Ten Brinke Group - NL - Nieuws27.05.2019

Gezamenlijke maatschappelijke betrokkenheid bij de medewerkers van de Ten Brinke Group

 

Onder het motto ’een bouwsteen voor Loyce’ is in december 2018 een succesvolle inzamelingsactie uitgevoerd bij de medewerkers van de Ten Brinke Group. Medewerkers op alle niveaus en van alle vestigingen hebben hun bijdrage geleverd. Daardoor kon er een mooi bedrag gedoneerd worden voor de bouw van een nieuw kinderdagverblijf in Malawi. De Ten Brinke vlag met de namen van alle donateurs is opgehangen in het nieuwe gebouw. Ondertussen is er al voldoende ruimte voor de kinderen om te spelen bij de kinderopvang.

De Ten Brinke Foundation werkt al enkele jaren samen met Loyce Sikakula uit Malawi en heeft haar ondersteund bij het opzetten van een boerderij. Met de opbrengst konden de kosten van haar weeshuis met 23 kinderen gedekt worden. Loyce runt ook een kinderopvang waar de weeskinderen en ongeveer 50 dorpskinderen verblijven.


In het najaar van 2018 kreeg de Ten Brinke Foundation een ‘call for help’ van Loyce, omdat ze op korte termijn een nieuw onderkomen moest realiseren voor haar kinderdagverblijf. Ze had al een vervangende locatie gevonden, maar het geld voor de bakstenen, die ter plaatse geproduceerd konden worden, ontbrak nog. Veel materialen van het oude gebouw konden hergebruikt worden, zoals de ramen, deuren en het dak. Omdat de Ten Brinke Foundation een andere doelstelling heeft, is besloten de aanvraag van Loyce via de jaarlijkse Kerstactie te ondersteunen, wat afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Het is al jaren een traditie dat de medewerkers aan het eind van het jaar gezamenlijk geld inzamelen voor een goed doel.

 

Ga terug