Ten Brinke
Foundation

Bij Ten Brinke zijn we betrokken. Niet alleen bij mensen en relaties dichtbij, maar ook bij mensen in de armste landen van de wereld. We zijn ons ervan bewust dat we kunnen bijdragen aan het duurzaam en doelgericht verbeteren van de wereld van morgen. Dat doen we dan ook. Sinds 2011 via Ten Brinke Foundation.

Vanuit Ten Brinke Foundation helpen we mensen in ontwikkelingslanden daadwerkelijk te ontwikkelen. We helpen mensen zichzelf te helpen. We bieden financiële steun voor de bouw van opleidingscentra en het opzetten en uitrollen van eigen farmprojecten. Ook verstrekken we microkredieten om mensen de kans te bieden zelfvoorzienend te worden. Met Ten Brinke Foundation bouwen we mee aan een betere toekomst voor iedereen.

Nieuws

Malawi - Bouw van kachels

In veel delen van Malawi wordt nog steeds gekookt met hout boven een open vuur.

Collega's op rondreis door Namibië

Zes collega’s hebben - samen met hun partners - een 14-daagse rondreis door Namibië aangeboden gekregen. Ten Brinke biedt jaarlijks enkele collega’s en hun partners een vakantie aan van twee weken naar één van de landen waarin de Foundation actief is. Dit om Ten Brinke Foundation onder de aandacht te brengen bij collega’s én als blijk van waardering voor hun inzet.

Landbouwproject in Malawi

De oogst op de boerderij in Malawi is meer dan goed geweest

Hier vindt u alle projecten van de Ten Brinke Foundation

Informatie over de afzonderlijke projecten vindt u onder de knop "Alle projecten".

Criteria projecten

De Ten Brinke Foundation hanteert onderstaande criteria voor de beoordeling van projecten die eventueel financieel ondersteund zullen worden. Momenteel richten wij ons met name op projecten in Malawi.Aangezien ons budget momenteel is uitgeput, kunnen projectaanvragen pas vanaf 2025 weer worden geaccepteerd.

Aanvragen voor projecten die niet aan de volgende criteria voldoen worden niet in behandeling genomen.

  • Er worden alleen projecten in de allerarmste landen c.q. regio’s ter wereld ondersteund.
  • Het project dient een economische ontwikkeling in het betreffende gebied teweeg te brengen.
  • Het land waar het project uitgevoerd wordt, dient politiek stabiel te zijn.
  • Onze voorkeur gaat uit naar projecten die we volledig of als hoofdsponsor (75% tot 100%) kunnen ondersteunen.
  • Alleen aanvragen van in Nederland of Duitsland gevestigde organisaties zullen in aanmerking worden genomen.