Praktijk vakschool Hwidiem, Ghana

In Ghana heerst veel werkeloosheid onder jongeren. Momenteel verlaten veel jongeren de Junior High School zonder diploma. Vaak beschikken zij niet over de financiële middelen voor een vervolgopleiding. Onder andere hierdoor is er een tekort aan vaklieden. Met als doel jeugdwerkloosheid en het hoge aantal schoolverlaters zonder vakdiploma terug te dringen, richt Stichting TroTro zich op het bouwen van praktijk vakscholen. De Ten Brinke Foundation biedt financiële ondersteuning voor de realisatie van een praktijk vakschool in Hwidiem, een klein plaatsje ten zuidoosten van Ghana. De vakopleidingen worden hier financieel laagdrempelig aangeboden, zodat jongeren opgeleid kunnen worden onder het mom van ‘learning by doing’.

Inmiddels is de school aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet en zijn er lantaarnpalen bij de school geplaatst. Binnen enkele maanden zullen de lokalen die gebouwd zijn in de eerste fase van het project, worden voorzien van meubilair. Vervolgens kan de school worden geregistreerd en kunnen docenten geworven worden. Naar verwachting kunnen de eerste leerlingen in januari 2018 de eerste praktijklessen volgen. De 2e fase bestaat uit een uitbreiding met 4 lokalen en een administratieblok met keuken, kantine en aula.

betrokken bedrijven