zijn.

Verder worden de houten binnenkozijnen gesteld waarna de metselaar kan starten met het schoonmetselwerk binnen.

week 36

Bij bouwdeel nieuwbouw is het gevelmetselwerk afgerond en kunnen we starten met voegen.

Nadat het dakgrind van het dak is gehaald zijn de dakdekkers aan overlagen van het bestaande dak begonnen. Volgende week zal het bestaande gebouw voorzien zijn van nieuwe dakbedekking.

Bij bouwdeel uitbreiding is met de stort van de dakvloer het hoogste punt bereikt. Volgende week zal dit samen met de opdrachtgever gevierd worden.

week 34

De 2e verdiepingsvloer van bouwdeel uitbreiding is gestort en er wordt gewerkt aan de maatvoering voor de lijmwanden.


Bij bouwdeel nieuwbouw is er een begin gemaakt met het schoon metselwerk. Doordat het buitenmetselwerk op steigerhoogte is, begint bouwdeel nieuwbouw meer kleur en vorm te krijgen. De gevelvlakken waar siermetselwerk wordt toegepast geven het gebouw een vriendelijke uitstraling.

week 28

Aan het eind van deze week zijn zowel de dakvloer van bouwdeel nieuwbouw als 1e verdiepingsvloer van bouwdeel uitbreiding gestort. Hiermee is voor bouwdeel nieuwbouw nagenoeg het hoogste punt bereikt. Volgende week gaan we starten met het metselwerk. Tevens gaan we dan de kalkzandsteenwanden van de 1e verdieping lijmen waarna nog voor de bouwvakvakantie de 2e verdiepingsvloer zal worden gelegd.

week 26

Door het storten van de begane grondvloer van de verbindingsgang tussen bouwdelen nieuwbouw en uitbreiding is er nu letterlijk een verbinding gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. De binnenwanden van de begane grond zijn gereed en alles staat klaar zodat volgende week de dakvloer van de nieuwbouw en 1e verdiepingsvloer van de uitbreiding kan worden gelegd.

week 24

Inmiddels zijn voor zowel bouwdeel nieuwbouw als uitbreiding de begane grondvloeren gestort en zijn voor de verbindingsgang tussen bouwdelen nieuwbouw en uitbreiding de staalconstructie geplaatst.

Voor bouwdeel nieuwbouw is er eind deze week een start gemaakt met de uitvoering van het lijmwerk waarna in week 27 de dakvloer gelegd zal gaan worden.

week 22

Inmiddels is voor zowel bouwdeel nieuwbouw als uitbreiding het grondwerk voor de begane grondvloer uitgevoerd en worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering betonwerkzaamheden begane grondvloer.


De eerste staalconstructie voor bouwdeel uitbreiding is geplaatst.

week 20

Inmiddels zijn voor zowel bouwdeel nieuwbouw als uitbreiding de prefab isotras rechtstandelementen geplaatst en gestort en heeft de W-installateur een start gemaakt met het aanbrengen van de rioleringen en waterleidingen voor onder de begane grondvloer.

 

week 18

De sloopwerkzaamheden aan bouwdeel uitbreiding en funderingswerkzaamheden aan bouwdeel nieuwbouw zijn in volle gang.

 

Voor het bestaande gebouw zijn inmiddels de eerste veiligheidsvoorzieningen getroffen middels het plaatsen van een nieuwe vluchttrappentoren waarmee de vluchtroute in geval van calamiteiten wordt geborgd.

Ga terug