De Pas Noord

Projectinformatie

Adres

Groenestraat
6662 BG Elst
Nederland

Bouwjaar

Verwacht 2024

Objectnummer

ELST000009

Categorie

Woning- en utiliteitsbouw

Type

Actuele projecten

Betrokken bedrijven

  • Vestiging Doetinchem

Projectontwikkeling - Contact

Bedrijven

Ten Brinke Vestiging Doetinchem

Contactpersoon

Paul Hemmen

Telefoon

+31 314 371900

Straat

Burgemeester Van der Zandestraat 21

Plaats

7051 CS Varsseveld

Land

Nederland

De Pas Noord

Het Plan
De Pas Noord is gelegen aan de zuidkant van Elst en is onderdeel van de (toekomstige) woonwijk De Pas. Het gebied is omsloten door de Groenestraat, de Korte Bemmelseweg, de Aletta Jocobslaan en de Caro van Eijcklaan. Het plan levert een gevarieerd woonaanbod voor diverse doelgroepen waaronder starters, gezinnen, doorstromers, senioren en alleenstaanden en wooncollectieven. Zo ligt centraal in het plan een woonhof met een collectieve openbare ruimte. In het noorden van het plangebied komt een bijzonder woongebouw met een combinatie van woningen en ruimte voor bijvoorbeeld zorg, recreatie, dienstverlening of cultuur.

Wateropgave en duurzaamheid
In het plan is veel aandacht voor groen, de wateropgave en duurzaamheid. Het bijzondere karakter van de Groenestraat en het bestaande groen blijft zoveel mogelijk behouden. Daarbij wordt de kwaliteit van het groen aan de Groenestraat het plangebied ingetrokken. Door in het ontwerp aaneengesloten groene ruimtes te maken kan het groen gebruikt worden voor een doorlopend watersysteem. Hiermee vangen we regenwater op, bestrijden we hitte en krijgen de buurt en toekomstige bewoners er mooie, waterrijke plantsoenen. Dit bevordert de biodiversiteit. Op het gebied van duurzaamheid kijken we naar maatregelen om de woningen vrijwel energieneutraal te maken.

Participatie
Ten Brinke heeft omwonenden en andere belanghebbenden vanaf het begin bij de plannen betrokken. In totaal zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de gestelde kaders gepresenteerd. Bij de tweede bijeenkomst zijn drie stedenbouwkundige schetsontwerpen getoond. In de schetsontwerpen zijn verkenningen gedaan naar de mogelijke inrichting van het plangebied en naar de positie van het bijzondere woongebouw. Gedurende de derde en voorlopig laatste bijeenkomst is het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan getoond.
Dankzij de opbrengst van het participatieproces zijn de plannen aangescherpt en afgestemd op wensen en zorgen van betrokkenen. Zo is in overleg met de gemeente -in afwijking van de oorspronkelijke gemeentelijke visies- het bijzonder woongebouw verplaatst van het zuiden naar het noorden van het plangebied. Daarnaast is het openbare groen meer het plan ingetrokken. Ook is gekozen voor het ontwerp met woningen aan een hof, wat erg aansloeg bij omwonenden.

Overeenkomst ondertekend
Ten Brinke Poortier Romein Projecten en gemeente Overbetuwe hebben op 20 juli 2023 een overeenkomst ondertekend voor het woningbouwplan De Pas Noord. Daarmee is de ontwikkeling van de woonwijk ‘De Pas Noord’ een stap dichterbij gekomen en gaat het bestemmingsplan in procedure.

Het vervolg
Het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan komen na de zomervakantie ter inzage te liggen. Via de website www.depasnoord.nl kunnen omwonenden en woningzoekenden zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de voortgang.

We hebben uw toestemming nodig!
Activeer "Google Maps" in de onder het tabblad "Functioneel" en laad de pagina opnieuw.

Heel erg bedankt!