Voortgang bouw Meergras - Meerrijk Eindhoven

Adres

Meergras
5658 LR Eindhoven
Nederland

Objectnummer

EINDH00051

Week 19 / 2024

Er wordt richting de oplevering gewerkt. De steiger is gedemonteerd, hierdoor is het gebouw zichtbaar geworden. Inmiddels zijn alle kozijnen gemonteerd en wordt er binnen hard gewerkt aan de verdere afbouw, zoals het tegelwerk en stuc- en spuitwerk, sanitair wordt eveneens gemonteerd. Daarnaast worden alle aftimmeringen gemonteerd.

Binnenkort starten we aan het straatwerk aan de voorgevel en de montage van de onderdelen in de parkeergarage.

Week 13 / 2024

Inmiddels is de steiger aan het zakken, de bovenste slag is gedemonteerd, de komende weken volgt de rest per verdieping. Het metselwerk is op hoogte en er is een start gemaakt met het metselwerk van de bloembakken in de achtertuinen, aan de voorgevel wordt binnenkort gestart met het metselwerk van de bloembakken.

De bovenste verdieping wordt het zetwerk en de kozijnen de gemonteerd. Met het zakken van de steiger wordt het gebouw steeds meer zichtbaar. Binnen wordt er tevens doorgewerkt. De eerste woningen zijn voorzien van de binnendeuren, het sanitair als ook de elektra die wordt afgemonteerd. In de appartementen is de tegelzetter gestart en de stucadoor is halverwege. De nuts wordt de komende weken aangesloten, water en de stadsverwarming zijn de woningen-appartementen reeds ingebracht, de elektra staat de komende tijd op de planning.

Week 8 / 2024

Het metselwerk is bijna op hoogte, de laatste verdieping en dakrand van het appartementsblok worden gemetseld. Hierna zal de metselaar gaan starten met het metselen van de bloembakken achter de tuinen, als ook de bloembakken aan de voorgevel. Er worden namelijk mooie stappen gemaakt, het betonwerk van de bloembakken achtertuinen is in volle gang. Aan de voorgevel wordt de dakbedekking op het bestaande kelderdek (van de parkeergarage) aangeheeld. De steenstrips worden aangebracht. Zodra de metselaar boven is zal de steiger gaan zakken en worden de kozijnen gemonteerd.

Binnen worden er eveneens mooie stappen gemaakt, de elektraleidingen zijn in de wand gebracht, de stucadoor heeft bijna alle woningen gereed waarna deze met de appartementen zal starten. Het spuitwerk van de plafond is opgestart, de eerste woningen zijn gereed. De laatste voorbereidingen worden getroffen zodat de nutsvoorzieningen in de kelder kunnen worden aangebracht en in de woningen worden gebracht.

Week 3 / 2024

Na de kerstvakantie is de bouw weer opgestart in het nieuwe jaar. De periode van vorst hindert de voortgang van de werkzaamheden buiten (metselwerk). Binnen worden afbouw werkzaamheden opgestart, zo is de stucadoor begonnen in de woningen. De gietvloer van de woningen is vorig jaar nog gegoten. Daarnaast is er achter de woningen gestart met de bloembakken. Het dak van de appartementen is gemonteerd zodat het regenwater buiten het gebouw kan worden gehouden. In de appartementen wordt de isolatie en vloerverwarming aangebracht. De binnenwanden zijn inmiddels allemaal gemonteerd waarna de leidingen in de wand kunnen worden gebracht.

Week 48 / 2023

De woningen worden zichtbaar, de steiger is namelijk deze week afgebroken en opgeruimd. De woningen worden wind- en waterdicht gemaakt, de dakbedekking is bijna aangebracht en het laatste glas wordt in de kozijnen gemonteerd. Volgende week worden de dekvloeren in de woningen gegoten.

