Masterplan Hembrug positief beoordeeld door gemeenteraad Zaanstad

Donderdag 22 april jl. heeft de gemeenteraad van Zaanstad het Masterplan Hembrug positief beoordeeld. De gemeenteraad vindt het een mooi plan en heeft zonder voorbehoud ingestemd met alle beslispunten. Dit betekent dat Hembrug Zaandam B.V. aan de slag kan met haar plannen voor de herontwikkeling van Hembrug, te beginnen in het noordelijk deel. Met name het participatieproces en de wens tot behoud van de niet-monumentale gebouwen en industriële hallen op het terrein kan de gemeenteraad waarderen. 

Sabine Renders, projectdirecteur van Hembrug Zaandam B.V.: ‘Ik ben ontzettend trots op het team van ontwerpers BURA en Strootman en andere experts en specialisten, dat het afgelopen jaar hard gewerkt heeft aan het Masterplan Hembrug. Vorig jaar hebben ook bewoners en ondernemers op en rondom het Hembrugterrein en (haven)bedrijven in de directe omgeving met ons meegedacht om het plan te verrijken met hun wensen en ideeën. Ik ben niet alleen erg blij met het proces dat we nu met elkaar en gemeente Zaanstad in het bijzonder doorlopen, maar ook met deze prachtige mijlpaal in deze gebiedsontwikkeling. Hembrug is – en wordt in de toekomst nog meer - een geweldige plek voor werken, wonen, recreëren, natuur, kunst én cultuur. Het Noordzeekanaal, het Hembrugbos, de oude bunkers en leidingstraten, de monumentale gebouwen en industriële hallen én de creatieven, makers en andere ondernemers maken deze plek onvergelijkbaar!’

Masterplan Hembrug

Het Masterplan schetst de ontwikkeling van het Hembrugterrein op hoofdlijnen. Het plan beschrijft de ideeën voor de herontwikkeling in o.a. ruimtelijke, landschappelijke en programmatische zin. Nu dit plan is goedgekeurd door de gemeenteraad, kan het Hembrugteam plannen zoals het mobiliteitsplan en beeldkwaliteitsplan voor Hembrug verder uitwerken en voor het noordelijk deel een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan maken. Doel is om het bestemmingsplan voor het noordelijk deel in 2021 voor vaststelling in procedure te brengen.

Meedenkplatform
Sinds kort is de website www.hemburgontwikkelt.nl opnieuw gelanceerd als meedenkplatform. Hier kan iedereen die geïnteresseerd is in Hembrug doorlopend zijn of haar wensen, ideeën en/of zorgen uiten. Het Hembrugteam neemt deze mee in de verdere uitwerking van de deelplannen.