ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ TEN BRINKE ΕΛΛΑΣ

Η εταιρεία Ten Brinke Hellas ιδρύθηκε το έτος 2008 στην Αθήνα, Ελλάδα, με σκοπό την κατασκευή έργων του Ομίλου Ten Brinke στην Ελληνική αγορά ακινήτων.

H Ten Brinke Hellas αναλαμβάνει την ανάπτυξη  ακινήτων σε τομείς του λιανεμπορίου (όπως εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων, σουπερμάρκετ, εξειδικευμένες επιχειρήσεις), της υλικοτεχνικής διαχείρισης (logistics), των γραφειακών συγκροτημάτων και των καταστημάτων εστίασης. Οι δραστηριότητές μας εκτείνονται από τη σύλληψη της ιδέας, την απόκτηση του οικοπέδου, την κατάρτιση των προγραμμάτων αξιοποίησης, τη μελέτη των κατασκευαστικών σχεδίων έως την πραγματική εκτέλεση, πώληση και παράδοση. Στους εντολείς μας συγκαταλέγονται επενδυτές, αγοραστές, επιχειρήσεις, ιδιώτες, εξωτερικοί ή εσωτερικοί κατασκευαστές έργων ή εταίροι κοινοπραξιών.

Επιζητούμε συμμετοχή του πελάτη και του τελικού χρήστη σε κάθε φάση του έργου. Οι εντολείς μας εκτιμούν την αμεσότητα των διαδικασιών μας. Εργαζόμαστε βασιζόμενοι στην αρχή του κεντρικού κατασκευαστικού σχεδιασμού. Με τη συμμετοχή στην κατασκευαστική διαδικασία, ήδη από το προσχέδιο, μεριμνούμε για το άριστο αποτέλεσμα της τεχνικής υλοποίησης, του χρονικού προγραμματισμού και του κόστους, χωρίς ποτέ να παρεκκλίνουμε από την ποιότητα και την αρχιτεκτονική προδιαγραφή. Μέσα από αυτή την προσέγγιση υλοποιούμε έργα βέλτιστης λειτουργίας και απόδοσης που αποτελούν μια μακροπρόθεσμη παρακαταθήκη. Αυτό είναι και το στοιχείο που, κατά την κρίση μας, συνιστά μια αποτελεσματική, εκμεταλλεύσιμη και υπεύθυνη κατασκευή.

Μολονότι οι προϋποθέσεις κατά το χρονικό σημείο που η Ten Brinke ήρθε στην Ελλάδα δεν ήταν ιδανικές για την κατασκευή έργων λόγω της πολιτικής και οικονομικής κρίσης, καταφέραμε, ανεξάρτητα από τη συγκυρία, να υλοποιήσουμε από το 2010 μέχρι σήμερα 15 κατασκευαστικά έργα συνολικού εμβαδού 36.300 τ.μ.  σε επιφάνεια γης 65.000 τ.μ. σε όλη την ελληνική επικράτεια.


Η Ten Brinke Hellas υλοποιεί, επί του παρόντος, πολλά έργα, τα οποία αφορούν, εταιρίες λιανικού εμπορίου, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κτίρια γραφείων και σουπερμάρκετ σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά. Για το λόγο αυτό, βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση κατάλληλων οικοπέδων και προοπτικών έργων.