Ten Brinke Foundation - Nieuws

Oogsttijd ook in Ghana

De maïsoogst is in de afgelopen dagen met succes afgerond. Nu wordt de grond voor het verbouwen van verschillende groenten voorbereid.

Meer informatie

Ten Brinke Foundation - Nieuws

Praktijk vakschool Hwidiem, Ghana

Met als doel de werkloosheid onder jongeren in Ghana terug te dringen, werkt de Ten Brinke Foundation samen met de stichting TroTro aan de opbouw van een praktijk vakschool in Hwidiem.

Meer informatie

Ten Brinke Foundation - Nieuws

Update 'Kippen- en Varkensproject' in Liberia

Op 1 maart 2017 zijn studenten van o.a. de opleiding Algemene Bouwkunde in Liberia, begonnen met de bouw van de kippenstal van circa 145m². 

Meer informatie

Sociaal engagement

De Ten Brinke Foundation is een non-profitorganisatie die met eigen middelen van de Ten Brinke Group wordt gefinancierd. De foundation zet zich momenteel in voor verschillende ontwikkelingsprojecten in Afrika en Azië.

 

Het doel van de foundation is om te helpen bij het zelfvoorzienend worden van de bevolking.

 

Dat doen we door

 

- het creëren van werkplekken door eigen farm projecten

-we stellen tevens financiële middelen beschikbaar voor de bouw van opleidingscentra

-wij stellen financiële middelen beschikbaar voor microkredieten


Dit zijn humanitaire projecten waaraan wij veel waarde hechten!