Voortgang bouw 262 appartementen en verdiepte parkeergarage Amsterdam

Adres

Darlingstraat
1102 Amsterdam
Nederland

Objectnummer

AMSTE00164

week 24/2023

We zijn volop bezig met de laatste loodjes in de appartementen. Het binnenterrein krijgt ook steeds meer vorm. Afgelopen week is de fietsenlift en zijn de 2 branddeuren in de kelder gemonteerd. De installateur is in de kelder de laatste verlichtingsarmaturen aan het monteren en bezig met de handeling van de BMI. Aankomende week zal de kelder schoon worden gemaakt, zodat de belijning van de parkeervakken aangebracht kunnen worden.

week 21/2023

We zijn volop bezig met de laatste loodjes voor de oplevering van de appartementen.
De eerste appartementen zijn gekeurd voor de E-installatie, ingeregeld en tevens onder druk gezet met water.

Volgende week wordt er gestart met de laatste werkzaamheden in de kelder. Tevens zijn we bezig met de binnentuin inrichting.

week 16/2023

Afbouw
L-gebouw
Toren Fase F1: is reeds voor opgeleverd
Toren Fase F2: is reeds voor opgeleverd
Toren Fase F3: is reeds voor opgeleverd

Bij fase F1 t/m F3, de 5e en 4e verdieping zijn reeds voor opgeleverd, aankomende weken zullen de 3e t/m BGG worden opgenomen.

Afbouw trappenhuizen
F1 t/m F3 zijn in volle gang met de afbouw.

6-spanners
Bij de blokken Blok B en C heeft de vooroplevering reeds plaatsgevonden. In de algemene ruimtes zijn de afbouwwerkzaamheden ook in volle gang.


Metselwerk
De laatste tuinmuurwanden en steenstrips kaders worden aankomende weken afgerond.

Dakwerkzaamheden
De W-Installateur moet nog 4 daken voorzien van MV verslepingen, dit zal in week 18 worden afgerond.

Nuts
De nutspartijen zijn de afrondende werkzaamheden aan het verrichten.

Kelderdek
Het kelderdek is voor 30% waterdicht, de overige 70% zal volgende week worden afgerond. De binnentuininrichting is ook gestart. De eerste infiltratie kratten zijn aangebracht en de eerste aanvulling met grond heeft plaatsgevonden. Deze werkzaamheden lopen nog ca. 10 weken door.

Gemeente inrichting
De gemeente gaat in week 18 starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de tijdelijke verharding rondom het gebouw.

week 13/2023

Ruwbouw
Het laatste kraangat wordt deze week afgestort, dan is de ruwbouw ten einde. In de afgelopen weken is ook het laatste steigerwerk gedemonteerd. Gebouw is nu volledig steigerloos.

Afbouw
L-gebouw
Toren Fase F1: is voor opgeleverd.
Toren Fase F2: is grotendeels voor opgeleverd.
Toren Fase F3: staat grotendeels klaar voor de vooroplevering.
Fase F4: de tweede oplevering is geweest.

Bij fase F1 t/m F3, BGG t/m 5e verdieping zijn we volop bezig met het afronden van de werkzaamheden.

Afbouw trappenhuizen F1 t/m F3 zijn de werkzaamheden opgestart. Bij de eerste verdiepingen zijn de wanden gespoten en plafonds aangebracht. De eerste vloeren zijn geëgaliseerd ter voorbereiding op het aanbrengen van de linoleum vloer.

Afbouw 6-spanners: Bij Blok C heeft de vooroplevering reeds plaatsgevonden. Blok B staat zo goed als klaar voor de vooroplevering. Er wordt nu gewerkt aan de afbouw van de trappenhuizen en de algemene ruimtes.

Metselwerk
Op enkele opleverpunten na zijn de gebouwen gereed. We zijn nu bezig met de laatste steenstripskaders op blok C en aansluitend gaan we naar blok B. Er is ook al een grote klapper gemaakt met het metselwerk van de tuinmuren, dit ligt voor nu even stil i.v.m. de nutswerkzaamheden rondom het gebouw, zodra dat gereed is wordt er weer volop gewerkt aan de tuinmuren.

