Eindhoven VB Gebouw

Projectinformatie

Adres

Boschdijk 525
5621 JG Eindhoven
Nederland

Bouwjaar

2024

Objectnummer

EINDH00034

Categorie

Wooncomplex

Type

Actuele projecten

Betrokken bedrijven

  • Vestiging Helmond

Eindhoven VB Gebouw

Transformatie en nieuwbouw

Ten Brinke en BPRE hebben de handen ineengeslagen om het markante gebouw en de omliggende gronden een nieuwe toekomstbestendige invulling te geven. Inmiddels zijn zij de samenwerking aangegaan met Eindhovense woningcorporatie Trudo, die eind 2021 een strook grond op het terrein van het VB-gebouw heeft gekocht van Ten Brinke en BPRE om daar in de toekomst huurwoningen te realiseren.


Het kantoorgebouw is met ruim 33.000 m² bruto vloeroppervlakte groot te noemen. Opnieuw gebruik als kantoorpand ligt echter niet voor de hand. Gedacht wordt aan bij voorbeeld transformatie naar wonen in combinatie met zorg en bijbehorende (commerciële) voorzieningen. De bedoeling is om het gebouw een centrale en sociale functie in het gebied te geven. Dat maakt Vredeoord nog aantrekkelijker voor al haar bewoners. Het perceel is ca. 3,5 hectare groot en biedt ruimte aan een aanzienlijk nieuwbouwprogramma, iets waar in Eindhoven bijzonder veel behoefte aan is. De verbouwing en de nieuwbouw zal met respect voor het monumentale pand plaatsvinden, ook al is veel van de oorspronkelijke laagbouw én de oude geveldelen bij een renovatie en verbouwing begin deze eeuw al verdwenen.

Oude hoofdkantoor Philips Nederland

Het voormalige hoofdkantoor van Philips Nederland staat op het ooit gesloten kantorenpark Vredeoord; vandaar ook de bedrijfscode VB. Dat was een complex met meerdere panden van Philips, met het kantoor aan de Boschdijk, 66 meter hoog als ‘baken’. Dit markante gebouw is in 1964 gebouwd naar een ontwerp van Architectenbureau Verhave Luyt De Jongh. Het gaf toen en nu nog steeds het begin van de bebouwde kom van Eindhoven aan. Heel bijzonder is de constructie: een betonnen kern waaraan de etages en geveldelen met stalen hangstijlen opgehangen zijn. Het gebouw staat volgens de monument-beschrijving symbool voor de groei van Philips na de oorlog. Doordat het op een verhoging ligt, en verrijst boven de stad, krijgt het een status van nationaal belang.

Conclusie: ‘Het monument is een essentieel toonbeeld van de sociaalhistorische ontwikkelingen van de wederopbouwperiode en een evidente mijlpaal in de ontwikkeling van de architectuur en bouwtechniek in Nederland.’

Voortgang bouw

We hebben uw toestemming nodig!
Activeer "Google Maps" in de onder het tabblad "Functioneel" en laad de pagina opnieuw.

Heel erg bedankt!