't Kruis

Projectinformatie

Adres

Rijksweg-Zuid, Marga Komplélaan, Stationsstraat
6662 Elst
Nederland

Bouwjaar

volgt

Objectnummer

ELST000020

Categorie

Woning- en utiliteitsbouw

Type

Actuele projecten

Betrokken bedrijven

  • Vestiging Doetinchem

Projectontwikkeling - Contact

Bedrijven

Ten Brinke

Contactpersoon

Hinke Bessem

Telefoon

+31 88 3741 300

Straat

Ravenswade 4C

Plaats

3439 LD Nieuwegein

Land

Nederland

't Kruis

Op deze plek is Ten Brinke voornemens een woongebied te ontwikkelen. Om woningbouw te mogen realiseren, dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Hiervoor zal uiteraard ook toestemming van en overleg met de gemeente noodzakelijk zijn. De gemeente Overbetuwe heeft hierover nog geen standpunt ingenomen.

Om te komen tot onze vraagstelling aan de gemeente, zijn wij gestart met de verkenning naar een mogelijke invulling van het gebied. De eerste stap daarin is een gebiedsanalyse. Deze analyse maken wij niet alleen. Direct aanwonenden nodigen wij daarom uit om mee te denken over de identiteit van het gebied en de aanwezige kwaliteiten. In tweede instantie gaan wij in gesprek met indirect omwonenden en andere belanghebbenden.

We hebben uw toestemming nodig!
Activeer "Google Maps" in de onder het tabblad "Functioneel" en laad de pagina opnieuw.

Heel erg bedankt!