Ten Brinke Almelo gecertificeerd met MVO-Prestatieladder

Gisteren heeft vestiging Almelo de externe audit gehad voor certificering met MVO Prestatieladder. Tijdens deze audit werd gekeken hoe wij MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) borgen in onze doelen, werkwijzen, gedrag en systemen en gecontroleerd of dit voldoet aan alle certificeringseisen. En ja, we hebben de audit afgesloten met een mooi rapport en een positieve aanbeveling voor certificering!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met duurzaamheid in het bijzonder, is een thema dat ons raakt. Als organisatie zijn wij ons meer en meer bewust van de impact die we hebben op onze omgeving. Ook de wensen en behoeften vanuit de maatschappij veranderen als het om duurzaamheid gaat. Opdrachtgevers, leveranciers, overheden en andere stakeholders verwachten meer van ons als organisatie. Daarom integreren wij duurzaamheid stap voor stap en dagen we onszelf en degenen die met ons samenwerken hier steeds toe uit.

MVO-Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: de zorg voor people, planet en profit. Het biedt een leidraad voor het invoeren en toepassen van een MVO-managementsysteem. Met deze certificatienorm kunnen wij onze inspanningen op het gebied van MVO goed inzichtelijk maken voor onze stakeholders en laten wij zien dat wij rekening houden met hun eisen en verwachtingen. De MVO Prestatieladder wordt sinds 2010 in Nederland toegepast en is sinds 2015 internationaal erkend.

betrokken bedrijven

  • Vestiging Almelo