Bij de appartementen vordert het metselwerk, inmiddels bij de tweede verdieping, hiervoor blijven de stelkozijnen. De dakrand wordt tevens gerealiseerd zodat we nog voor de kerst de dakbedekking kunnen monteren. In de appartementen worden de binnenwanden eveneens gemonteerd, inmiddels bij de derde verdieping.

Week 45 / 2023

Het hoogste punt is behaald!

Op dinsdag 7 november 2023 is het hoogste punt van het project Meergras te Eindhoven behaald. Dit is feestelijk gevierd op de bouw. In het bijzijn van verschillende betrokken partijen werd het hoogste punt op het dak van het appartementencomplex geplaatst. Nadat dit speciale moment had plaatsgevonden, konden alle aanwezigen nog wat bestellen bij de frietwagen.

Wat betreft de voortgang van de bouw is er momenteel ook een start gemaakt met het gevelmetselwerk op de begane grond van de appartementen. Het gevelmetselwerk van de woningen is inmiddels afgerond en de kozijnen van de 2e verdieping zijn geplaatst. De binnenwanden van de stadswoningen zijn gemonteerd waarna ook de installaties in de wanden worden gerealiseerd

Week 40 / 2023

Inmiddels is de bouw bij de 5e verdiepingsvloer van de appartementen aan beland. De vloerplaten zijn gelegd en de installaties die in de vloeren komen worden gemonteerd. Er wordt tevens een start gemaakt met de voorbereidingen van de gevelwerkzaamheden.

Bij de woningen is het gevelmetselwerk bijna op de volledige hoogte. Hierna volgen de kozijnen, vanaf de 2e verdieping naar de begane grond. In de woningen is de afbouw opgestart, de binnenwanden worden gemonteerd waarna de installaties in de wand worden gerealiseerd.

In de kelder is gestart met het monteren van de kozijnen ten behoeve van de entree tot de woningen, evenals het isoleren van de gevel. Binnenkort start het lijmen van de vellingblokken.

Week 34 / 2023

Deze week worden de wanden gelijmd op de derde verdieping, de steiger wordt verder omhoog gebracht. Er zijn prefab betonnen trappen geplaatst van het appartementencomplex. De vloerplaten van de vierde verdieping worden binnenkort gelegd. Hierna volgen de vijfde verdieping en de dakvloer.

Bij de woningen wordt er verder gewerkt aan de gevel, het monteren van de stelkozijnen, het aanbrengen van de isolatie en het metselwerk. Er is tevens gestart met de montage van de houten trappen in de woningen. Volgende week wordt er gestart met de binnenwanden van de woningen.

Week 29 / 2023

Voor de bouwvakantie is de derde verdiepingsvloer met beton gestort van het appartementengedeelte. De wanden op de tweede verdiepingsvloer zijn gelijmd waarna de vloerplaten zijn gelegd, de installaties zijn in de vloer verwerkt. In de woningen zijn de stelkozijnen gemonteerd. Daarnaast is er gestart met de gevel van de begane grond naar de 1e verdieping, deze is geïsoleerd en gemetseld. Het hoge dak is ook geïsoleerd en voorzien van dakbedekking.

Week 24 / 2023

Eerste steen gelegd

Op vrijdagmiddag 16 juni is bij project Meergras de "eerste" gevelsteen gelegd in het bijzijn van de toekomstige bewoners en projectbetrokkenen.

De start van het laatste project van centrumplan Meerrijk mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Vandaar dit feestelijk startsein!

Na een korte toespraak van Directeur Janko Akkers volgde de "eerste" steenlegging door een afvaardiging van de kopers en architect Peter Keijsers van Bedaux de Brouwer Architecten. Na deze formele handeling hebben de kopers een rondleiding over de bouw gekregen en kennis kunnen maken met hun toekomstige buren.

Week 20 / 2023

Het beton van het eerste gedeelte van de 2e verdiepingsvloer van de woningen is gestort. In de vloeren worden de installaties gemonteerd.

Op de eerste verdiepingsvloer worden de wanden van de appartementen gelijmd en zijn de balkons geplaatst en opgenomen in de vloer. De bouw komt verder in de steigers te staan.

