Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap vereist sociale betrokkenheid

Vanuit deze overtuiging heeft Ten Brinke enkele jaren geleden de Ten Brinke Foundation opgericht. Doel van de stichting: door actieve ondersteuning de leefomstandigheden van mensen in de armste landen van de wereld duurzaam verbeteren, doelgericht en op de lange termijn.

Voor Ten Brinke betekent sociale betrokkenheid "mensen helpen zichzelf te helpen", d.w.z. financiële steun verlenen voor de bouw van opleidingscentra, het opzetten en ontwikkelen van eigen farmprojecten, het verstrekken van microkredieten om mensen in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien - zodat ze uiteindelijk zelfvoorzienend kunnen worden.

Criteria projecten

De Ten Brinke Foundation hanteert onderstaande criteria voor de beoordeling van projecten die eventueel financieel ondersteund zullen worden.

Aanvragen voor projecten die niet aan deze criteria voldoen worden niet in behandeling genomen.

 • Er worden alleen projecten in de allerarmste landen c.q. regio’s ter wereld ondersteund. Op dit moment concentreren we ons op projecten in Malawi.
 • Het project dient een economische ontwikkeling in het betreffende gebied teweeg te brengen.
 • Het land waar het project uitgevoerd wordt dient politiek stabiel te zijn.
 • Onze voorkeur gaat uit naar projecten die we volledig of als hoofdsponsor ( 75% tot 100%) kunnen ondersteunen.
 • Alleen aanvragen van in Nederland of Duitsland gevestigde organisaties zullen in aanmerking worden genomen.

Wereldkaart met projectolocaties

News

Malawi - Job and Business Center

Met financiële steun van Stichting Ten Brinke, is op 1 oktober 2021 het startpunt voor een banen- en bedrijvencentrum in Blantyre, Malawi gegeven.

Namibië - Samenwerking met de Na´ankuse Foundation

De Ten Brinke Group is aandeelhouder van Na´ankuse Foundation en staat daarom in zeer intensief contact met de Na´ankuse Foundation in Namibië.

Malawi - succesvolle opleiding

In april 2021 heeft Loyce Sikakula een opleidingsprogramma van 6 weken afgerond met financiële steun van de Ten Brinke Foundation.

Farm project Malawi

De Ten Brinke Foundation is 2016 gestart met een nieuw farm project in Malawi voor een gezin met 32 weeskinderen. Om inkomsten te genereren verbouwt het gezin o.a. groenten en fruit om te verkopen. Door deze inkomsten krijgen de kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan.

Visvijver - Luangwa Zambia

Mensen die in gebieden leven, grenzend aan wildreservaten en nationale parken, staan voor grote uitdagingen hun levensonderhoud te behouden, aangezien op basis van de moeilijke balans tussen mens en dier, het lastig is bepaalde agrarische praktijken zoals veehouderij of akkerbouw toe te passen.

Hier vindt u alle projecten van de Ten Brinke Foundation

We waren al actief in deze landen:

 • Zambia
 • Gambia
 • Ghana
 • Malawi
 • Sri Lanka
 • Burundi
 • Mozambique
 • Niger

Informatie over de afzonderlijke projecten vindt u onder de knop "Alle projecten".
Alle projecten