Voortgang bouw Meergras - Meerrijk Eindhoven

Adres

Meergras
5658 LR Eindhoven
Nederland

Objectnummer

EINDH00051

Week 34 / 2023

Deze week worden de wanden gelijmd op de derde verdieping, de steiger wordt verder omhoog gebracht. Er zijn prefab betonnen trappen geplaatst van het appartementencomplex. De vloerplaten van de vierde verdieping worden binnenkort gelegd. Hierna volgen de vijfde verdieping en de dakvloer.

Bij de woningen wordt er verder gewerkt aan de gevel, het monteren van de stelkozijnen, het aanbrengen van de isolatie en het metselwerk. Er is tevens gestart met de montage van de houten trappen in de woningen. Volgende week wordt er gestart met de binnenwanden van de woningen.

Week 29 / 2023

Voor de bouwvakantie is de derde verdiepingsvloer met beton gestort van het appartementengedeelte. De wanden op de tweede verdiepingsvloer zijn gelijmd waarna de vloerplaten zijn gelegd, de installaties zijn in de vloer verwerkt. In de woningen zijn de stelkozijnen gemonteerd. Daarnaast is er gestart met de gevel van de begane grond naar de 1e verdieping, deze is geïsoleerd en gemetseld. Het hoge dak is ook geïsoleerd en voorzien van dakbedekking.

Week 24 / 2023

Eerste steen gelegd

Op vrijdagmiddag 16 juni is bij project Meergras de "eerste" gevelsteen gelegd in het bijzijn van de toekomstige bewoners en projectbetrokkenen.

De start van het laatste project van centrumplan Meerrijk mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Vandaar dit feestelijk startsein!

Na een korte toespraak van Directeur Janko Akkers volgde de "eerste" steenlegging door een afvaardiging van de kopers en architect Peter Keijsers van Bedaux de Brouwer Architecten. Na deze formele handeling hebben de kopers een rondleiding over de bouw gekregen en kennis kunnen maken met hun toekomstige buren.

Week 20 / 2023

Het beton van het eerste gedeelte van de 2e verdiepingsvloer van de woningen is gestort. In de vloeren worden de installaties gemonteerd.

Op de eerste verdiepingsvloer worden de wanden van de appartementen gelijmd en zijn de balkons geplaatst en opgenomen in de vloer. De bouw komt verder in de steigers te staan.

Week 16 / 2023

Rondom de kelderwanden is de grond aangevuld zodat de bouwplaats vlak is. De ruwe begande grondvloer is gereed.

Deze week wordt het eerste gedeelte van de 1e verdiepingsvloeren gestort van de woningen. Bij het appartementencomplex worden de constructieve wanden gelijmd op de begane grondvloer, zodat aan het einde van de week de systeemplaten voor de vloeren kunnen worden gelegd. Volgende week gaat de kalkzandsteenlijmploeg verder met het lijmen van de wanden op de eerste verdieping van de woningen.

Naast alle werkzaamheden van de ruwbouw worden de voorbereidingen voor het metselwerk opgestart. Er is een proefmuur gemetseld ter beoordeling door de architect.

Week 12 / 2023

Er is een grote vooruitgang gemaakt met de bouwwerkzaamheden. We komen deze week boven het straatniveau uit, waardoor er 3 fasen vloervelden zichtbaar zijn. Op het eerste vloerveld is het beton al gestort, op het tweede vloerveld wordt het beton deze week gestort en op het derde vloerveld worden installaties gemonteerd. De buitenwanden van de eerste grondgebonden woningen zijn gelijmd. Volgende week worden er vloerplaten voor de eerste verdieping gelegd.

Week 7 / 2023

De bouw vordert gestaag. Inmiddels zijn de funderingswerkzaamheden van het project afgerond. Tevens zijn de betonwanden rondom de kelder op één gedeelte na gestort. De ondergrond van de parkeergarage is aangevuld. De keldervloeren van de woningen zijn gelegd en de eerste wanden worden gelijmd. Van het appartementenblok wordt de keldervloer deze week gelegd waarna eveneens de wanden kunnen worden gelijmd. Eind februari / begin maart 2023 wordt er gestart met de begane grondvloeren. Er worden mooie stappen gemaakt!

Week 3 / 2023

Na de kerstperiode zijn we begonnen met het plaatsen van de kelderwand. Ook is er een bekisting gemaakt voor de funderingsbalken onder het appartementencomplex en deze zijn voorzien van wapening.

Door de weersomstandigheden, met name de hoeveelheid neerslag die is gevallen, hebben we tijdens de werkzaamheden veel hinder ondervonden. Het aanvullen en verdichten van de ondergrond in de kelder werd lastig, maar ook de grond die richting de te realiseren funderingsstroken is gespoeld gaf veel hinder.

Week 50 / 2022

Inmiddels zijn de eerste delen van de funderingsbalken gerealiseerd. De funderingsbalken zijn voorzien van wapening en bekisting waarna deze worden gestort met beton.

De contouren van het gebouw worden hiermee steeds meer zichtbaar.

Na de kerstvakantie wordt er gestart met de kelderwanden.

Week 46 / 2022

Deze week worden de funderingspalen vrij gegraven om vervolgens de koppen te snellen op juiste hoogte.

Een start wordt gemaakt met de aanleg van het grondriool.

(Koppensnellen is het op de juiste maat afhakken van de paalkoppen, met als belangrijkste doel de wapening vrij te maken voor hechting aan de nog te storten funderingsbalk). De aanleg van de funderingsbalken wordt volgende week opgestart.

Week 43 / 2022

De funderingspalen worden geboord.

Week 40 / 2022

Deze week is de bouw van project Meergras in Eindhoven officieel van start gegaan. Er worden 14 stadswoningen, 2 maissionettes en 24 appartementen ontwikkeld en gerealiseerd in het centrumgebied van de wijk Meerhoven. Het project Meergras maakt de ontwikkeling van centrum Meerrijk als "Stadskroon" van de wijk Meerhoven compleet!

Week 36 / 2022

Kortgeleden is de omgevingsvergunning voor de realisatie van het project Meergras onherroepelijk geworden. Deze week is er al gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Het bouwrijp maken, zal naar verwachting in oktober worden afgerond.