Voortgang bouw Voormalige Honigfabriek Koog aan de Zaan

Adres

Zuideinde 72-100
1541 CG Koog aan de Zaan
Nederland

Objectnummer

KOOGA00006

week 48/2021

Het betonwerk ten behoeve van het verzorgen van de stabiliteit is gereed. De bekisting wordt afgevoerd. De hulpconstructies ten behoeve van het transformatiedeel zijn gereed en aan het eind van deze week is de totaalsloop van de hal ook gereed. Het handmatige sloopwerk van "de rugzak" ter plaatse van de buurman op nummer 70 is op niveau. Vanaf volgende week zullen we gaan slopen met behulp van zwaar sloopmaterieel.

De komende periode (tot en met eind januari) gaan we verder met de sloop van "de rugzak" inclusief de vloeren en funderingen. We zullen de bouwterreininrichting gaan aanpassen (hekken, tourniquet, portiersunit) Vanaf week 5 gaan we starten met de bodemsanering.

week 43/2021

In het transformatiedeel zijn we bezig met het betonwerk van de wanden. Ook worden er tijdelijke stalen hulpconstructies aangebracht.
We zijn bezig met de voorbereidende sloopwerkzaamheden voorafgaand aan de totaalsloop. Er worden hulpconstructies geformeerd voor de bescherming van het belendend woonhuis en het kunstwerk is verwijderd van de gevel.

De komende weken zijn in grote lijn de volgende werkzaamheden in uitvoering:
- Totaalsloop
- Aanpassen van de bestaande straatinrichting en nutsvoorzieningen tbv kunnen uitvoeren van de totaalsloop.
- Betonwerk van nieuwe binnenwanden die een positieve bijdrage leveren aan de stabiliteit van het te behouden gedeelte.
- Formeren van kantoor- en schaftgelegenheid in het te behouden gebouwgedeelte in het penthouse op de 5e verdieping.

week 40/2021

We zijn bezig met het slopen van steenachtige wanden, die worden vervangen door beton. In het transformatiedeel zijn we bezig met het betonwerk van de wanden en het aanbrengen van tijdelijke stalen hulpconstructies. Verder zijn we bezig met de voorbereidende sloopwerkzaamheden voorafgaand aan de totaalsloop.

De komende weken zijn in grote lijn de volgende werkzaamheden in uitvoering:
- Het sloopwerk van de dekvloeren en steenachtige binnenwanden.
- Formeren van hulpconstructies tbv bescherming van het belendend woonhuis.
- Aanpassen van de bestaande straatinrichting en Nuts-voorzieningen tbv uitvoeren van de totaalsloop.
- Betonwerk van nieuwe binnenwanden die een positieve bijdrage leveren aan de stabiliteit van het te behouden gedeelte.
- Formeren van kantoor- en schaftgelegenheid in het te behouden bouwgedeelte in het penthouse op de 5e verdieping.

week 34/2021

De asbestsanering is gereed en het stripwerk(licht sloopwerk) is voor 90% gereed.

De komende weken (tot begin oktober) hebben we in grote lijnen de volgende werkzaamheden in uitvoering:
- Sloopwerk van de dekvloeren en steenachtige binnenwanden.
- Betonwerk van nieuwe binnenwanden die een positieve bijdrage leveren aan de stabiliteit van het te behouden gedeelte.
- Voorbereidende sloopwerkzaamheden voorafgaand aan de totaalsloop.
- Formeren van kantoor- en schaftgelegenheid in het te behouden gebouwgedeelte.