Opleidingscentrum geopend in Gambia

Na bijna twee jaar bouwtijd kon op 13.03.2020 het nieuwe schoolgebouw met lokalen voor de opleiding electricien officieel in gebruik genomen worden.

Er zijn lokalen voor de theorie en de praktijklessen, er is een kantoor en een aula die door alle opleidingswerkplaatsen op dit grondstuk gebruikt kunnen worden. Naast de bouw van dit onderwijscentrum is er ook gereedschap en materiaal door de Ten Brinke Foundation gesponsord. Verder hebben medewerkers van de Ten Brinke Group door hun bijdrage voor de aanschaf van zonnepanelen voor het trainingscentrum in een onafhankelijke stroomvoorziening voorzien. Dit werd met de kerstinzamelactie 2019 gedaan. Traditioneel zijn alle namen van de medewerkers die hebben gesponsord, op de vlag vastgelegd, welke ook bij de opening overhandigd werd.

Het openingsfeest vond in bijzijn van medewerkers van de stichting Gamrupa Europe en Gambia alsook van de Ten Brinke Foundation plaats.

Meer informatie over dit project

betrokken bedrijven