Bedrijfsprofiel

Ten Brinke LuBro Ontwikkeling

Ten Brinke LuBro Ontwikkeling is ontstaan uit de samenwerking van Ronald Lubbers en Coos Broers. Beiden beschikken zelf geruime tijd over een eigen zelfstandige entiteit binnen de Ten Brinke Group. Het benutten van elkaars netwerk , kennis en ervaring met daarbij vergroting van slagkracht door bundeling van activiteiten en het spreiden van werkzaamheden ( “ wie gaat naar welke afspraak “ ) heeft ervoor gezorgd dat in hoog tempo hun netwerk is geoptimaliseerd en nieuwe locaties zijn gecontracteerd dan wel in een verregaande fase daarvan verkeren.

Doelstelling is om deze intensieve samenwerking in optima forma daadkrachtig te benutten om te komen tot het ontwikkelen en realiseren van het juiste beleggingsproduct op de mooiste en beste locaties opdat de klanten van de Ten Brinke Group kunnen rekenen op een passend product voor hun beleggingsportefeuille. Het aandachtsgebied ligt binnen geheel Nederland met een sterke focus op Brabant, Centraal Nederland en de Randstad.

Partijen kunnen terecht bij Ten Brinke LuBro Ontwikkeling voor samenwerking, turn-key producten of opdrachtgeverschap binnen alle sectoren van directe beleggingen in vastgoed.

Contact
Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Ronald Lubbers
telefoon: 088 - 374 13 58
email: rlubbers@tenbrinke.com

Coos Broers
telefoon: 088 - 374 13 51
email: cbroers@tenbrinke.com

Postadres:
Burgemeester van der Zandestraat 21
7051 CS Varsseveld

Ten Brinke Lubro Ontwikkeling B.V.
KvK 66789974

Verantwoordelijk voor de inhoud
Albert ten Brinke, Burgemeester van der Zandestraat 21, 7051 CS Varsseveld

Ontwerp: www.mediakanjers.nl
Programmering: www.paus-medien.de