Gemeente Enschede en Ten Brinke tekenen exploitatieovereenkomst voor woongebouw voor jong talent

Gemeente Enschede en projectontwikkelaar Ten Brinke hebben een exploitatieovereenkomst getekend voor de bouw van een nieuw woongebouw aan het Stationsplein 1a-5. Het woongebouw bestaat uit een gebouw van 6 bouwlagen aan het Stationsplein met daarachter een woontoren van 14 verdiepingen. Het totale plan omvat 159 woningen.

Alle 159 woningen zijn bestemd voor recent afgestudeerden. De woningen bevinden zich in de middeldure (119) en vrije huursector (40). De 40 vrijesectorwoningen zijn zogenaamde ‘Friendswoningen’, waarbij 2 personen of stellen samen één woning met 2 slaapkamers kunnen huren. Op de benedenverdieping en de eerste etage van het gebouw aan het Stationsplein is ruimte voor levendigheid in de vorm van bijvoorbeeld hippe kantoren en daghoreca. Daarnaast komen er gedeelde voorzieningen voor bewoners. Waarschijnlijk wordt in 2023 gestart met de bouw en worden in 2025 de eerste woningen en werkruimtes opgeleverd.

Ontwerp onder supervisie Pi de Bruijn
Het gebouw wordt ontworpen door De Architekten Cie. uit Amsterdam van de vooraanstaande architect Pi de Bruijn. De Bruijn gaf leiding aan de wederopbouw van Roombeek en ontwierp het stadskantoor en de Klanderij. Daarnaast is De Bruijn coördinerend architect voor de gebiedsontwikkeling voor de Kop Boulevard in Enschede. Momenteel is De Architekten Cie. onder andere betrokken bij de nieuwbouw van de Tweede Kamer. De in Losser geboren architect heeft aangegeven heel graag nog iets aan Enschede te willen bijdragen. Het ontwerp van de nieuwe woontoren is onder andere geïnspireerd op het monumentale treinstation van Enschede.

Duurzaamheid en groen
Ten Brinke heeft in haar plannen kenbaar gemaakt volop aandacht te hebben voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit wordt in de plannen verder uitgewerkt in samenwerking met de gemeente Enschede naar kwalitatief groen in de openbare ruimte rondom en groene dakterrassen in het woongebouw. Daarnaast wordt onderzocht in welke vorm groene gevels gerealiseerd kunnen worden. Deze ontwikkelingen sluiten naadloos aan op de ambities uit de woonvisie en de wens die de gemeente heeft voor Centrumkwadraat. De gemeente is daarom bereid mee te werken aan het bouwplan van Ten Brinke. Om de bouw mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over het wijzigen van het bestemmingsplan, parkeren en aanpassingen in het openbaar gebied. Deze afspraken zijn vastgelegd in de exploitatieovereenkomst.

Aantrekken en behouden van talent
Binnen Centrumkwadraat nodigt de gemeente marktpartijen uit om te komen met initiatieven om het gebied te herontwikkelen. De gemeente en Ten Brinke hebben de gezamenlijke ambitie om het Stationsplein 1a-5 te ontwikkelen tot een aantrekkelijke woon- en werkomgeving voor jong talent.

Wethouder Wonen Jeroen Diepemaat: “Enschede groeit, dus moeten we zorgen dat we genoeg woningen hebben zodat iedereen zijn eigen plek kan vinden. We zien dat jongeren zich steeds vaker aangetrokken voelen tot een hoogstedelijke woonomgeving. Een plek waar wonen, werken en recreëren samen komen op steenworp afstand van het station. Daarom nodigen we ontwikkelaars uit om samen met ons het Centrumkwadraat vorm te geven. De komst van dit vernieuwende woonconcept is wederom een mooie stap die ons helpt bij het aantrekken en behouden van talent.”

Meer duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid
De gemeente wil naast de ontwikkeling door Ten Brinke nog meer wonen mogelijk maken aan het Stationsplein. Onlangs heeft Enschede 17 miljoen euro van het Rijk ontvangen om Centrumkwadraat verder vorm te geven. Het gaat hierbij om geld voor een nieuwe parkeergarage onder een nieuw busstation en een goede fietsverbinding richting het Kennispark.

Om woningbouw en leefbaarheid de ruimte te geven verplaatst de gemeente de ingang van de Stationspleingarage naar de Piet Heinstraat. Dit is de eerste stap in het autoluw maken van het Stationsplein. Het Stationsplein is straks de ontvangstruimte van de stad waar is ingespeeld op het veranderende klimaat. Duurzaamheid, klimaatadaptatie en vergroening zijn belangrijke thema’s daarin. Wat nu nog oogt als een grijs plein, waar auto’s prominent aanwezig zijn, wordt straks een autoluw en groen plein waar mensen verblijven en elkaar ontmoeten. Rondom het plein is volop aandacht voor hoogwaardige architectuur waar je horeca, cultuur en (flexibele) werkplekken vindt.

 

betrokken bedrijven

  • Vestiging Almelo
  • Ten Brinke Vastgoedontwikkeling
  • Ten Brinke Bouw