Ten Brinke Poortier Romein

Welkom bij Ten Brinke Poortier Romein
Ten Brinke Poortier Romein is sinds 1 januari 2008 een joint venture partner van Ten Brinke Projectontwikkeling Nederland. Jan Poortier en Cees Romein, beiden al jaren actief in de vastgoed(bouw)branche, hebben de handen ineen geslagen en als joint venture partner aansluiting gezocht bij Ten Brinke Vastgoedontwikkeling.


Ten Brinke Poortier Romein ontwikkelt en realiseert projecten in de woning- en utiliteitsbouw voor relaties hoofdzakelijk in Nederland. In samenwerking met marktpartijen uit de vastgoedbranche zijn wij actief in het volledige traject: grondacquisitie, locatieontwikkeling, vergunningen, bouw, financiering, verkoop en belegging onroerend goed, nazorg tot beheer.


Door de optimale samenwerking als joint venture partner van Ten Brinke Vastgoedontwikkeling kunnen we putten uit de jarenlange ervaring op het gebied van ontwikkelen, bouwen, financieren, beleggen en asset management. Wij weten wat de markt wil en passen daar onze producten en diensten continu op aan. Onze kennis van het ontwikkelproces en de ervaring in het bouwproces versterken elkaar. En zo zetten wij samen met onze relaties het optimale resultaat neer.


Visie & aanpak

Onze visie op de toekomstige ontwikkeling van vele locaties in Nederland is dat we door een enthousiaste aanpak een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de expansiebehoefte van vele commerciële bedrijven en kunnen zorgen voor voldoende passende woonruimte voor de verschillende doelgroepen. Voortgang in de verschillende projectontwikkelingsactiviteiten zal de gehele Nederlandse samenleving ten goede komen.

Door onze no-nonsense mentaliteit proberen we al in een vroeg stadium te beoordelen of een toekomstig project wel of geen kans van slagen heeft. Al op het moment van grondacquisitie weten we welke ontwikkeling we voor ogen hebben en indien van toepassing voor welke commerciële marktpartijen we een toekomstig project willen ontwikkelen.

Zodra de contracten voor de verwerving van de locaties zijn vastgelegd gaan we direct met de betrokken gemeente in overleg om de mogelijkheden voor de beoogde ontwikkeling te bespreken. Om zoveel mogelijk werkzaamheden rondom de ontwikkeling van een nieuwbouwproject in eigen hand te houden, nemen we de werkzaamheden zoals het verzorgen van het juiste bestemmingsplan en dergelijke ook voor onze rekening. In de meeste gevallen gaan we al tijdens de bestemmingsplanprocedure aan de slag met het schetsontwerp, zodat we na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning kunnen verkrijgen en daarna daadwerkelijk kunnen gaan bouwen.

Door deze aanpak kunnen we in veel gevallen in een korte periode zorgen voor een waardevermeerdering van de grondpositie van de verschillende grondeigenaren en een maatschappelijke bijdrage leveren in de verbetering van de ruimtelijke structuur.

Heeft u een locatie(s) van 3.000 m² of groter die u wilt verkopen? Neem dan gerust contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden met u.

Concreet zijn we permanent op zoek naar ontwikkellocaties voor:
- woningbouw;
- supermarkten;
- bouwmarkten;
- fastfood(weg)restaurants;
- winkelcentra;
- PDV en GDV locaties;
- tuincentra;
- woonboulevards;
- hotels;
- autobedrijven/automotive;
- wasstraten;
- zorgcomplexen;
- leasure en wellness.


Contact


Adresgegevens:
Ten Brinke Poortier Romein
Burgemeester van der Zandestraat 21
7051 CS  Varsseveld
Telefoon 088 - 374 13 00

 

Contactpersonen:
De heer Jan Poortier
Email: jpoortier@tenbrinke.com
Mobiel: 06-20491247

De heer ing. Cees Romein
Email: cromein@tenbrinke.com
Mobiel: 06-20245779

Kvk gegevens:
Ten Brinke Poortier Romein Projecten B.V.
Statutair gevestigd te Varsseveld.
KvK Arnhem 09182036