Boerderij Niger

Boerderijproject werpt vruchten af

In Niger, buiten de hoofdstad Niamey, starte 2012 het eerste boerderijproject van Ten Brinke Foundation. Na de aankoop van circa 17.570 m² vruchtbaar akkerland, werd eerst het hek-werk om het grondstuk door werknemers uit de bevolking van het dorp gerealiseerd. Vervolgens werden waterbronnen gebouwd, evenals stallen en een gebouw voor de werknemers van de boer-derij. Meteen daarna kon men starten met de teelt van groenten en vruchten. De producten werden op de lokale markt verkocht. Inmiddels functioneert de boerderij financieel onafhankelijk en is gegroeid van oorspronkelijk 2 naar 8 medewerkers. Deze medewerkers kunnen met de inkomsten zichzelf en hun familie van levensonderhoud voorzien.

 

 

betrokken bedrijven