Dakwerkzaamheden
De dakdekker heeft zijn laatste zaken afgerond, de laatste zonnepanelen zijn aangebracht. De W-Installateur is nu bezig met de MV verslepingen over het dak.

Nuts
De nutspartij zijn nog volop bezig met de verschillende disciplines. Inpandig is alles zover aangelegd. De voorbereiding voor het plaatsen van de nieuwe trafo zijn gereed. Deze week zal de nieuwe trafo geplaatst worden zodat het leidingwerk daarna toegelegd kan worden. Dit allemaal zodat we over enkele weken definitief stroom hebben.

Kelderdek
Het kelderdek is behoorlijk opgeschoond/opgeruimd. Bij fase 1 zijn de voorbewerkingswerkzaamheden grotendeels gereed. Deze week is het de bedoeling om het spuitbitumen aan te brengen, mits het weer het toelaat. Fase 2 staat klaar voor de voorbereidingswerkzaamheden. Fase 3 staat eind deze week klaar voor de voorbewerkingswerkzaamheden. De binnentuininrichting staat ook op punt van beginnen.

week 09/2023

Ruwbouw
Het eerste kraangat is inmiddels dicht gelegd, het tweede kraangat staat voor begin week 11 gepland en de laatste voor begin week 13. Inmiddels zijn alle tuinmuurkolommen en tuinmuurbalken geplaatst. De fiets trappen zijn gelegd en de kelderrandkim zijn aangebracht.

Afbouw
L-gebouw
Fase F1: De appartementen staan klaar voor de vooroplevering.
Fase F2: Het behangwerk en tegelwerk gereed. Er is gestart met de montage van de keukens en afmontage van het sanitair.
Fase F3: Het behangwerk is opgestart en het tegelwerk is gereed.
Fase F4: De eerste vooroplevering afgerond en de narooi werkzaamheden zijn ook zover gereed.

Trappenhuis F1: Hier zijn we volop bezig met de afwerking van de plafonds en de wanden. De tegelzetter is op de 1e verdieping F2 gestart met de centrale hal te betegelen.

Afbouw 6-spanners
Blok C is redelijk op stand voor de vooroplevering. In blok B is de behanger gestart. De tegelzetter is bezig op de laatste verdiepingen. De trappenhuizen van blok B en C worden aansluitend ook opgepakt.

Metselwerk
Het metselwerk aan het gebouw is in grote lijnen, op wat naloopwerk na, gereed. We zijn nog bezig met de tuinmuren. dit loopt voorspoedig en zal over enkele weken worden afgerond. We zijn ook bezig met het demonteren van de steigers. Het gedeelte achtergevel F1 is volledig steigervrij. De achtergevel F3 en wat op het dak stond bij F4 is ook gedemonteerd. Volgende week zal de achtergevel F2 worden gedemonteerd en in week 12 het laatste deel van de achtergevel F3. Het gebouw is dan volledig uit de steigers.

Dakwerkzaamheden
De hoge daken van F1 en F2 en het tussendak bij F1-F2 zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen. Gedurende de werkzaamheden van de nuts worden de verslepingen van de ventilatiekanalen aangebracht. De dakdekker is gestart op het tussendak F2-F3 en zal aansluitend het laatste gedeelte van F4 naar opgaand werk van F3 afronden. Eind volgende week zal het laatste tussendak worden voorzien van onderconstructie zonnepanelen en onderhoudspaden (tegels), grindballast en aansluitend zullen de dakkappen, zonnepanelen en ventilatie kanalen versleping worden aangebracht.

Binnenliften
Het drietal binnenliften zijn reeds gekeurd voor bouwgebruik. De kozijn omkadering zijn naar ieders tevredenheid gemonteerd.

