Ten Brinke en Wonen Limburg slaan de handen ineen voor nieuw woningbouwplan in Roermond-Oost

Ten Brinke en de Limburgse woningcorporatie Wonen Limburg hebben overeenstemming bereikt om de mogelijkheden voor een woningbouwplan op de voormalige GAK-locatie e.o. in Roermond-Oost te onderzoeken. De huidige plannen gaan uit van circa 86 wooneenheden, verspreid over twee appartementenblokken en één blok met grondgebonden woningen. Het plan wordt ingevuld voor zowel de sociale huursector als voor de middeldure huur en zal volledig worden afgenomen door Wonen Limburg.

Jarenlang braakliggend stuk grond vraagt om nieuwe invulling

De voormalige GAK-locatie en een aantal omliggende percelen zijn al jarenlang een doorn in het oog voor veel Roermondenaren. De locatie waar voorheen het GAK kantoor gevestigd was is momenteel grotendeels braakliggend. Verder is op de planlocatie momenteel een oude feestzaal, café en woonhuis gelegen die op termijn gesloopt zullen worden.

Inloopavond voor omwonenden

Op dinsdag 27 juni waren omwonenden en andere belanghebbenden uitgenodigd voor een inloopavond in de bijeenkomstruimte Roncalli, op loopafstand van de planlocatie. Tijdens deze goed bezochte inloopavond werden de voorgenomen plannen persoonlijk gepresenteerd en was er ruimte om feedback te geven. Vertegenwoordigers van Ten Brinke, Wonen Limburg, architect Palazzo en gemeente Roermond waren bij deze avond aanwezig om de beoogde plannen toe te lichten en mogelijke vragen te beantwoorden. De algehele indruk vanuit omwonenden was positief! Lees hier meer over deze avond.

De aankomende periode zullen Ten Brinke en Wonen Limburg het ontwerp verder gaan vorm geven naar aanleiding van de ontvangen feedback om zodoende toe te werken naar de beoogde planologische procedure.

betrokken bedrijven

  • Vestiging Helmond