Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap vereist sociale betrokkenheid

Vanuit deze overtuiging heeft de Ten Brinke Group enkele jaren geleden de Ten Brinke Foundation opgericht. Doel van de stichting: door actieve ondersteuning de leefomstandigheden van mensen in de armste landen van de wereld duurzaam verbeteren, doelgericht en op de lange termijn.

Voor de Ten Brinke Group betekent sociale betrokkenheid "mensen helpen zichzelf te helpen", d.w.z. financiële steun verlenen voor de bouw van opleidingscentra, het opzetten en ontwikkelen van eigen farmprojecten, het verstrekken van microkredieten om mensen in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien - zodat ze uiteindelijk zelfvoorzienend kunnen worden

Criteria projecten

De Ten Brinke Foundation hanteert onderstaande criteria voor de beoordeling van projecten die eventueel financieel ondersteund zullen worden. Aanvragen voor projecten die niet aan deze criteria voldoen worden niet in behandeling genomen.

 • Er worden alleen projecten in de allerarmste landen c.q. regio’s ter wereld ondersteund.
 • Het project dient een economische ontwikkeling in het betreffende gebied teweeg te brengen.
 • Het land waar het project uitgevoerd wordt dient politiek stabiel te zijn.
 • Het project moet na 2 a 3 jaar selfsupporting zijn.
 • De aanvraag moet voorzien zijn van een begroting voor deze periode.
 • Onze voorkeur gaat uit naar projecten die we volledig of als hoofdsponsor ( 75 tot 100%) kunnen ondersteunen en met de Ten Brinke Foundation geassocieerd kunnen worden.
 • Het initiatief van het project dient een organisatie te hebben welke in NL of Dld. is gevestigd.
 • Na toekenning van de financiële ondersteuning zal een 3-maandelijkse rapportage verlangd worden

Wereldkaart met projectolocaties

News

Sri Lanka - eerste steen voor de zuivelfabriek

Het koeienproject in Sri Lanka loopt al zo succesvol dat de boeren besloten hebben om een melkgebouw te bouwen om de melk direct te verwerken tot yoghurt en andere zuivelproducten. De basis is al gelegd.

Visvijver - Luangwa Zambia

Mensen die in gebieden leven, grenzend aan wildreservaten en nationale parken, staan voor grote uitdagingen hun levensonderhoud te behouden, aangezien op basis van de moeilijke balans tussen mens en dier, het lastig is bepaalde agrarische praktijken zoals veehouderij of akkerbouw toe te passen.

Gambia Opleidingscentrum nadert zijn voltooiing

Het gebouw voor het opleidingscentrum in Gambia is gebouwd. Nu ontbreekt het materiaal voor de trainingswerkplaats nog steeds. De opening is gepland voor het voorjaar van 2020.

Opleidingscentrum voor elektriciens in Gambia

In Sifoe (Gambia) is de bouw van een opleidingscentrum voor elektriciens gestart met ondersteuning van de Ten Brinke Foundation. Het openbare elektriciteitsnet in Gambia is sinds 2014 in opbouw en er worden nog geen vergelijkbare opleidingen aangeboden.

Bamboeproject in Ghana

Onze Foundation financiert de aanplanting van ongeveer 4 hectare bamboe in samenwerking met de Stichting Barbarugo.

Hier vindt u alle projecten van de Ten Brinke Foundation

We waren al actief in deze landen:

 • Zambia
 • Gambia
 • Ghana
 • Malawi
 • Sri Lanka
 • Burundi
 • Mozambique
 • Niger

Informatie over de afzonderlijke projecten vindt u onder de knop "Alle projecten".
Alle projecten