Grondwerk/aanleg
De nutspartij zijn voor de verschillende disciplines volop bezig. Het grootste gedeelte van het riool en waterleiding ligt er in. Met de aanleg van de kabels en leidingen wordt binnenkort gestart.

Kelderdek
Het eerste gedeelte tot aan fase F2 is het kelderdek gereed voor de dakbedekking. De dakdekker zal vanaf volgende week starten en aansluitend zal de hovenier starten met het aanleg van de binnentuin. Dit zal gefaseerd worden uitgevoerd, zodat we de overige werkzaamheden aan de gevels van blok B en C kunnen afronden.

week 05/2023

Ruwbouw
We hebben in de afgelopen periode de eerste tuinmuurkolommen en balken gelegd. Deze week hebben we het laatste gedeelte van de tuinmuurfundering gestort. Deze week gaan we de laatste kolommen, tuinmuurbalken en beton tuinmuurwanden monteren. In week 7 wordt het eerste kraangat dichtgelegd en gaan we de 2 prefab fietstrappen monteren. Ongeveer 3 weken hierna volgt kraangat 2 en 2 weken daarna wordt kraangat 3 dichtgelegd.

De gevelsteigers aan de voorgevel zijn gedemonteerd. Volgende week worden de steigers van de zijgevel en achtergevel van toren F1 gedemonteerd.

Afbouw
L-gebouw
Fase F1: Hier zijn we bezig met de afbouw. De spackspuiter en de behanger zijn volop bezig.
Fase F2: Hier is de stukadoor bezig. Afgelopen week heeft de tegelzetter zijn werkzaamheden afgerond.
Fase F3: Hier is de tegelzetter gestart. Afgelopen week zijn de afwerkvloeren aangebracht.
Fase F4: Hier zijn we gestart met de vooropleveringen.

Tevens zijn we gestart met de afbouw van het trappenhuis van fase F1.

Afbouw 6-spanners
In blok C is de tegelzetter op de laatste verdieping bezig. De spackspuiter op de 1e verdieping en ook de behanger is gestart.
In blok B worden deze week in de woningen de gietenvloeren aangebracht. Ook zal deze week in de centrale ruimte op de begane grond de CD-afwerkvloer worden aangebracht. Volgende week worden de badkamer en toilet vloeren in dit blok gesmeed.

Metselwerk
De metselaar is op de laatste toren bezig. Hier moet hij nog een gedeelte van de kopgevel en enkele verdiepingen van de achtergevel. Aansluitend gaan ze verder met de tuinmuren.

Binnenliften
2 van de 3 liften in het hoofdgebouw zijn inmiddels gekeurd.

Grondwerk/aanleg
Warmtenet heeft het secundaire leidingwerk zo goed als gereed aan de Gooiseweg. Afgelopen week is de nuts gestart met het plaatsen van 2 straatputten in het openbaar gebied, vervolgens zullen ze langzamerhand richting ons terrein komen en de huisaansluiting en hoofdtracé aanleggen.

week 50/2022

Ruwbouw
We zijn gestart met maken van de tuinmuurfundaties, 2 van de 3 gedeeltes zijn inmiddels gestort. Begin 2023 gaan we het laatste gedeelte storten en worden de stalen kolommen, prefab tuinmuurbalken en de betonnen tuinmuurwanden geplaatst. Aansluitend zal de metselaar starten met het metselwerk van de poeren en borstweringen.

Afbouw
L-gebouw
Fase 1: de afwerkvloeren in de toren zijn vorige week aangebracht. Vandaag worden de CD-vloeren van de natte cellen gesmeerd.
Fase 2: in de torens worden de tackerplaten gelegd en aansluitend zal de installateur starten met de vloerverwarming. Volgende week zal de afwerkvloer worden aangebracht.
Fase 3: alle ytong binnenwanden inclusief schachten zijn gesloten, de frezer is hier volop bezig. Aansluitend zal de installateur zijn installatiewerk in de wanden maken. Begin 2023 zullen de laatste afwerkvloeren in de torens worden aangebracht.
Fase 4: hier staan de appartementen nagenoeg oplevering klaar.

