Voortgang bouw Beatrixhof 42 luxe koopappartementen Hendrik Ido Ambacht

Adres

Beatrixsingel
3341 Hendrik Ido Ambacht
Nederland

Objectnummer

639047-TD0757

week 12/2021

In de afgelopen weken hebben we de 1e verdiepingsvloer in 3 fases gestort. Deze week zijn de eerste stalen kolommen, prefab trappen/bordessen, de eerste HSB wanden en de prefab wanden van de liftkern gemonteerd. Ook is de lijmer gestart, deze heeft al een flinke slag gemaakt.

Volgende week gaat de 2e verdiepingsvloer aan de rechterzijde erop en kan de installateur weer verder.

week 09/2021

De afgelopen weken hebben de eerste balken bekist en stort klaar gemaakt. Daarnaast hebben we aan de linkerzijde van het gebouw de balken gevlochten en zijn we nu bezig met het bekisten. De ondersteuningen voor de vloeren zijn op hoogte gesteld, volgende week worden de breedplaatvloeren gelegd en kan de installateur beginnen met het leidingwerk. Ook de gevelsteiger is nu rondom gesloten, tevens is de ondersteuning voor de prefab luifel opgebouwd. Daarnaast zijn ook de 2-tal bouwliften geplaatst.

week 07/2021

Door de winterse weersomstandigheden hebben we vorige week stilgelegen. De week voor de sneeuwval zijn alle holle wanden, massieve prefab wanden (liftkern) en de resterende kolommen geplaatst. Ook is het eerste gedeelte van de gevelsteiger opgebouwd.

Aankomende week(en) zullen we nog bezig zijn met ondersteuning en balkbodems. Ook zal de gevelsteiger rondom het gebouw gesloten worden. Over enkele weken zal de 1e verdiepingsvloer gelegd worden en zal de installateur beginnen met het leidingwerk van de eerste woningen. In deze zelfde periode zullen ook de eerste balkbodems en de holle wanden worden voor gestort.

week 05/2021

De afgelopen 2 weken hebben we het laatste gedeelte van de fundering gestort, de begane grondvloer gelegd en zijn alle installatie leidingen die onder de BGG vloer of t.h.v. inpandige parkeerplekken aangebracht. Tevens zijn we aan de rechterzijde met de ondersteuning voor de balkbodems en de 1e verdiepingsvloer gestart. Afgelopen week is de steigerbouwer begonnen met de gevelsteiger, deze nemen we met de ruwbouwfase mee omhoog.
De grondwerker is ook gestart met het aanvullen van het laatste gedeelte, daar zal hij tevens de stelconplaten t.b.v. ondersteuning aanbrengen.

Deze week zullen bij de eerste gedeelte balkbodems de randbekisting worden aangebracht. Gaan we de prefab holle wanden, de resterende prefab kolommen en de draglineschotten t.b.v. de ondersteuning 1e verd. vloer aanbrengen. Aansluitend zullen we aan de linkerzijde starten met de ondersteuning, het aanbrengen van de bekisting en de wapening t.b.v. de balkbodems.

week 02/2021

Afgelopen week hebben we de eerste fundering gestort, vandaag is de 2e fase gestort. Afgelopen week hebben we het leidingwerk voor de VW en HWA van de rechterkant aangebracht, zijn de WKO verslepingen aangebracht en zijn we gestart met het aanvullen.

Volgende week gaan we het leidingwerk aanbrengen van het middenrif en zullen de begane grondvloeren gelegd worden. Ook worden er hulpvoorzieningen geplaatst waarop de ondersteuning komt van de balkbodems en 1e verdiepingsvloer. Eind volgende week zullen de eerste prefab kolommen geplaatst worden. Aansluitend starten we met de ondersteuning.

week 50/2020

Het heiwerk is deze week afgerond. We zijn volop aan het ontgraven, ook zijn de eerste palen gesneld. Aankomende week gaan we starten met het vlechtwerk van de eerste poeren en fundatiebalken.

week 48/2020

Inmiddels zijn we gestart met het heiwerk, dit loopt voorspoedig. Midden volgende week zullen we gaan starten met het ontgraven van het eerste deel, de week erop zullen de eerste palen worden gesneld en vanaf week 51 gaan we starten met het aanbrengen van de werkvloeren en het vlechtwerk van de eerste funderingsbalken en poeren. De eerste storten staan gepland voor begin 2021.

week 44/2020

Alle bouwwegen zijn aangelegd en ook zijn de nodige kabels en leidingen ingegraven. Deze week hebben we het ketenpark opgebouwd, ook zijn de lichtmasten op de juiste posities geplaatst. Afgelopen week zijn de WKO boringen afgerond en zijn de eerste verslepingen aangebracht vanuit het buitenterrein naar de bouwput.

Aankomende week zullen we de bouwput opschonen en vlak maken, gezien het slechte weer van afgelopen weken is de bouwput behoorlijk modderig. Eind volgende week zullen de uitzetpunten voor het heiwerk worden uitgezet. Het heiwerk staat voor nu nog in week 46 gepland. De heiwerkzaamheden zullen ca. 3 weken duren. Aansluitend zullen we t.z.t. gaan starten met het ontgraven van de bouwput en het aanleggen van de drainage. Als dat gereed is gaan we starten met het koppensnellen van de betonnen heipalen.

week 42/2020

Aan het eind van week 40 hebben we 12 heipalen aangebracht, om te kijken wat de effecten zijn qua trillingen. Tijdens deze werkzaamheden hebben we trillingmeters geplaatst en is er gedurende de gehele dag toezicht verricht om alles te monitoren. Met als resultaat dat we binnen alle normen blijven. We hebben inmiddels de resterende heipalen besteld en in week 45/46 gaan we starten met de resterende heiwerkzaamheden, dit zal ca. 3 weken duren.

Inmiddels zijn we volop bezig met het aanbrengen van de WKO bronnen. Deze worden geboord tot een diepte van 175 meter. Volgende week zullen de eerste horizontale leidingen worden aangebracht, aansluitend kunnen we het laatste gedeelte van de bouwweg aanbrengen en zullen we het ketenpark gaan opbouwen.

Na de boorwerkzaamheden zullen we het terrein gaan uitvlakken voor het heiwerk. Zullen de posities van de heipalen doormiddel van een piket worden uitgezet.

week 40/2020

Eind deze week gaan we 12 proefpalen heien, volgende week zullen we starten met de WKO boringen. Aansluitend zullen we de bouwput ontgraven voor het definitieve heiwerk dat vanaf week 46 gepland staat. Tevens zullen de aankomende weken de resterende bouwwegen worden aangelegd, de bouwstroomkabels worden ingegraven en de bouwwaterpunten worden aangebracht. Ook zal het ketenpark worden opgebouwd..

In de afgelopen weken is het gebouw boven maaiveld niveau volledig gesloopt. Inmiddels is het eerste gedeelte van de bestaande fundering verwijderd en zijn de bestaande palen ingemeten. De sloper is nu bezig om de laatste gedeelte van het terrein op te schonen. Tevens zal het terrein op één hoogte worden afgewerkt voor de boorwerkzaamheden van de WKO.

Deze week is tevens het bouwstroom en water aangesloten.