Over de Ten Brinke Foundation


Sinds enige jaren is de Ten Brinke Groep nauw betrokken bij verschillende projecten in Afrika  en Azië. In de tussentijd is hiervoor een eigen stichting opgericht, namelijk de Ten Brinke Foundation. De Ten Brinke Foundation is een non-profit organisatie van de Ten Brinke Groep en opereert volledig zelfstandig.

De grondgedachte van de Ten Brinke Foundation hierbij is, investeringen te doen om arbeidsplaatsen te creëeren, om de bewoners van deze landen in de gelegenheid te stellen een eigen bestaan op te bouwen. Tevens om een gevoel van zelfwaardering te ontwikkelen en op de duur onafhankelijk van de hulp van derden te zijn.

De projecten moeten niet alleen zo zijn opgezet dat zij kostendekkend zijn, maar dat uit de overschotten weer nieuwe ideeën en initiatieven ondersteund kunnen worden, die in lijn zijn met de bovengenoemde grondgedachte.


Milleniumdoelen

De Verenigde Naties hebben in 2000 de "Millennium Develpoment Goals" geformuleerd voor onderwerpen als gezondheid, drinkwater, sanitatie en voeding. Doel is om in 2015 wereldwijd het aantal mensen dat niet of onvoldoende goed voorzien was in het jaar 2000 ten aanzien van deze doelen gehalveerd te hebben. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd, de Millenniumdoelen.


Ten Brinke Foundation zet zich in in om mee te helpen de gestelde doelen te bereiken.

 

Missie


De Ten Brinke Foundation is een non-profit organisatie die zich richt op de ontwikkelingsprojecten in Afrika en Nepal met als doel het creëeren van arbeidsplaatsen. Dit realiseert Ten Brinke Foundation door:

 

Het aanbieden van transportmiddelen.

De verworven inkomsten van de transportmiddelen investeren in projecten.

Voorkomende kosten financieren zoals: realiseren, kleuterscholen ontwikkelen, scholen opbouwen, kooktoestellen op zonne-energie leveren, waterputten voor drinkwater opbouwen en realiseren, consultaties bij zwangerschap en geboorteklinieken etc.

Samenwerkingscontract met Connect International voor de ondersteuning in de ontwikkeling van een drietal gemeenschappen in Mozambique.

Overeenkomst met Global Development Africa om een innovatiecentrum in Bujumbura (Burundi) gedeeltelijk te kunnen faciliteren.

Visie
De hierbovengenoemde missie geven wij gestalte vanuit de onderstaande waarden en visie:  

 

  • Wij hechten veel waarde aan ontwikkelingshulp
  • Wij zien in hulpprojecten een ideaal middel om andere doeleinden te bereiken zoals: werkgelegenheid creëeren, eigen bestaan bouwen, zelfwaardering ontwikkelen en nieuwe ideeën en initiatieven in het leven roepen
  • Onze betrokkenheid is deskundig, transparant, laagdrempelig en zeer toegankelijk