Verhalen
van collega's

De kernwaarden betrokken, bewust en bekwaam vormen de basis van de keuzes die wij maken en ons handelen. Ze zijn de kern van onze identiteit, de gemene deler. Onze collega’s vertellen waarin je dat terug ziet.

Betrokken

Hinke Bessem - junior vastgoedontwikkelaar

Hinke Bessem - junior vastgoedontwikkelaar

Ten Brinke is een betrokken organisatie. Niet alleen richting de partners: je ziet het ook terug in de diversiteit aan projecten.

Ten Brinke is een betrokken organisatie. Niet alleen richting de partners: je ziet het ook terug in de diversiteit aan projecten. ‘‘En daarmee slaan we de spijker op zijn kop”, zegt Hinke Bessem. ‘‘Door onze betrokkenheid weten we in te schatten wat een omgeving nodig heeft. Zo bouwen wij bijvoorbeeld projecten voor jonge gezinnen met kinderen en voorzien daarnaast ook in levensloopbestendige woningen.’’

Stadspark Keppeloord

Stadspark Keppeloord in Doetinchem is een van de projecten waarbij Ten Brinke dat doet. ‘‘Binnen de markt vinden er veranderingen plaats die hun weerga niet kennen. Het aankopen van een starterswoning wordt steeds moeilijker, laat staan het vinden van een geschikte plek voor de langere termijn. Daar moesten we wat mee. Het doel van Ten Brinke is om een wijk met maximale leefbaarheid te realiseren, dus zijn we in gesprek gegaan met de betrokkenen. Het resultaat is een gemêleerde wijk met een combinatie van verschillende typen woningen.’’

‘‘Hier vind je straks starterswoningen, tweeblokkers, vrijstaande woningen en levensloopbestendige woningen’’, vertelt Hinke. ‘’We laten de buurtbewoners participeren tijdens het proces. We luisteren naar de wensen, nemen ze mee in onze plannen en spelen in op hun behoeften. Diversiteit staat in dit project centraal. Naast een grote variëteit aan woningtypen, vindt groen hier ook ruimschoots zijn weg."

‘‘Dit plan is er speciaal op gericht om als starter te beginnen en – als je zou willen – tot aan een ouderenwoning te blijven’’, vervolgt ze haar verhaal. ‘‘Buurtbewoners en bewoners uit omliggende gemeenten staan te springen om levensloopbestendige woningen. Wij realiseren hier een buurt die het mogelijk maakt om hier je leven op te bouwen, ongeacht welke leeftijd je hebt of in welke levensfase je zit. De mogelijkheden zijn oneindig. Daar was behoefte en vraag naar – en daar hebben wij op ingespeeld. Samen dromen waarmaken, dát is de betrokkenheid van Ten Brinke.’’

 

Bewust

Alberto Montero Martin - Kwaliteitscontroleur risicopreventie

Alberto Montero Martin - Kwaliteitscontroleur risicopreventie

Veiligheid zou voorrang moeten krijgen op ieder ander aspect.

Veiligheid in de bouw, het belang ervan klinkt zo vanzelfsprekend. Toch zijn er nog flink wat lessen te leren op dit vlak. Wij spraken Alberto Montero Martin over het thema veiligheid in de bouw. Alberto werkt niet alleen bij het Ministerie van Gezondheid en Veiligheid in Spanje en Portugal aan de beroepsrisicopreventie, óók voor Ten Brinke zet hij zich in voor een veilige werkplek.

Alberto brengt de risico’s van een bouw in kaart. Collega’s, onderaannemers en iedereen die met de bouw te maken heeft, worden gewezen op de richtlijnen die op het gebied van veiligheid gelden. En op de preventiemaatregelen om die veiligheid te kunnen waarborgen. "Voor ons een vanzelfsprekendheid. Door mijn jarenlange ervaring op het gebied van risicopreventie weet ik dat Ten Brinke veel moeite en middelen investeert in het doorvoeren van collectieve beschermingsmaatregelen.”

Alberto vervolgt zijn verhaal: ‘‘Veiligheid kan natuurlijk nooit voor de volle 100% gegarandeerd worden, maar we minimaliseren de kans op incidenten zoveel mogelijk. Veiligheid zou voorrang moeten krijgen op ieder ander aspect. Gelukkig denkt Ten Brinke hier ook zo over en streeft het naar meer industrialisatie bij projecten. Dit leidt tot meer zekerheid bij de uitvoering, doordat processen beter gepland kunnen worden en er minder afwijkingen ontstaan.’’

Een veilige werkplek

Tot slot spreekt Alberto zich uit over de visie en werkfilosofie van Ten Brinke: ‘‘Met de ervaring die de organisatie heeft, ziet de toekomst er rooskleurig uit. Op het gebied van risicopreventie streven wij, net als de andere vestigingen, naar efficiëntere procedures om tot continue verbetering te komen.’’

Bekwaam

Edwin van Herwaarden - projectleider

Edwin van Herwaarden - projectleider

Dat de kernwaarde ‘bekwaam’ flink leeft binnen onze organisatie bewijzen we keer op keer.

Dat de kernwaarde ‘bekwaam’ flink leeft binnen onze organisatie bewijzen we keer op keer. We bieden iedereen bij Ten Brinke graag de ruimte voor ontwikkeling en initiatieven. Zo geven we carrières een boost en vernieuwen we onszelf. Dit draagt niet alleen bij aan persoonlijke groei, maar ook aan de teamontwikkeling en ontwikkeling op organisatieniveau. Alleen maar plussen dus! We spraken projectleider Edwin van Herwaarden over hoe wij als Ten Brinke een bekwame partner zijn.

Een van de sterke punten

Als projectleider profileert Edwin zich als voorspellende vlagvoerder: ‘‘We zijn goed in het managen van projecten. Dat zie je terug in de manier van werken. Zo vernamen we bijvoorbeeld van Duitse collega’s dat zij met een bepaald systeem werken om het werk voor alle partijen overzichtelijk in kaart te brengen. Na overleg met de directie besloten wij op die manier ook onze collega’s en partners deelgenoot te maken van het projectproces.

Ten Brinke kenmerkt zich door het type mensen dat er werkt. We zijn nieuwsgierig, willen leren van elkaar, dus zowel privé als zakelijk worden kennis en vernieuwing uitgewisseld. Het komt ter sprake en zo besmet de ene olievlek de ander. Daardoor komt zo’n programma onder de aandacht en wordt het breder opgepakt’’, aldus Edwin.

‘‘Bekwaamheid bundel je met zijn allen. Door de kennis en kunde van verschillende mensen met elkaar te koppelen, word je sterker, weet je meer en kun je meer. Zo verbeter je samen de prestaties die je levert en motiveer je elkaar om er voor de volle 100% voor te gaan. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ruimte die we krijgen om onze krachten te verkennen en daarmee aan de slag te gaan. Dit maakt dat zo’n kernwaarde écht leeft en past binnen de organisatie.’’