Ten Brinke Vastgoedontwikkeling - Nieuws07.12.2017

Toekomstige woningbouw in Dodewaard

Ondertekening principeakkoord
Ondertekening principeakkoord

Op dinsdag 5 december 2017 ondertekenden wethouder Hans Keuken van de gemeente Neder-Betuwe en vertegenwoordigers van Vabo Ontwikkeling B.V. uit Culemborg, KlokGroep Wonen B.V. uit Nijmegen en Ten Brinke Vastgoedontwikkeling B.V. uit Arnhem een overeenkomst voor toekomstige woningbouw in Dodewaard. De ontwikkelaars bezitten evenals de gemeente Neder-Betuwe grond op de ‘Fructuslocatie’. Samen bereikten zij een principeakkoord over de ontwikkeling van het gebied. Omwonenden en andere geïnteresseerden zullen in een pril stadium bijgepraat worden. Op 13 december 2017 van 19.00 tot (uiterlijk) 20.30 uur is er een informatieavond in Herberg De Engel, Waalbandijk 102, Dodewaard.

Fructuslocatie eerder genoemd als toekomstig woongebied
Er wordt al een aantal jaren gesproken over mogelijke woningbouw ‘Fructus’ in Dodewaard. In het Coalitieprogramma 2016-2018 is afgesproken dat geïnvesteerd wordt in betaalbare woningen, krachtige wijken en goede bereikbaarheid, dat met de woningstichtingen en instellingen afspraken gemaakt worden over het beschikbaar krijgen van voldoende woonruimte, zodat mensen niet het dorp uit hoeven, zo mogelijk woningbouw in Dodewaard”.  
Wethouder Hans Keuken: “Dit principeakkoord geeft ons de mogelijkheid deze ambitie verder uit te werken en te kijken hoe we bij het nieuw op te starten project in Dodewaard hier uitvoering aan kunnen geven. Ook andere thema’s willen we in die uitwerking betrekken, zoals woningbouw voor alle doelgroepen (jongeren, gezinnen en ouderen), duurzaamheid, aansluiting op de bestaande structuur en bereikbaarheid.”

Maar ook al veel eerder is de Fructuslocatie genoemd als toekomstig woongebied. Om verschillende redenen heeft woningbouw tot nu toe echter niet plaats kunnen vinden, onder meer omdat er niet voldoende ‘woningbouwcontingenten’ beschikbaar waren (die regionaal/provinciaal bepaald worden).

Handen ineen slaan
Omdat de gemeente Neder-Betuwe de komende jaren snel woningen wil realiseren in Dodewaard, besloten Vabo Ontwikkeling B.V., KlokGroep Wonen B.V., Ten Brinke Vastgoedontwikkeling B.V. en de gemeente Neder-Betuwe de handen ineen te slaan. Binnenkort kan daarom gestart worden met de voorbereidingen voor een benodigde ruimtelijke procedure.
 
Waar?
De geplande woningbouw ligt aan de westzijde van Dodewaard, grenzend aan het bebouwde gebied en het buitengebied. De bebouwing aan de Lindenlaan en de Merelhof ligt aan de oostzijde van de locatie. Aan de westzijde vormt de Matensestraat (d.w.z. de noord-zuid gelegen zijweg met dezelfde naam) de grens.

Vooraf informeren, inspraak later mogelijk
De bijeenkomst op 13 december is bedoeld voor het geven van informatie. De bijeenkomst is uitdrukkelijk niet bedoeld als inspraakavond. De komende periode zullen stapsgewijs steeds meer details bekend worden. Op een later moment zal uiteraard inspraak mogelijk zijn over de plannen. Dan zal er weer een bijeenkomst georganiseerd worden. Voor het gebied is een ‘Nota van Uitgangspunten’. Deze nota kunt u inzien via www.Nederbetuwe.nl en zal een leidraad zijn voor de verdere ontwikkeling.

 

Op de foto:
Hans Keuken, wethouder gemeente Neder-Betuwe
Jasper Karel van Klokgroep Wonen B.V. te Nijmegen
René van Arnhem van Vabo Ontwikkeling B.V. te Culemborg
Niet aanwezig, maar wel ondertekenaar, was de heer Tonny Gerritsen van Ten Brinke Vastgoedontwikkeling B.V. te Arnhem

Ga terug

Om deze website optimaal en continu te verbeteren, gebruiken wij cookies. Door verder te surfen op de site gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie. Meer informatie