De tegelzetter en de stukadoor zijn volop bezig op de 4e, 5e en 6e verdieping. De keukensteller zal deze week starten op de 3e verdieping.

Afbouw 6-spanners
Bij de 6-spanners worden deze week de afwerkvloeren in de appartementen aangebracht, aansluitend zullen ook de CD afwerkvloeren in de ruimtes worden aangebracht. De tegelzetter start volgende week.

L-gebouw
Het metselwerk van kopgevel, voorgevel toren F3 en voorgevel toren F2 zijn inmiddels gereed. Het metselwerk van de complete toren F1 is bijna gereed. De gevelsteigers van kopgevel F3, voorgevel F3 en voorgevel F2 zijn inmiddels gedemonteerd, ook zijn de balkon/galerij hekwerken aan de voorgevel zoveel mogelijk al gemonteerd. We zijn volop bezig met het aanbrengen van de holoniete kaders bij de voorgevel F1 en aansluitend worden de steenstrips vakken beplakt. Echter door de weersomstandigheden zal dit voorlopig tijdelijk even stil liggen.

Binnenliften
Alle binnen liften zijn inmiddels gebouwd, we zijn met de laatste handelingen aan het verrichten voor de bouwkeuring(en).

Grondwerk/aanleg
Het warmtenet heeft inmiddels de primaire stelsel voorledig aangelegd tot in de WOS-ruimte, deze week zal er gestart worden met de aanleg van de secundaire leidingwerk vanuit de kelder naar de 6-spanners. Begin 2023 zal vanuit de WOS-ruimte gestart worden om de secundaire naar de overige appartementen van het L-gebouw. Tevens zijn we volop bezig geweest met het grondverzet aan de Gooiseweg. Het gronddepot is omgereden, de stelconplaten en puin waar het gevelsteiger op heeft gestaan zijn verwijderd.

week 45/2022

Ruwbouw
De ruwbouw werkzaamheden van de gebouwen zijn gereed en de ondersteuningsconstructies in de woningen zijn verwijderd. Alles is opgeruimd en afgevoerd. Over enkele weken worden de laatste tuinmuurfundaties gemaakt en de laatste betonnen tuinmuurwanden en de daarbij behorende stalen kolommen worden geplaatst.

Afbouw
L-gebouw
Bij Fase 4 zijn de laatste afrondende werkzaamheden gestart. Het na rooiwerk wordt opgestart. Bij Fase 1 t/m 4 de afwerkvloeren tot en met de 5e verdieping aangebracht. De tegelzetter is met het wandtegelwerk op de 2e verdieping. De spackspuiter is op de 1e verdieping. De stukadoor is op de 3e en 4e verdieping bezig en de behanger op de begane grond. De ytong bouwer is deze week gestart met de binnenwanden van toren F2, toren F1 is gereed. De MS wandenbouwer loopt ook door.

6-spanners
Bij de 6-spanners zijn alle ytong binnenwanden geplaatst en het leidingwerk is gefreesd. Momenteel worden de ruwe installaties in de wanden en de voorzetwanden geplaatst. Over enkele weken zullen de eerste afwerkvloeren worden aangebracht en zal de tegelzetter starten en aansluitend start de verdere afbouwfase.

Gevelsluiting
6-spanners
Het metselwerk is gereed. De gevelsteigers zijn gedemonteerd en alle gevelkozijnen zijn geplaatst. Op dit moment worden de laatste handelingen aan de balkonhekwerken gedaan. Over 3 weken zullen de entreepuien worden geplaatst en zijn deze gebouwen afsluitbaar.

