Ten Brinke Group levert bijdrage aan betaalbare huurwoningen in Amsterdam

Met de ondertekening van de turnkey-koopovereenkomst en de bouwenvelopovereenkomst is de volgende stap gezet naar de realisatie van 262 appartementen en een verdiepte parkeergarage voor 106 parkeerplaatsen in Amsterdam Zuidoost, aan de Develstein tegenover de “World of Food”.

Bouwenvelopovereenkomst
Afgelopen donderdag tekenden René Pastoor en Arjen Pastink namens Ten Brinke Bouw (onderdeel van de Cobouw50 award winning Ten Brinke Group) en Nicole Maarsen en Edvard van Luijn van Syntrus Achmea namens twee pensioenfondsen, waaronder BPL Pensioen, de Bouwenvelopovereenkomst bij de gemeente Amsterdam.

Syntrus Achmea
Deze acquisitie van Syntrus Achmea vloeit voort uit eerder gemaakte afspraken met de gemeente over investeringen in het project 1012 (nu Stadsgoed) in het centrum van Amsterdam.

Werkzaamheden
Ten Brinke Bouw is verantwoordelijk voor de verwerving van het eeuwigdurende erfpachtrecht, de verdere uitwerking van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp, het verzorgen van alle benodigde vergunningen, het informeren van de omgeving, het coördineren van de gemeentelijke werkzaamheden en de uiteindelijke realisatie van het project binnen de met de pensioenfondsen overeengekomen afspraken.

Werkgebied
Voor Ten Brinke Bouw is Amsterdam geen onbekend werkterrein. De afgelopen jaren werden 108 appartementen met commerciële plint aan het August Allebéplein en 64 appartementen met sociale plint aan de Schinkelkade gerealiseerd. Momenteel wordt nog volop gewerkt aan de parkeergarage op het eiland Oostenburg en zal aangrenzend deze locatie dit jaar nog gestart worden met de bouw van 64 appartementen voor Stadgenoot.

Planning
Naar verwachting wordt er begin 2021 met de realisatie van het project aan de Develstein gestart. De oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van 2023. De verhuur start medio 2022.
Projectinformatie

betrokken bedrijven