Duurzame
Ontwikkeling

Betrokken, bewust en bekwaam
Vormgeven aan de duurzame ontwikkeling van de vastgoedsector

Als ontwikkelende bouwer en bouwende ontwikkelaar hebben we een belangrijke invloed op de duurzame transformatie van de vastgoedsector. En als internationaal familiebedrijf zijn we ons des te meer bewust van het belang van deze ontwikkeling en het bouwen voor toekomstige generaties. Daarom zetten we ons volop in voor toekomstbestendige leef- en werkomgevingen. Voor ons is de overgang naar duurzaam ontwikkelen en bouwen geen nieuwkomer, we zitten er middenin.

Met een geschiedenis van meer dan 120 jaar kunnen we met trots spreken van duurzame bedrijfsontwikkeling. Dit zie je terug in onze cultuur en onze waarden. Onze medewerkers staan aan de basis van onze ontwikkeling. Collega's die buiten de gebaande paden durven denken en hun handen uit de mouwen steken.

We hebben al veel mijlpalen bereikt en bewezen dat we in staat zijn crises te overwinnen, uitdagingen aangaan en zelfs sterker terugkomen. Eigenschappen die nodig zijn voor de duurzame transformatie van de vastgoedsector. Maar we kunnen deze enorme taak niet alleen aan. Wat ons verbindt met onze partners is dat we elkaar uitdagen en openstaan voor nieuwe ideeën. Dat is nou precies waar we enthousiast van worden: samenwerken en een flinke steen bijdragen aan de wereldwijde duurzaamheidsdoelen.

STRATEGISCHE SAMENWERKINGEN

ESG heeft een nieuwe mindset in de vastgoedsector teweeggebracht. De sector begint zich steeds meer open te stellen en er wordt gezocht naar gezamenlijke oplossingen. Strategische partnerschappen zijn essentiëler dan ooit om de uitdagingen op ecologisch en economisch gebied het hoofd te kunnen bieden en optimaal te kunnen profiteren van de synergieën voor milieu, klimaat en mensen. Tijd voor teamwork!

Samen kunnen we bijdragen aan het aanpakken van wereldwijde problemen zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste en sociale ongelijkheid. Door voortdurend kennis en ervaring te delen met onze partners en de branche, zijn we ervan overtuigd dat we onze ecologische voetafdruk kunnen minimaliseren en tegelijkertijd innovatieve en duurzame oplossingen kunnen creëren voor de gebouwde omgeving.

Onze
doelen

Duurzaamheid vraagt om digitalisering

Digitalisering is een fundamentele bouwsteen voor klimaatvriendelijk bouwen. Zonder gegevens is er geen informatie over materialen, verbruik en optimalisatiemogelijkheden. Er wordt veel gesproken over het gebruik van BIM en LEAN, bij ons is het al stevig geïntegreerd in onze werkprocessen. We willen BIM in de toekomst ook gebruiken voor ecologische analyses en naast de plannings- en bouwfase de hele levenscyclus van een gebouw zo duurzaam, grondstofzuinig en efficiënt mogelijk plannen.

Een juiste balans tussen ecologische en economische aspecten

We moeten slimmer bouwen. Alleen als groen het nieuwe goud wordt, zullen alle relevante belanghebbenden maximale invloed kunnen uitoefenen op de noodzakelijke transformatie van de vastgoedsector. Als ontwikkelende bouwer en bouwende ontwikkelaar hebben we natuurlijk invloed op hoe we in de toekomst duurzaam en efficiënt met grondstoffen omgaan. We zijn dan ook actief betrokken bij de ontwikkeling van toekomstige bouwmethoden. Met onze brede ervaring, van traditionele massiefbouw tot prefabwanden en modulaire houtbouw, willen we onze klanten duurzame en economisch aantrekkelijke oplossingen bieden.

Informeren und motiveren

Onze klanten en investeerders geven de doorslag. Wij informeren, motiveren, adviseren en ondersteunen hen vanaf begin tot eind van een project. Alleen als iedereen een goed inzicht heeft in de kansen en risico's ten aanzien van grondstoffenschaarste en klimaatverandering, in combinatie met de effecten van en op duurzaam ondernemen, kan krachtige synergie ontstaan. In de Ten Brinke Academy introduceren we stapsgewijs steeds meer trainings- en bijscholingsprogramma's op het gebied van ESG en duurzaamheid.

Enkele
Voorbeelden

Kantorencomplex in Bonn (DE)

Kantorencomplex in Bonn (DE)

Het kantorencomplex in Bonn omvat het volledige spectrum van duurzaam bouwen:

 • hernieuwbare energie
 • ecologische bouwmaterialen
 • C2C en urban mining
 • grijs- en regenwatergebruik
 • duurzaam bodemgebruik

En tot slot een natuurlijk en groen ingericht industrieterrein.

Lees meer
Moxy Hotels (DE)

Moxy Hotels (DE)

Ook modulaire houtbouw is mogelijk, zoals we hebben bewezen met 4 MOXY-hotels. Alles tot en met de badkamer werd industrieel geprefabriceerd en in recordtijd gebouwd. Modulair bouwen betekende ook dat er een hoge mate van recyclebaarheid werd gerealiseerd. De modules konden worden gedemonteerd en op een andere locatie weer worden opgebouwd.

 • Hoogwaardige technologie
 • Prefab bouwmethode
 • Hoge mate van recyclebaarheid
Lees meer
GIZ-Campus in Bonn (DE)

GIZ-Campus in Bonn (DE)

De GIZ-campus in Bonn is voorzien van duurzame kantoorruimten. Gebruikerscomfort had hier de hoogste prioriteit. Duurzaamheid vormt een fundamenteel architectonisch uitgangspunt dat door de hele campus terug te vinden is. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar bespaart ook bedrijfskosten.