L-gebouw
Het metselwerk van toren F3 kopgevel/voorgevel is gereed, de steiger gaat hier nu zakken. Bij de voorgevel F2 zijn we op de 10e verdieping bezig i.v.m. met de start van de nutswerkzaamheden. In het nieuwe jaar gaan we ons eerst concentreren op de belangrijke gevels. Om die gevels steigervrij te hebben. Het holoniet rondom de kozijn van toren F3 voorgevel en kopgevel is gemonteerd. Inmiddels is er gestart op de voorgevel toren F2.

Dakafwerking
6-spanners
De dakwerkzaamheden zijn gereed. Alle dakinstallaties en de dakkappen zijn gemonteerd.

L-gebouw
De dakwerkzaamheden voor de dakdekker zijn bijna gereed, de dakrand afwerking moet nog gebeuren. Vandaag zal bij de laatste toren het ballast grind worden aangebracht. Vervolgens worden de dakinstallaties aangebracht. Hierna gaan we bezig met het uitvoeren van de dak werkzaamheden van de 2 tussendaken en het laatste gedeelte van dakvlak F4, naar gevel toren F3. Dit kan pas starten als de gevelsteiger gedemonteerd is, naar verwachting zal dit eind januari zover zijn.

Demontage bouwkranen
Beide buitenste kranen zijn inmiddels gedemonteerd. We kunnen vanaf nu alles bedienen met de middelste kraan.

Binnenliften
We zijn nog volop bezig met de montage van de binnenliften. Bij de 6-spanners zijn beide liften gebouwd. In het L-gebouw zijn beide liften van toren F1 gebouwd, bij F2 is de personenlift gereed. De brandweerlift is bijna gereed. Bij F3 zijn ze bezig met de montage van de personenlift en wordt eind volgende week de brandweerlift aangevoerd en aansluitend gebouwd. Verwachting is dat eind december alle liften zijn gebouwd.

Grondwerk/aanleg
Volgende week zal er worden gestart met de aanleg van het primaire leidingwerk richting de inpandige WOS-ruimte, deze werkzaamheden zullen tot de kerstperiode duren. Dit zal logistiek de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Over 3 weken zal de koppeling van de warmtenet vanuit de parkeerkelder richting de 6-spanners ook worden aangelegd. Deze werkzaamheden zullen ook voor de kerstperiode worden afgerond.

week 41/2022

Ruwbouw
De ruwbouw is nagenoeg gereed, deze week is de dakvloer van toren F3 gestort, volgende week zullen daar de dakopstanden en liftopstanden inclusief liftdeksel geplaatst worden. In een later stadium moeten we nog enkele tuinmuurfundaties storten en aansluitend enkele betonnen tuinmuur wanden plaatsen.

Afbouw
L-gebouw:
Fase 4: hier zijn we nagenoeg klaar met het behangwerk en afmontage van de W en E-installatie, de kitter is hier nog volop bezig.
Fase 1 t/m 3: hier zijn we volop bezig met de afwerkvloeren, tegelwerk, stukadoorswerk, behangwerk, kitwerk en de afmontage E en W installaties.

6-spanners:
Hier zijn we gestart met de ytong binnenwanden bij blok C, aansluitend worden bij blok B. Ook zijn we gestart met de MS-wanden.

Gevelsluiting
Bij de 6-spanners is het metselwerk gereed, hier zijn we gestart met het afsteigeren, en worden de buitengevelkozijnen per verdieping geplaatst.
Bij het L-gebouw zijn we met het metselwerk bij toren F3 kopgevel/voorgevel op de 9e verdieping. Ter plaatse van de binnenzijde en tussengevel F3 zijn we op de 6e verdieping, dit geldt ook voor de toren F2 en F1.
Tevens zijn we gestart met de montage van de holoniete kaders bij de voor- en kopgevel van fase F3, over een week of 3 á 4 zal het steiger aan de kop en voorgevel gaan zakken.

