Ten Brinke en Bekke & Partners kopen VB Gebouw Eindhoven

Er gloort een nieuwe toekomst voor het voormalig Philips hoofdkantoor
Vandaag is de combinatie Ten Brinke en Bekke & Partners eigenaar geworden van het monumentale gebouw Vredeoord B (VB) aan de Boschdijk in Eindhoven. Ten Brinke en Bekke hebben de handen ineengeslagen om het markante gebouw en de omliggende gronden een nieuwe toekomstbestendige invulling te geven.

Johan Hofmans, verantwoordelijk voor acquisitie binnen Ten Brinke: ”We zijn erg trots dat we na een intensieve periode nu écht met dit icoon aan de slag kunnen gaan. Dit is een pand met een grote cultuurhistorische betekenis. Volledig uitgewerkte plannen zijn er nog niet. We hebben de diverse opties goed in kaart gebracht en gaan de komende periode gebruiken om de plannen verder concreet te maken met alle stakeholders. Uiteraard staan we ook nog open voor nieuwe ideeën.”

Transformatie en nieuwbouw
Het kantoorgebouw is met ruim 33.000 m² bruto vloeroppervlakte groot te noemen. Opnieuw gebruik als kantoorpand ligt echter niet voor de hand. Gedacht wordt aan bij voorbeeld transformatie naar wonen in combinatie met zorg en bijbehorende (commerciële) voorzieningen. De bedoeling is om het gebouw een centrale en sociale functie in het gebied te geven. Dat maakt Vredeoord nog aantrekkelijker voor al haar bewoners. Het perceel is ca. 3,5 hectare groot en biedt ruimte aan een aanzienlijk nieuwbouwprogramma, iets waar in Eindhoven bijzonder veel behoefte aan is. De verbouwing en de nieuwbouw zal met respect voor het monumentale pand plaatsvinden, ook al is veel van de oorspronkelijke laagbouw én de oude geveldelen bij een renovatie en verbouwing begin deze eeuw al verdwenen.

Planning
“We gaan de komende maanden in alle rust en met geduld plannen maken. Daarbij zullen we naast de gemeente Eindhoven natuurlijk ook partijen als de Henri van Abbestichting en de omgeving betrekken. Met corporatie Trudo, die de naastgelegen woningen in de wijk Vredeoord heeft ontwikkeld, zijn we reeds in gesprek”, aldus Hofmans. Nadat de plannen concreet zijn moet het bestemmingsplan gewijzigd worden en de bouwvergunning worden verleend, waarna met de bouw kan worden gestart.

Nieuwe eigenaren en betrokken partijen
Ten Brinke is een internationale, succesvolle ontwikkelende bouwonderneming uit Varsseveld. In Nederland werkt Ten Brinke, behalve vanuit het hoofdkantoor in Varsseveld, vanuit de vestigingen in Almelo, Utrecht, Doetinchem en Helmond. In Eindhoven ontwikkelt en bouwt Ten Brinke vestiging Helmond onder andere 188 woningen in project De Gebroeders aan de Willemstraat en 155 woningen op plan Hooghe Heer in Meerrijk. Ook de transformatie van het voormalig Philipskantoor VS op Vredeoord tot een woongebouw met 166 appartementen neemt het bedrijf ter hand.

Bekke en Partners is een ontwikkelende belegger, kantoorhoudend in Eindhoven, en gespecialiseerd in transformatie en herontwikkeling van bestaande gebouwen

Shield Capital heeft de transactie namens de kopers begeleid en Taylor Wessing juridische ondersteuning en levering van het gebouw. CBRE trad op namens verkoper Paribus.

Oude hoofdkantoor Philips Nederland
Het voormalige hoofdkantoor van Philips Nederland staat op het ooit gesloten kantorenpark Vredeoord; vandaar ook de bedrijfscode VB. Dat was een complex met meerdere panden van Philips, met het kantoor aan de Boschdijk, 66 meter hoog, als ‘baken’. Dit markante gebouw is in 1964 gebouwd naar een ontwerp van huisarchitect Dirk Roosenburg. Het gaf toen en nu nog steeds het begin van de bebouwde kom van Eindhoven aan. Heel bijzonder is de constructie: een betonnen kern waaraan de etages en geveldelen met stalen hangstijlen opgehangen zijn. Het gebouw staat volgens de monumentbeschrijving symbool voor de groei van Philips na de oorlog. Doordat het op een verhoging ligt, en verrijst boven de stad, krijgt het een status van nationaal belang.

Via www.vbgebouw.nl kunt u op de hoogte blijven van dit project.

betrokken bedrijven

  • Vestiging Helmond
  • Ten Brinke Vastgoedontwikkeling