 • DGNB Goud gecertificeerd
 • KfW 55-norm
 • Groene daken en gevels
 • Fotovoltaïsch systeem
Lees meer
WASCO distributiecentrum Deventer

WASCO distributiecentrum Deventer

Het WASCO distributiecentrum in Deventer (NL) wordt gekenmerkt door het BREEAM Excellent certificaat voor nieuwbouw en renovatie. Het brownfield project werd vanaf het begin met zorgvuldig hergebruik van bestaande middelen gepland en gerealiseerd. Zo werd 90% van het bouwpuin gerecycled en hergebruikt op de bouwplaats.

 • BREEAM Excellent certificering
 • Brownfield project
 • 90% van het bouwafval ter plaatse gerecycled en hergebruikt
Lees meer

Duurzaamheid
in ons DNA

We wilden bewust geen afdeling Duurzaamheid binnen het bedrijf oprichten. Duurzaam ondernemen gaat alle medewerkers aan en moet onderdeel worden van ons DNA. We hebben de functie van Sustainable Business Development Director gecreëerd zodat we ons potentieel volledig kunnen benutten. Nicole Wallner heeft deze functie op zich genomen per 1 juli 2023. Samen met het ESG-kernteam zal zij de huidige en toekomstige activiteiten coördineren en consolideren.

Als iemand me vraagt hoe groot mijn team is, kan ik antwoorden dat het team uit meer dan 1300 collega's bestaat. Allemaal dragen zij bij aan onze duurzame ontwikkeling.

 

- Nicole Wallner

ESG
Strategie

Vanaf 2025 vallen we onder de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). We zullen uiterlijk over boekjaar 2025/2026 ons eerste duurzaamheidsverslag volgens ESRS (European Sustainability Reporting Standards) publiceren. Daar werken we nu al hard aan. Als onderdeel van onze voorbereidingen zullen we onze duurzaamheidsstrategie en materialiteitsanalyse verder doorontwikkelen. Ook willen we voor 2024 de CO2-voetafdruk van al onze bedrijfsonderdelen bepalen, zodat we onze verdere activiteiten hieraan kunnen afmeten.

Duurzaamheids-
certificaten

MVO Prestatieladder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met duurzaamheid in het bijzonder, is een thema dat steeds belangrijker wordt. Ook voor Ten Brinke. Als organisatie worden wij ons meer en meer bewust van de impact die we hebben op onze omgeving. Ook de wensen en behoeften vanuit de maatschappij veranderen als het om duurzaamheid gaat. Opdrachtgevers, leveranciers, overheden en andere stakeholders verwachten meer van ons als organisatie. Daarom proberen wij duurzaamheid stap voor stap, waar nodig en voor zover mogelijk, steeds meer te integreren. Eén van de stappen die wij in boekjaar 2022-2023 hebben ondernomen is het opzetten van een MVO-managementsysteem op basis van de MVO Prestatieladder dat inmiddels gecertificeerd is op niveau 3. De MVO Prestatieladder zet de Sustainable Development Goals (SDG’s) en People, Planet en Profit (3 P’s) om naar hanteerbare eisen.

BREEAM

Om de wereld een betere, duurzamere, plek te maken in 2030 hebben de Verenigde Naties zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) opgesteld. Door de holistische benadering van BREEAM-NL zijn er veel raakvlakken met deze duurzame ontwikkelingsdoelen. Maar liefst 12 van de 17 doelen komen terug in deze methode voor het beoordelen van de duurzaamheid van gebouwen. Met BREEAM-NL krijgen we inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van onze projecten. Niet alleen op het gebied van energie, maar in de volle breedte. Zo kunnen we zichtbaar en meetbaar werken aan het behalen van onze duurzaamheidsambities. We realiseren momenteel meerdere projecten volgens BREEAM-certificering, waaronder het Wasco distributiecentrum in Deventer.

DGNB

Ten Brinke is sinds 2012 lid van de DGNB, de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen. De DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) heeft een eigen certificeringssysteem ontwikkeld om duurzaam bouwen uitvoerbaar, meetbaar en dus vergelijkbaar te maken. Het DGNB-certificeringssysteem is beschikbaar in verschillende versies voor gebouwen, stadswijken en binnenruimtes. Als planning- en optimalisatietool helpt het alle betrokkenen in de bouw om holistische duurzaamheidskwaliteit te implementeren. Ten Brinke heeft al tientallen projecten met een DGNB-certificaat gerealiseerd.

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is een internationaal erkend certificeringssysteem voor milieuvriendelijke gebouwen. Het duurzaamheidsprogramma LEED onderzoekt verschillende aspecten van duurzaamheid. Deze omvatten categorieën zoals locatie en transport, duurzame ruimtes, waterefficiëntie, energie en atmosfeer, kwaliteit van het binnenmilieu, innovatie, materialen en hulpbronnen. De laatste categorie gaat over het minimaliseren van de impact en het energieverbruik van bouwmaterialen gedurende hun levenscyclus. Dit omvat ook wat er met een product gebeurt aan het einde van zijn nuttige levensduur. We hebben verschillende gebouwen met LEED-certificering opgeleverd, waaronder bijvoorbeeld het Avenida-kantoorgebouw in Griekenland. Het gebouw, dat werd gebouwd volgens de nieuwste Gold-LEED-voorwaarden en -certificeringen, heeft een totale oppervlakte van 6.424,10 m², bestaande uit drie kelderverdiepingen (2.683,59 m²) met parkeergarage, een begane grond en zeven verdiepingen kantoorruimte.