Dakafwerking
Bij de 6-spanners zijn de dakwerkzaamheden nagenoeg gereed. In de afgelopen periode hebben wij de daken voorzien van dakbedekking, zijn de technische installaties aangebracht, PV-panelen en de ventilatiekanalen verslepingen over het dak. Bij blok C zijn van de week de afwerkkappen geplaatst, volgende week zullen deze bij blok B worden geplaatst.
Bij het L-gebouw is de dakdekker is op dit moment bezig met de afronding van dakvlak van toren F1. Volgende week start hij op het dak van toren F2.

Demontage bouwkranen
Over enkele weken zullen de toren kranen 1 en 3 worden gedemonteerd en zullen op eigen terrein aansluitend de grondwerkzaamheden worden opgestart voor het aanleg van de warmteleidingen.

Hoogste punt
Afgelopen week hebben het hoogste punt gevierd onder genot van een hapje en een drankje!

week 40/2022

Bij de 6-spanners zijn we deze week begonnen met het demonteren van de steiger van blok C. We zijn gestart met het plaatsen van de Ytong binnenwanden.

Bij blok B zijn we bezig met het metselen van de dakrand. Hier gaan we ook starten met het plaatsen van de binnenwanden.

 

Bij het L-gebouw zijn we bij fase F1 gestart met het dichtbranden van het dak. Op de begane grond zijn we bezig met de afbouw. Het tegelwerk is hier gereed en volgende week starten we met het plaatsen van de keukens.

week 35/2022

Ruwbouw
We zijn met het plaatsen van de betonwanden op de laatste fase van de 9e verdieping. We verwachten dat we bij de eerste toren in week 40 het hoogste punt hebben bereikt, de 2e toren een week later en de laatste 3e toren in week 42. Van de 6-spanners storten we morgen de dakvloer van blok B en begin week 37 storten we de dakvloer van blok C, aansluitend zullen de betonnen dakopstanden worden aangebracht en kunnen we starten met de dakbedekking.

Afbouw
Fase F4 is de spackspuiter nagenoeg klaar, de behanger zal volgende week starten, aansluitend zullen we de keukens en de voordeuren gaan aanbrengen. En kunnen we ook de afbouwfase van de installaties opstarten. De afbouw voor fase F1 t/m F3 is in volle gang, de eerste afwerkvloeren zijn aangebracht, de CD-vloeren van de eerste natte cellen is gereed, tegelzetter, stukadoor en wanden bouwer is volop bezig.

Gevelsluiting
De metselaar is op dit moment op de 5e verdieping bezig van het L-gebouw, bij de 6-spanners is het metselwerk ook opgestart en zijn we op de begane grond bezig. Tevens hebben we balkon en galerij hekwerken van fase F4 gemonteerd!

week 26/2022

Ruwbouw:
We zijn inmiddels met de ruwbouw in de torens tot de 8e verdieping. Bij blok B en C hebben we inmiddels de 2e verdieping gelijmd en bij Blok B de 3e verdiepingsvloer en balkons gelegd. Daar is nu de installateur gestart. Eind volgende week gaan we deze vloer storten, zodat we de laatste verdieping kunnen lijmen.

Afbouw:
We zijn volop bezig met de afbouwfase. De eerste anhydriet afwerkvloeren zijn aangebracht, ook de cementdekvloer van de badkamers en de toiletten zijn gesmeed. De tegelzetter, ytong afwerker en de stukadoor zijn gestart. In de kelder zijn we gestart met het aan brengen van HWC plafond beplating. Volgende week starten we met de voorzetwanden in de algemene ruimtes en de voorzet wanden in de appartementen. Tevens hebben we fase F4 het gevelsteiger gedemonteerd.

week 22/2022

We zijn inmiddels met de ruwbouw in de torens beland. Nog 4 verdiepingen te gaan tot hoogste punt. Bij blok B gaan we volgende week de 2e verdiepingsvloer storten en zal aansluitend de lijmer starten met de kalkzandsteenwanden. Blok C starten we met het installatiewerk op de 2e verdiepingsvloer, hier zal de betonstort midden week 24 plaatsvinden.

