Voortgang bouw Keppelplantsoen Doetinchem

Adres

Zaagmolenpad
7008 BJ Doetinchem
Nederland

Objectnummer

DOETI01023

week 08/2024

Rijwoningen
Bouwnummers 1 tot en met 7
In de afgelopen weken is er een hoop gebeurd. We hebben de eerste verdiepingsvloer gelegd, de installatie in de eerste verdiepingsvloer aangebracht, de vloer afgestort en het lijmwerk van de eerste verdiepingsvloer aangebracht. Verder is de tweede verdiepingsvloer gelegd en is het installatiewerk aangebracht en afgestort.

Het bevoorraden van de topgevels is gedaan en we zijn gestart met het kimwerk. Bij de aanbouwen is de nooddakbedekking aangebracht. De verwachting is om medio week 9 het lijmwerk van blok A af te ronden. De kap zal eind week 10 gereed zijn en aansluitend zal de onderconstructie voor de zonnepanelen worden geplaatst. We verwachten in week 12 te starten met het hangen van de dakpannen.

In de woning gaan we vanaf week 11 starten met de afbouwfase. De houten binnentrappen worden geplaatst en in week 12 zal er gestart worden met de ytong binnenwanden. Het gevelmetselwerk zal vanaf week 11 worden gestart. Tijdens de ruwbouwfase nemen wij de gevelsteiger direct mee voor de veiligheid. Tevens hebben we ook de gevelkozijnen geplaatst zodat we direct wind/water dicht zijn.

Bouwnummers 8 tot en met 14
Ook hier zijn de eerste verdiepingsvloeren gelegd, het installatiewerk aangebracht en afgestort en het lijmwerk van de eerste verdiepingsvloer is aangebracht. De tweede verdiepingsvloer is gelegd. De installateur start vandaag met het installatiewerk. Ook bij dit blok hebben we de nooddakbedekking bij de aanbouwen aangebracht.

Volgende week wordt deze vloer afgestort en zal er gestart worden gemaakt met het lijmwerk van de tweede verdieping dus de topgevels. Begin week 11 zal hier de kap geplaatst worden. In week 11/12 worden hier de trappen geplaatst en medio week 13 zal hier ook gestart worden met de ytong binnenwanden.

Levensloopbestendinge woningen
Bouwnummers 63 tot en met 68
Inmiddels is het leidingwerk onder de begane grond gereed en is de begane grondvloer gelegd. Vanaf medio week 10 gaan we hier starten met het lijmwerk van de begane grond.

Bouwnummers 59 tot en met 62
In de afgelopen weken hebben we de fundatie gestort, heeft de installateur het leidingwerk onder de begane grond gemaakt. De begane grondvloer wordt volgende week gelegd en direct afgestort. Het lijmwerk van de begane grond zal eind week 11 worden opgestart.

Twee-onder-één-kapwoningen
Bouwnummers 57 en 58
De fundatie is gestort en het leidingwerk onder de begane grondvloer is gemaakt. De begane grondvloer zal volgende week tegelijktijdig met bouwnummers 59 tot en met 62 gelegd worden. Het lijmwerk van de begane grond zal eind week 12 worden opgestart

Bouwnummers 53 tot en met 56
Inmiddels zijn hier de fundering gestort, is de installateur bezig met de laatste werkzaamheden van het leidingwerk voor onder de begane grondvloer. De begane grondvloer zal in week 10 worden gelegd. Het lijmwerk zal vanaf medio week 13 worden opgestart.

week 04/2024

Rijwoningen
Bouwnummers 1 tot en met 7
In de afgelopen weken hebben we hier het installatiewerk onder de begane grondvloer gemaakt, is de begane grondvloer gelegd en afgestort en is het lijmwerk van de begane grond gelijmd. Inmiddels zijn de ytong pakketten bevoorraad en zijn de HSB wanden geplaatst. De steigerbouwer is ook gestart.

Aankomende week zal de verdiepingsvloer gelegd worden, zullen op de begane grond de gevelkozijnen bevoorraad worden en zal de installateur starten met het installatiewerk van de 1e verdiepingsvloer.

Bouwnummers 8 tot en met 14
Ook hier is het installatiewerk onder de begane grondvloer gemaakt, is de begane grondvloer gelegd en afgestort en is het lijmwerk opgestart. Hier zal in week 5 of 6 de verdiepingsvloer gelegd worden. Volgende week gaat de steigerbouwer starten.

Aankomende week zullen ook hier de voor de begane grond de gevelkozijnen bevoorraad worden.

Levensloopbestendinge woningen
Bouwnummers 63 tot en met 68
Vorige week zijn we gestart met de fundering. Inmiddels is de installateur gestart met het leidingwerk onder de begane grondvloer. In de aankomende weken zal hier ook de begane grondvloer gelegd worden.

Bouwnummers 59 tot en met 62
In de afgelopen periode is de vlechter bezig geweest. Deze week zijn de fundatiebalken gestort. Volgende week gaat de installateur hier een start maken met het installatiewerk voor onder de begane grondvloer.

Twee-onder-één-kapwoningen
Bouwnummers 57 en 58
In de afgelopen periode is de vlechter bezig geweest. Deze week zijn de fundatiebalken gestort. In de komende weken gaat de installateur hier een start maken met het installatiewerk voor onder de begane grondvloer.

Bouwnummers 53 tot en met 56
De vlechter is bezig met het ijzerwerk van de fundering. Volgende week gaat de fundering gestort worden.

week 51/2023

De afgelopen periode zijn we gestart met de fundering bij bouwnummers 1 t/m 14 (blok A en B). De vlechter heeft de balken gevlochten en de bekisting is aansluitend geplaatst.

Deze week hebben wij de eerste fundering van deze bouwnummers gestort, een mooie mijlpijl, ondanks het slecht weer.

We gaan met een goed gevoel de kerstsluiting in en beginnen het nieuwe jaar weer met volle moed.

week 48/2023

De afgelopen periode hebben wij de WKO bronnen voor de eerste 30 woningen aangebracht, zijn de bouwputten ontgraven en zijn inmiddels de boorpalen aangebracht. Volgende week zullen de palen worden ingemeten voor eventuele paalmistanden, tevens worden ze doorgemeten. Na akkoord worden de bouwputten opgeschoond en zullen we starten met de fundatie bij bouwnummers 1 t/m 14 (blok A en B).

Maandag week 50 zullen de werkvloeren worden aangebracht, dinsdag week 50 start de vlechter. De eerste betonstort staat voor eind week 51. Na de kerstvakantie zal de installateur starten met het leidingwerk voor onder de begane grondvloer.

Hopelijk zijn de weergoden ons ook goed gezind en kunnen we bovenstaande waarmaken.

week 44/2023

We zijn gestart met voorbereidende werkzaamheden. De bouwhekken zijn geplaatst rondom het plangebied en het ketenpark is opgebouwd. Ook zijn de slagboom en tourniquet geplaatst.

Inmiddels zijn we gestart met de WKO boringen, dit zal voor de eerste fase 30 woningen ca. 4 weken duren. Aansluitend zullen we gaan starten met het ontgraven van de bouwputten, als dat gereed is gaan we de boorpalen aanbrengen deze zijn tot nu toe gepland voor week 48. Daarna starten we met de fundering.