Voortgang bouw Beatrixhof 42 luxe koopappartementen Hendrik Ido Ambacht

Adres

Beatrixsingel
3341 Hendrik Ido Ambacht
Nederland

Objectnummer

639047-TD0757

week 02/2021

Afgelopen week hebben we de eerste fundering gestort, vandaag is de 2e fase gestort. Afgelopen week hebben we het leidingwerk voor de VW en HWA van de rechterkant aangebracht, zijn de WKO verslepingen aangebracht en zijn we gestart met het aanvullen.

Volgende week gaan we het leidingwerk aanbrengen van het middenrif en zullen de begane grondvloeren gelegd worden. Ook worden er hulpvoorzieningen geplaatst waarop de ondersteuning komt van de balkbodems en 1e verdiepingsvloer. Eind volgende week zullen de eerste prefab kolommen geplaatst worden. Aansluitend starten we met de ondersteuning.

week 50/2020

Het heiwerk is deze week afgerond. We zijn volop aan het ontgraven, ook zijn de eerste palen gesneld. Aankomende week gaan we starten met het vlechtwerk van de eerste poeren en fundatiebalken.

week 48/2020

Inmiddels zijn we gestart met het heiwerk, dit loopt voorspoedig. Midden volgende week zullen we gaan starten met het ontgraven van het eerste deel, de week erop zullen de eerste palen worden gesneld en vanaf week 51 gaan we starten met het aanbrengen van de werkvloeren en het vlechtwerk van de eerste funderingsbalken en poeren. De eerste storten staan gepland voor begin 2021.

week 44/2020

Alle bouwwegen zijn aangelegd en ook zijn de nodige kabels en leidingen ingegraven. Deze week hebben we het ketenpark opgebouwd, ook zijn de lichtmasten op de juiste posities geplaatst. Afgelopen week zijn de WKO boringen afgerond en zijn de eerste verslepingen aangebracht vanuit het buitenterrein naar de bouwput.

Aankomende week zullen we de bouwput opschonen en vlak maken, gezien het slechte weer van afgelopen weken is de bouwput behoorlijk modderig. Eind volgende week zullen de uitzetpunten voor het heiwerk worden uitgezet. Het heiwerk staat voor nu nog in week 46 gepland. De heiwerkzaamheden zullen ca. 3 weken duren. Aansluitend zullen we t.z.t. gaan starten met het ontgraven van de bouwput en het aanleggen van de drainage. Als dat gereed is gaan we starten met het koppensnellen van de betonnen heipalen.

week 42/2020

Aan het eind van week 40 hebben we 12 heipalen aangebracht, om te kijken wat de effecten zijn qua trillingen. Tijdens deze werkzaamheden hebben we trillingmeters geplaatst en is er gedurende de gehele dag toezicht verricht om alles te monitoren. Met als resultaat dat we binnen alle normen blijven. We hebben inmiddels de resterende heipalen besteld en in week 45/46 gaan we starten met de resterende heiwerkzaamheden, dit zal ca. 3 weken duren.

Inmiddels zijn we volop bezig met het aanbrengen van de WKO bronnen. Deze worden geboord tot een diepte van 175 meter. Volgende week zullen de eerste horizontale leidingen worden aangebracht, aansluitend kunnen we het laatste gedeelte van de bouwweg aanbrengen en zullen we het ketenpark gaan opbouwen.

Na de boorwerkzaamheden zullen we het terrein gaan uitvlakken voor het heiwerk. Zullen de posities van de heipalen doormiddel van een piket worden uitgezet.

week 40/2020

Eind deze week gaan we 12 proefpalen heien, volgende week zullen we starten met de WKO boringen. Aansluitend zullen we de bouwput ontgraven voor het definitieve heiwerk dat vanaf week 46 gepland staat. Tevens zullen de aankomende weken de resterende bouwwegen worden aangelegd, de bouwstroomkabels worden ingegraven en de bouwwaterpunten worden aangebracht. Ook zal het ketenpark worden opgebouwd..

In de afgelopen weken is het gebouw boven maaiveld niveau volledig gesloopt. Inmiddels is het eerste gedeelte van de bestaande fundering verwijderd en zijn de bestaande palen ingemeten. De sloper is nu bezig om de laatste gedeelte van het terrein op te schonen. Tevens zal het terrein op één hoogte worden afgewerkt voor de boorwerkzaamheden van de WKO.

Deze week is tevens het bouwstroom en water aangesloten.

week 36/2020

We zijn gestart met de sloopwerkzaamheden op het terrein aan de Willem de Zwijgerstraat, de bestaande bebouwing wordt nu gesloopt. Afgelopen weken zijn de bouwhekken rondom het plan geplaatst en is het asbest gesaneerd. Ook zijn de bouwinritten en de beschermingen van de omliggende bomen aangebracht. Aankomende weken zijn we nog vol op bezig met de sloopwerkzaamheden en zullen de bouwwegen worden aangelegd.