Opleidingscentrum voor elektriciens in Gambia

Na bijna twee jaar bouwtijd kon op 13.03.2020 het nieuwe schoolgebouw met lokalen voor de opleiding electricien officieel in gebruik genomen worden. Er zijn lokalen voor de theorie en de praktijklessen, er is een kantoor en een aula die door alle opleidingswerkplaatsen op dit grondstuk gebruikt kunnen worden. Naast de bouw van dit onderwijscentrum is er ook gereedschap en materiaal door de Ten Brinke Foundation gesponsord.

Als achtergrond over dit project.

Sinds 2014 beschikt Gambia over een eigen elektriciteitsnetwerk. Geleidelijk aan worden verschillende plaatsen in Gambia verbonden aan het openbare elektriciteitsnet. Daardoor is er dringend behoefte aan professionals voor het onderhoud van het elektriciteitsnet, de aansluiting van individuele woningen aan het netwerk en de reparatie van elektrische apparaten zoals koelkasten.

Voor de stichting Gamrupa Europa vormde dit de aanleiding om ondersteuning te vragen bij de Ten Brinke Foundation voor de bouw van een opleidingscentrum voor elektriciens in Sifoe. Het opleidingscentrum biedt plaats voor 10 tot 15 jongeren, die zowel theoretische als praktische lessen aangeboden krijgen. Hiervoor betalen zij een klein bedrag aan schoolgeld. Dit moet een stimulans voor hen zijn om de scholing met succes af te ronden. De kosten van de scholing en de docent moeten na het eerste schooljaar worden gedekt door de inkomsten uit de reparatiewerkzaamheden van de studenten.

Onze foundation heeft de kosten voor het gebouw, de machines, het lesmateriaal en de opstartkosten gedekt. In mei 2018 is men gestart met de bouw van het opleidingscentrum.

betrokken bedrijven