Landbouwproject in Malawi

Update augustus 2022

Corona heeft ook de bevolking in Malawi hard getroffen. Zo zijn bijvoorbeeld de prijzen van meststoffen voor de landbouwers extreem gestegen. Tegen deze achtergrond willen steeds meer landbouwers door Loyce worden opgeleid in het maken en gebruiken van compost om kunstmest overbodig te maken.

Juni 2021

In april 2021 heeft Loyce Sikakula een opleidingsprogramma van 6 weken afgerond met financiële steun van de Ten Brinke Foundation. Zij kreeg les in duurzame landbouw, compostering, groente- en paddestoelenteelt, bijenteelt en bosbouw. Het doel van de cursus was niet alleen dat Loyce op haar boerderij van deze kennis zou kunnen profiteren, maar ook dat zij deze kennis als trainer zou kunnen doorgeven aan de boeren in haar dorp en omgeving, waardoor de dorpsstructuren en de mogelijkheden om inkomsten te genereren zouden worden bevorderd. Onmiddellijk na afloop van de opleiding begon Loyce het geleerde in praktijk te brengen. Er zijn composthopen aangelegd en de oogstopbrengsten zijn al aanzienlijk vergroot. Er wordt een bijenteeltbedrijf opgezet. Ook de teelt van champignons is gepland.

2016-2020

Het weeshuis van Loyce is meerdere malen gesteund door donaties van medewerkers van de Ten Brinke Group, bijvoorbeeld voor de bouw van toiletten en de inrichting van de slaapzalen. Ook de bouw van de nieuwe kleuterschool en extra slaapzalen voor de kinderen werd hierdoor mogelijk gemaakt.

2016 - het begin van het project

Met fondsen van de Ten Brinke Foundation werd een stuk grond van ongeveer 2 hectare aangekocht voor Loyce en haar man Mike. Loyce en haar man vormen samen een gezin met hun twee kinderen en 23 weeskinderen. Op het land verbouwen ze fruit en groenten om in het levensonderhoud van de familie te voorzien. Een deel van de opbrengst kan worden verkocht om inkomsten te genereren. Dankzij deze inkomsten hebben de kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan en de nodige schoolspullen te kopen. Naast de zorg voor de kinderen en de landbouw , heeft Loyce ook de zorg voor een kleuterschool met ongeveer 50 kinderen. Een paar maanden geleden werden 30 kippen en 20 geiten gekocht voor het gezin.  Vanwege de kleine leefruimte van het gezin werden de 25 kinderen 's nachts verdeeld over 2 kleine slaapkamers. Momenteel wordt naast het huis een nieuw gebouw opgetrokken met extra slaapruimte voor de kinderen. De bouw van deze extra slaapkamers zal naar verwachting over een paar weken voltooid zijn.

betrokken bedrijven

  • Ten Brinke Foundation