Voortgang bouw Voormalige Honigfabriek Koog aan de Zaan

Adres

Zuideinde 72-100
1541 CG Koog aan de Zaan
Nederland

Objectnummer

KOOGA00006

week 21/2022

Het heiwerk van de transformatie is gereed. Bij de nieuwbouw is het betonwerk van de fundering in uitvoering.

De komende periode (tot en met half juli) zijn in grote lijn de volgende werkzaamheden in uitvoering:
- Aanbrengen hulpconstructies tbv funderingsherstel transformatie (vanaf week 22)
- Opbouwen torenkraan in week 23.
- Sloopwerk van de bestaande kadeconstructies en bestaande begane grondvloer van de transformatie.
- Betonwerk van de nieuwbouw.
- Installaties aanbrengen onder de begane grondvloer in het zandpakket.
- Betonwerk van de begane grondvloer.

week 17/2022

Het heiwerk van de nieuwbouw is gereed. Het heiwerk van de transformatie is in uitvoering. Verder is het grondwerk en het koppen snellen in uitvoering.

De komende periode (tot en met begin juni) zijn in grote lijn de volgende werkzaamheden in uitvoering:
- Heiwerk transformatie start vanaf week 16.
- Aanbrengen hulpconstructies tbv funderingsherstel transformatie vanaf week 20.
- Sloopwerk van de bestaande kadeconstructies en bestaande begane grondvloer van de transformatie.
- Betonwerk van de kraanfundering en aansluitend rest van de nieuwbouw.
- Installaties onder de begane grondvloer in het zandpakket.

week 13/2022

We zijn gestart met het heiwerk van de nieuwbouwappartementen. De prognose is dat de uitvoering hiervan tot medio week 16 is.
De bodemsanering, het sloopwerk en de bouwplaatsinrichting is gereed. De verankering van de bestaande damwand is ook gereed.

De komende periode (tot en met begin mei) zijn in grote lijn de volgende werkzaamheden in uitvoering:
- Heiwerk van de transformatie start vanaf week 16.
- Aanbrengen hulpconstructies tbv funderingsherstel transformatie vanaf week 17.
- Grondwerk en koppensnellen tbv maken funderingen vanaf medio week 15.
- Betonwerk van de kraanfundering en aansluitend rest van de nieuwbouw.

week 10/2022

De bodemsanering en het grondwerk tbv heiwerk is gereed voor ca. 75%. Het aanbrengen van een verankering is uitgevoerd, momenteel worden de ankerstoelen en gording afgelast.
Het sloopwerk is gereed behoudens de gevels. Hiervan komt de uitvoering in een latere fase vanaf de gevelsteigers.
De voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van het heiwerk in de transformatie zijn gereed.

De komende periode (tot en met eind april) zijn in grote lijn de volgende werkzaamheden in uitvoering:
- Afronding van de bodemsanering en grondwerk tbv heiwerk.
- Afspannen en testen van de verankering van de bestaande damwand.
- Start heiwerk nieuwbouw vanaf week 11.
- Start ontgraven tbv start ruwbouwwerkzaamheden fundering vanaf medio week 14.
- Koppensnellen begin week 15 (in meerdere fases).
- Uitvoering betonwerk kraanfundering in week 15, tbv montage kraan in week 20.

week 06/2022

Het sloopwerk zit in de afrondende fase. De laatste vides worden gemaakt en vanaf volgende week starten we met het narooien. De bouwterreininrichting wordt aangepast en we zijn gestart met de bodemsanering. De voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van een proefbelasting met water op de bestaande 1e verdiepingsvloer van de transformatie is afgerond.

De komende periode (tot en met half maart) zijn in grote lijn de volgende werkzaamheden in uitvoering:
- Afronding sloopwerk behoudens de gevels.
- Uitvoering van de bodemsanering en grondwerk tbv heiwerk.
- Aanbrengen van een verankering van de bestaande damwand thv de "nieuwbouw",
- Voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van het heiwerk in de transformatie.
- Start heiwerk nieuwbouw en transformatie vanaf week 11.

week 02/2022

De totaalsloop van de hal is gereed. We zijn gestart met het sloopwerk van de vloeren en fundering. De totaalsloop van "de rugzak" ter plaatse van de buurman op nummer 70 is bijna gereed. Het laatste stuk van de 1e verdiepingsvloer grenzend aan de buurman is aan het eind van deze week gereed.