Inmiddels zijn we ook volop bezig met de afbouwfase. In fase F4 hebben we alle ytong binnenwanden geplaatst en inmiddels zijn we ook gestart met het aanbrengen van de tackerplaten voor de vloerverwarming, de eerste vloeren worden midden week 24 gevloeid en aansluitend zal de tegelzetter starten met het aanbrengen van de CD-vloeren in de badkamers en toilet groepen. En volgens wordt er gestart met het tegelwerk en stukadoorswerk.

week 18/2022

We zijn volop bezig met de ruwbouw. Inmiddels zijn de betonwanden van de 5e verdieping geplaatst, bij fase 1 zijn de breedplaatvloeren gelegd is de installateur gestart. Bij fase F2 worden vandaag de 6e verdiepingsvloer gelegd. De ytong bouwer is gestart en is nu op de 1e verdieping bij fase F4, de boorder heeft de eerste woningen geboord en gesleufd. De installateur is gestart met de installaties in de ytong wanden op de begane grond bij fase F4. De lijmer is bezig op de 1e verdieping van blok B, vandaag wordt de 1e verdiepingsvloer van blok C gestort, daar zal volgende week de lijmer starten.

week 15/2022

We zijn volop bezig met de ruwbouw. Inmiddels is 5e verdiepingsvloer van fase F2 gestort en zijn we bezig met de betonwanden op de 5e verdieping bij fase F1. De installateur is bezig op de 5e verdiepingsvloer van fase F3, deze wordt begin week 17 gestort. Inmiddels hebben we de 1e verdiepingsvloer van blok B gelegd, hier is nu de installateur gestart. De 1e verdiepingsvloer van blok C wordt volgende week dinsdag gelegd. De metselaar is nagenoeg rond op de begane grond. De buitengevelkozijnen zijn tot en met de 2e verdieping aangebracht. Volgende week dinsdag start de ytongbouwer. Inmiddels is de dakdekker op het dak F4 gestart.

week 12/2022

We zijn volop bezig met de ruwbouw. We zijn halvewege de 4e verdieping met de betonwanden. Deze week storten we F3, 4e verdiepingsvloer en volgende week woensdag F4 (dakvloer), dit is tevens de eindhoogte van F4. Hier moeten we alleen nog de dakopstand wanden gaan plaatsen. Eind week 14 zal de dakdekker starten op F4.

Inmiddels zijn we volop gestart met het lijmwerk van blok B, volgende week starten we met blok C. Bij blok B gaan de voorbereidingen treffen voor de 1e verdiepingsvloer. Deze zal in week 14 gelegd gaan worden. Vanuit F4 starten we over enkele weken met de stijgleidingen in de appartementen en zullen we ook gaan starten met de ytong binnenwanden. Aansluitend zullen we starten met de afbouw.

Tevens zijn we gestart met het metselwerk. En zijn de buitengevel kozijnen tot en met de 1e verdieping geplaatst.

week 09/2022

We zijn volop bezig met de ruwbouw. Inmiddels zijn we gestart met de wanden op de 3e verdieping. Aan het eind van deze week storten we het laatste deel van de 3e verdieping bij fase F4. De begane grondvloer van de 6-spanners is gelegd. Blok B is afgestort en over enkele weken starten we met het lijmwerk van de 6-spanners.

week 06/2022

We zijn volop bezig met de ruwbouw, inmiddels zijn we de laatste prefab wanden van de 2e verdieping aan het plaatsen. Ook worden de laatste HSB wanden van 2e verdieping fase 3 geplaatst, morgen worden op dat gedeelte de breedplaat gelegd. Morgen storten we bij fase 1 de 3e verdiepingsvloer.

Bij de 6-spanners blok B zijn de BGG vloeren zoals allemaal gelegd, blok C is de grondwerker gestart met aanvullen, deze week zal de installateur ook starten met het leidingwerk onder de vloer. Eind volgende week worden voor dat blok de vloeren geleverd en wordt er gestart met het leggen van de BGG vloeren.

