Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Με βάση αυτή την πεποίθηση, ο Όμιλος Ten Brinke ίδρυσε το Ίδρυμα Ten Brinke το 2012. Στόχος του ιδρύματος είναι να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων φτωχότερων χωρών του κόσμου με στοχευμένο και μακροπρόθεσμο τρόπο μέσω ενεργητικής υποστήριξης. Για την Ten Brinke, κοινωνική δέσμευση σημαίνει «βοηθώ τους ανθρώπους να βοηθήσουν τους εαυτούς τους», δηλαδή υποστήριξη μέσω της παροχής οικονομικών πόρων για την κατασκευή κέντρων κατάρτισης, την ίδρυση και ανάπτυξη δικών τους αγροτικών έργων, τη χορήγηση μικροπιστώσεων για να δώσουν στους ανθρώπους τους την ευκαιρία να οικοδομήσουν μια ανεξάρτητη ύπαρξη - έτσι ώστε να μπορούν, μακροπρόθεσμα, να διαμορφώσουν τη ζωή τους ανεξάρτητα από τη βοήθεια τρίτων.

Το Ίδρυμα Ten Brinke προσφέρει βοήθεια που είναι άμεση και αισθητή. Βοήθεια που είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες και ταυτόχρονα προσανατολισμένη στο μέλλον.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ TEN BRINKE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ίδρυμα Ten Brinke χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια κατά την αξιολόγηση αιτημάτων για χρηματοδότηση έργων:

Αιτήσεις για έργα που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια δεν θα ληφθούν υπόψη.

  • Υποστηρίζονται μόνο έργα στις φτωχότερες χώρες ή στις φτωχότερες περιοχές χωρών. Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε σε έργα στο Μαλάουι.
  • Το έργο στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της εν λόγω περιοχής.
  • Η χώρα στην οποία εκτελείται το έργο θα πρέπει να είναι πολιτικά σταθερή.
  • Προτιμούμε έργα που μπορούμε να υποστηρίξουμε πλήρως ως κύριος χρηματοδότης με 75% έως 100% συμμετοχή.
  • Θα ληφθούν υπόψη μόνο αιτήματα από οργανισμούς που εδρεύουν στην Ολλανδία ή τη Γερμανία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

News

Ιχθυοκαλλιέργεια – Luangwa Ζάμπια

Άνθρωποι που ζουν σε περιοχές οι οποίες συνορεύουν με προστατευόμενα εθνικά πάρκα αντιμετωπίζουν μεγάλη πρόκληση να αυτοσυντηρηθούν, λόγω της σύγκρουσης ανθρώπων και ζώων, όπου γίνεται δύσκολο να εφαρμοστούν ορισμένες πρακτικές που χρησιμοποιούνται π.χ στην κτηνοτροφία και την γεωργία.

Κοινωφελές έργο «αγελάδας» Σρι Λάνκα

Τον Απρίλιο του 2015, το Ίδρυμα Ten Brinke έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη ενός νέου κοινωφελούς έργου στη Σρι Λάνκα.

ΙΔΡΥΜΑ Ten Brinke KIVA ΜΙΚΡΑ ΔΑΝΕΙΑ

Το Ίδρυμα Ten Brinke δεν υποστηρίζει μόνο μεγάλα έργα όπως για παράδειγμα τα αγροκτήματά μας (φάρμες) στη Γκάνα και τον Νίγηρα, το κοινωφελές έργο «αγελάδας» στη Σρι Λάνκα και μια ποικιλία άλλων έργων που περιλαμβάνουν μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά επίσης υποστηρίζουμε μικρότερους επιχειρηματίες και οικογένειες με μικροπιστώσεις μέσω του οργανισμού μικροπιστώσεων KIVA.