De komende periode (tot en met half februari) zijn in grote lijn de volgende werkzaamheden in uitvoering:
- Sloop van de begane grondvloeren en funderingen van de "hal" en "de rugzak"
- Aanpassing van de bouwterreininrichting (hekken, tourniquet, portiersunit week 4)
- Start bodemsanering vanaf week 5

week 48/2021

Het betonwerk ten behoeve van het verzorgen van de stabiliteit is gereed. De bekisting wordt afgevoerd. De hulpconstructies ten behoeve van het transformatiedeel zijn gereed en aan het eind van deze week is de totaalsloop van de hal ook gereed. Het handmatige sloopwerk van "de rugzak" ter plaatse van de buurman op nummer 70 is op niveau. Vanaf volgende week zullen we gaan slopen met behulp van zwaar sloopmaterieel.

De komende periode (tot en met eind januari) gaan we verder met de sloop van "de rugzak" inclusief de vloeren en funderingen. We zullen de bouwterreininrichting gaan aanpassen (hekken, tourniquet, portiersunit) Vanaf week 5 gaan we starten met de bodemsanering.

week 43/2021

In het transformatiedeel zijn we bezig met het betonwerk van de wanden. Ook worden er tijdelijke stalen hulpconstructies aangebracht.
We zijn bezig met de voorbereidende sloopwerkzaamheden voorafgaand aan de totaalsloop. Er worden hulpconstructies geformeerd voor de bescherming van het belendend woonhuis en het kunstwerk is verwijderd van de gevel.

De komende weken zijn in grote lijn de volgende werkzaamheden in uitvoering:
- Totaalsloop
- Aanpassen van de bestaande straatinrichting en nutsvoorzieningen tbv kunnen uitvoeren van de totaalsloop.
- Betonwerk van nieuwe binnenwanden die een positieve bijdrage leveren aan de stabiliteit van het te behouden gedeelte.
- Formeren van kantoor- en schaftgelegenheid in het te behouden gebouwgedeelte in het penthouse op de 5e verdieping.

week 40/2021

We zijn bezig met het slopen van steenachtige wanden, die worden vervangen door beton. In het transformatiedeel zijn we bezig met het betonwerk van de wanden en het aanbrengen van tijdelijke stalen hulpconstructies. Verder zijn we bezig met de voorbereidende sloopwerkzaamheden voorafgaand aan de totaalsloop.

De komende weken zijn in grote lijn de volgende werkzaamheden in uitvoering:
- Het sloopwerk van de dekvloeren en steenachtige binnenwanden.
- Formeren van hulpconstructies tbv bescherming van het belendend woonhuis.
- Aanpassen van de bestaande straatinrichting en Nuts-voorzieningen tbv uitvoeren van de totaalsloop.
- Betonwerk van nieuwe binnenwanden die een positieve bijdrage leveren aan de stabiliteit van het te behouden gedeelte.
- Formeren van kantoor- en schaftgelegenheid in het te behouden bouwgedeelte in het penthouse op de 5e verdieping.

week 34/2021

De asbestsanering is gereed en het stripwerk(licht sloopwerk) is voor 90% gereed.

De komende weken (tot begin oktober) hebben we in grote lijnen de volgende werkzaamheden in uitvoering:
- Sloopwerk van de dekvloeren en steenachtige binnenwanden.
- Betonwerk van nieuwe binnenwanden die een positieve bijdrage leveren aan de stabiliteit van het te behouden gedeelte.
- Voorbereidende sloopwerkzaamheden voorafgaand aan de totaalsloop.
- Formeren van kantoor- en schaftgelegenheid in het te behouden gebouwgedeelte.