Ten Brinke
Foundation

Bij Ten Brinke zijn we betrokken. Niet alleen bij mensen en relaties dichtbij, maar ook bij mensen in de armste landen van de wereld. We zijn ons ervan bewust dat we kunnen bijdragen aan het duurzaam en doelgericht verbeteren van de wereld van morgen. Dat doen we dan ook. Sinds 2011 via Ten Brinke Foundation.

Vanuit Ten Brinke Foundation helpen we mensen in ontwikkelingslanden daadwerkelijk te ontwikkelen. We helpen mensen zichzelf te helpen. We bieden financiële steun voor de bouw van opleidingscentra en het opzetten en uitrollen van eigen farmprojecten. Ook verstrekken we microkredieten om mensen de kans te bieden zelfvoorzienend te worden. Met Ten Brinke Foundation bouwen we mee aan een betere toekomst voor iedereen.