Interview | Ten Brinke en inspire* versterken elkaar

Ten Brinke staat bekend als een betrokken en bekwaam bedrijf waar je op kunt bouwen. Met 1300 medewerkers heeft de kapitaalkrachtige organisatie alle disciplines in huis om een project van initiatief tot nazorg te kunnen realiseren. De ontwikkelende bouwer is actief in heel Nederland én over de landsgrenzen. Ook in Duitsland, Spanje, Portugal en Griekenland worden veel projecten ontwikkeld en gerealiseerd.  

Uitgeleerd en uitgegroeid is Ten Brinke nog lang niet. Er liggen ambities om in West-Nederland nog meer voet aan de grond te krijgen. Maar dan moet je wel weten waar goede kansen liggen én daar direct op kunnen inspelen. Vanuit deze wens is de samenwerking tussen Ten Brinke en inspire* ontstaan.  

Lerend vermogen vergroten
We spreken Thomas van den Doel, projectdirecteur bij Ten Brinke, en Daniel Boot, vastgoedontwikkelaar en partner bij inspire* die vertellen over hoe je samen in rap tempo je lerend vermogen kunt vergroten en daarmee elkaar en het ontwikkelresultaat versterkt. Voorwaarde is dan wel dat je dezelfde taal spreekt. Maar dat zit wel goed, blijkt als de mannen beginnen te vertellen. 

Daniel: “We werken vanuit vertrouwen en respect. Niet met de kaarten tegen de borst, maar openheid in alles. Dan tellen ego’s niet meer, is er geen ‘andere agenda’ en kun je discussiëren op inhoud om samen een hoger doel te bereiken. Ja, van die openheid is in het verleden door een andere partij weleens misbruik gemaakt, maar toch veranderen we het niet. Wie goed doet, goed ontmoet. En dat goede zien we terug bij Ten Brinke.” 

Elkaar succes gunnen
Thomas vult aan: “Het bijzondere aan zo’n goede samenwerking is de vanzelfsprekendheid. Het loopt gewoon. Ik ervaar hoe goed het werkt tussen inspire* als we snelheid kunnen blijven maken en daardoor geen kansen missen. In deze samenwerking komen beide partijen afspraken na, we schakelen makkelijk, initiatief komt van twee kanten en je gunt elkaar succes.” 

Als we het hebben over ‘elkaar iets gunnen’ breekt Daniel in. “inspire* is een bedrijf dat lokaal verankerd is in het westen van het land. Daarin zijn we van meerwaarde voor Ten Brinke. Toevalligerwijs zijn we ook nog eens sterk in de conceptuele uitwerking van complexe gebiedsontwikkeling waarmee we de expertise van Ten Brinke goed aanvullen. inspire* heeft op haar beurt weer veel aan Ten Brinke door haar omvang en multidisciplinaire karakter. We zoeken elkaar dus op als er ontwikkellocaties zijn waar we elkaar kunnen versterken. Maar vaak genoeg gebeurt het ook dat wij of Ten Brinke de ander attenderen op een project waar we niet in samenwerken. Beide geloven we in reciprociteit.”  

De toekomst
Tot nu toe hebben de twee bedrijven aan diverse kleinschalige ontwikkelingen gewerkt. Een succesvolle ’generale’. De stip aan de horizon is duidelijk voor beide: ”Een complexe, binnenstedelijke gebiedsontwikkeling die vraagt om een sterk, innovatief concept waar we van initiatief tot en met realisatie op kunnen voortborduren. Samen hebben we veel denkkracht en een dijk aan kennis en expertise in huis om het verschil te maken door dingen te bedenken die anderen nog niet bedacht hebben.” 

Thomas sluit af: ”Bij Ten Brinke zit het ondernemerschap diepgeworteld. We werken doelgericht en dat doen we graag nét even anders, met lef en nuchterheid. De wil om ervoor te gaan is groter dan de angst om te falen. Niet voor niets zijn onze kernwaarden: Bewust, betrokken en bekwaam. We zijn de stabiele factor die continu op zoek is naar nieuwe kansen. En die kansen pakken we samen met ondernemers als inspire*. Door onze eigen invulling aan innovatiekracht te geven worden dromen werkelijkheid en ligt de horizon binnen handbereik.” 

Samenwerking project Heyekade in Rotterdam: www.heysekade.nl

betrokken bedrijven

  • Vestiging Utrecht