Tevens zijn we volop bezig met de voorbereidingen van het metselwerk.

week 50/2021

Bij het hoofdgebouw (L-gebouw) zijn we volop bezig met de 1e verdieping met het plaatsen van de betonwanden bij fase 3 en 4, tevens zijn we bij fase 3 bezig met de ondersteuningssteigers t.b.v. de breedplaatvloeren deze worden volgende week gelegd. Aansluitend worden ook de balkon en galerij elementen geplaatst. De HSB elementen en de stelkozijnen worden ook steeds meegenomen in de cyclus. Inmiddels is de installateur gestart op de 2e verdiepingsvloer bij fase 1. Na de kerstvakantie zullen we starten met de betonwanden op de 2e verdieping.

Bij de 6-spanners zijn we de laatste onderdelen van de fundatie aan het storten. Na de kerstvakantie starten we daar met de stadsverwarming en zullen de bouwkundige installatie voor onder de vloer worden aangebracht. Enkele weken na de kerstvakantie zal ook daar de begane vloer worden gelegd.

week 47/2021

Bij het grote appartementengebouw zijn we op de 1e verdieping bezig met het plaatsen van de balkons, het plaatsen van de installaties op de breedplaatvloeren en het afstorten van de vloeren.

Bij de vrijstaande appartementen gebouwen zijn we bezig om de wapening van de fundatie te vlechten.

week 42/2021

Deze week zijn de eerste betonwanden geplaatst en de steiger wordt opgebouwd.
Volgende week worden de eerste HSB wanden geplaatst en de 1e verdiepingsvloer wordt gelegd.

week 38/2021

De contouren van het L-gebouw worden steeds meer zichtbaar. Momenteel zijn we volop bezig met het storten van het beton voor o.a. de holle wanden, vloeren en fundatiebalken. Alle kranen staan en zijn inmiddels in gebruik genomen. Van de 6-spanners (de lage appartementenblokken aan de voorkant van het L-gebouw) worden momenteel de ingeslagen palen vrijgegraven om ook daar straks verder te kunnen bouwen. Aan de buitenkant is de parkeerkelder zo goed als dicht, en wordt nu aangevuld zodat we langzaam omhoog kunnen gaan.

week 29/2021

De bouw vordert gestaag, het eerste en tweede deel van de keldervloer is gestort en aan het eind van deze week wordt het laatste deel van de keldervloer gestort.

Hierna is op de 1e vloer een torenkraan opgebouwd en zijn ze inmiddels bezig met de tweede torenkraan op de 2e vloer.

Inmiddels zijn er ook op het eerste gedeelte van de keldervloer wanden, kolommen en balken geplaatst en zijn de eerste stalen balken gemonteerd om straks de kanaalplaten neer te kunnen leggen.

Bij de ingang van de bouwplaats is er een poort, slagbomen en een toegangssysteem geplaatst.

week 25/2021

We zijn nog volop bezig met het storten van het beton en de kelder is bijna uitgegraven. De torenkraan is ook opgebouwd.

week 22/2021

Het heiwerk is afgerond, dus er kan verder uitgegraven worden. Naast de grondwerker, timmermannen, koppensnellers is nu de ijzervlechter ook gestart om alle wapening erin te krijgen zodat we verder kunnen gaan met storten. Ondertussen is het eerste beton, werkvloeren en fundatiebalken gestort.

week 17/2021

De graaf- en heiwerkzaamheden vorderen gestaag. In het eerste gedeelte van het uitgegraven stuk zijn de paalkoppen gesneld. We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen voor het storten van het beton.

week 14/2021

We zijn gestart met de heiwerkzaamheden. Vanaf volgende week hopen we te kunnen starten met het uitgraven van de parkeerkelder van het eerste deel van het complex.

week 11/2021

We zijn gestart met de grondwerkzaamheden. Vanaf volgende week gaan we 6 weken heien, waardoor we ook beginnen met het uitgraven van de kelder.