Ten Brinke Foundation - Nieuws

Update koe-project in Sri Lanka

Het koe-project in Sri Lanka ontwikkelt zich positief. In totaal zijn er al 34 kalveren geboren. De boeren hebben de bouw van koeienstallen gepland voor hun dieren, want tot nu toe kunnen de koeien alleen onder een afdak staan. Voor de helft van de kosten voor deze stal hebben de boeren zelf kunnen sparen, de andere helft wordt gefinancierd door microkredieten van Ten Brinke Foundation.

Meer informatie

Ten Brinke Foundation - Nieuws

Ten Brinke Foundation ‘Farm Project’ werpt vruchten af

In Niger, buiten de hoofdstad Niamey, startte 4 jaar geleden het eerste boerderijproject van Ten Brinke Foundation.

Inmiddels functioneert de boerderij financieel onafhankelijk en is gegroeid van oorspronkelijk 5 naar 18 medewerkers.

Meer informatie

Ten Brinke Foundation - Nieuws

Wederopbouw/trainings project in Timal/Nepal afgerond

 

Wij zijn dankbaar en blij om een steentje bij gedragen te kunnen hebben aan de jarenlange effectieve en intensieve inzet van de stichting Sathsathai Mundi.

Meer informatie

Ten Brinke Foundation

De Ten Brinke Foundation is een non-profit organisatie die zich richt op de ontwikkelingsprojecten op dit moment in Afrika, Sri Lanka en Nepal met als doel het creëren van arbeidsplaatsen. Dit realiseert Ten Brinke Foundation door:

 

 

-eigen farm projecten;

-Voorkomende kosten financieren zoals: realiseren, kleuterscholen ontwikkelen, scholen opbouwen, kooktoestellen op zonne-energie leveren, waterputten voor drinkwater opbouwen en realiseren, consultaties bij zwangerschap en geboorteklinieken, reconstructie programma Nepal etc.

-het aanbieden van transportmiddelen

-De verworven inkomsten van de transportmiddelen investeren in projecten