Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Στην Ten Brinke δεσμευόμαστε. Όχι μόνο με ανθρώπους και σχέσεις που βρίσκονται κοντά μας, αλλά και με ανθρώπους στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να συμβάλουμε σε μια βιώσιμη και σκόπιμη βελτίωση του αυριανού κόσμου. Από το 2011 κάνουμε αυτό ακριβώς μέσω του Ιδρύματος Ten Brinke.

Μέσω του Ιδρύματος Ten Brinke, βοηθάμε τους ανθρώπους σε αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτυχθούν πραγματικά. Βοηθάμε ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Παρέχουμε οικονομική στήριξη για την κατασκευή κέντρων κατάρτισης καθώς και για τη δημιουργία και υλοποίηση δικών μας γεωργικών έργων-προγραμμάτων. Επίσης, προσφέρουμε μικροπιστώσεις για να προσφέρουμε σε ανθρώπους την δυνατότητα να γίνουν αυτάρκεις. Με το Ίδρυμα Ten Brinke, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.