Week 16 / 2023

Rondom de kelderwanden is de grond aangevuld zodat de bouwplaats vlak is. De ruwe begande grondvloer is gereed.

Deze week wordt het eerste gedeelte van de 1e verdiepingsvloeren gestort van de woningen. Bij het appartementencomplex worden de constructieve wanden gelijmd op de begane grondvloer, zodat aan het einde van de week de systeemplaten voor de vloeren kunnen worden gelegd. Volgende week gaat de kalkzandsteenlijmploeg verder met het lijmen van de wanden op de eerste verdieping van de woningen.

Naast alle werkzaamheden van de ruwbouw worden de voorbereidingen voor het metselwerk opgestart. Er is een proefmuur gemetseld ter beoordeling door de architect.

Week 12 / 2023

Er is een grote vooruitgang gemaakt met de bouwwerkzaamheden. We komen deze week boven het straatniveau uit, waardoor er 3 fasen vloervelden zichtbaar zijn. Op het eerste vloerveld is het beton al gestort, op het tweede vloerveld wordt het beton deze week gestort en op het derde vloerveld worden installaties gemonteerd. De buitenwanden van de eerste grondgebonden woningen zijn gelijmd. Volgende week worden er vloerplaten voor de eerste verdieping gelegd.

Week 7 / 2023

De bouw vordert gestaag. Inmiddels zijn de funderingswerkzaamheden van het project afgerond. Tevens zijn de betonwanden rondom de kelder op één gedeelte na gestort. De ondergrond van de parkeergarage is aangevuld. De keldervloeren van de woningen zijn gelegd en de eerste wanden worden gelijmd. Van het appartementenblok wordt de keldervloer deze week gelegd waarna eveneens de wanden kunnen worden gelijmd. Eind februari / begin maart 2023 wordt er gestart met de begane grondvloeren. Er worden mooie stappen gemaakt!

Week 3 / 2023

Na de kerstperiode zijn we begonnen met het plaatsen van de kelderwand. Ook is er een bekisting gemaakt voor de funderingsbalken onder het appartementencomplex en deze zijn voorzien van wapening.

Door de weersomstandigheden, met name de hoeveelheid neerslag die is gevallen, hebben we tijdens de werkzaamheden veel hinder ondervonden. Het aanvullen en verdichten van de ondergrond in de kelder werd lastig, maar ook de grond die richting de te realiseren funderingsstroken is gespoeld gaf veel hinder.

Week 50 / 2022

Inmiddels zijn de eerste delen van de funderingsbalken gerealiseerd. De funderingsbalken zijn voorzien van wapening en bekisting waarna deze worden gestort met beton.

De contouren van het gebouw worden hiermee steeds meer zichtbaar.

Na de kerstvakantie wordt er gestart met de kelderwanden.

Week 46 / 2022

Deze week worden de funderingspalen vrij gegraven om vervolgens de koppen te snellen op juiste hoogte.

Een start wordt gemaakt met de aanleg van het grondriool.

(Koppensnellen is het op de juiste maat afhakken van de paalkoppen, met als belangrijkste doel de wapening vrij te maken voor hechting aan de nog te storten funderingsbalk). De aanleg van de funderingsbalken wordt volgende week opgestart.

Week 43 / 2022

De funderingspalen worden geboord.

Week 40 / 2022

Deze week is de bouw van project Meergras in Eindhoven officieel van start gegaan. Er worden 14 stadswoningen, 2 maissionettes en 24 appartementen ontwikkeld en gerealiseerd in het centrumgebied van de wijk Meerhoven. Het project Meergras maakt de ontwikkeling van centrum Meerrijk als "Stadskroon" van de wijk Meerhoven compleet!

Week 36 / 2022

Kortgeleden is de omgevingsvergunning voor de realisatie van het project Meergras onherroepelijk geworden. Deze week is er al gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Het bouwrijp maken, zal naar verwachting in oktober worden afgerond.