Ten Brinke Foundation - Nieuws

Update 'Kippen- en Varkensproject' in Liberia

Op 1 maart 2017 zijn studenten van o.a. de opleiding Algemene Bouwkunde in Liberia, begonnen met de bouw van de kippenstal van circa 145m². 

Meer informatie

Ten Brinke Foundation - Nieuws

Update Koeienproject in Sri Lanka

Steeds meer gezinnen in Sri Lanka zijn zelfredzaam dankzij het koeienproject. Met behulp van de Ten Brinke Foundation worden er dit jaar 24 nieuwe koeien aangeschaft voor 16 nieuwe gezinnen, met als doel dat ook deze gezinnen zelfstandig inkomsten kunnen genereren door het verkopen van melk aan grote melkbedrijven in de regio.

Meer informatie

Ten Brinke Foundation - Nieuws

Update Koeienproject in Sri Lanka

Het koeienproject in Sri Lanka ontwikkelt zich positief. In totaal zijn er al 34 kalveren geboren. De boeren hebben de bouw van koeienstallen gepland voor hun dieren, want tot nu toe kunnen de koeien alleen onder een afdak staan. Voor de helft van de kosten voor deze stal hebben de boeren zelf kunnen sparen, de andere helft wordt gefinancierd door microkredieten van Ten Brinke Foundation.

Meer informatie

Sociaal engagement

De Ten Brinke Foundation is een non-profitorganisatie die met eigen middelen van de Ten Brinke Group wordt gefinancierd. De foundation zet zich momenteel in voor verschillende ontwikkelingsprojecten in Afrika en Azië.

 

Het doel van de foundation is om te helpen bij het zelfvoorzienend worden van de bevolking.

 

Dat doen we door

 

- het creëren van werkplekken door eigen farm projecten

-we stellen tevens financiële middelen beschikbaar voor de bouw van opleidingscentra

-wij stellen financiële middelen beschikbaar voor microkredieten


Dit zijn humanitaire projecten waaraan wij veel waarde hechten!