Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Στην Ten Brinke δεσμευόμαστε. Όχι μόνο με ανθρώπους και σχέσεις που βρίσκονται κοντά μας, αλλά και με ανθρώπους στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να συμβάλουμε σε μια βιώσιμη και σκόπιμη βελτίωση του αυριανού κόσμου. Από το 2011 κάνουμε αυτό ακριβώς μέσω του Ιδρύματος Ten Brinke.

Μέσω του Ιδρύματος Ten Brinke, βοηθάμε τους ανθρώπους σε αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτυχθούν πραγματικά. Βοηθάμε ανθρώπους να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Παρέχουμε οικονομική στήριξη για την κατασκευή κέντρων κατάρτισης καθώς και για τη δημιουργία και υλοποίηση δικών μας γεωργικών έργων-προγραμμάτων. Επίσης, προσφέρουμε μικροπιστώσεις για να προσφέρουμε σε ανθρώπους την δυνατότητα να γίνουν αυτάρκεις. Με το Ίδρυμα Ten Brinke, χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

News

Νέο πρόγραμμα κατασκευής πήλινων φούρνων στο Μαλάουι

Σε πολλά μέρη του Μαλάουι, το μαγείρεμα γίνεται ακόμα μέσω ελεύθερης καύσης ξύλων. Μια πρακτική επισφαλής για το περιβάλλον κι επικίνδυνη για τα μικρά παιδιά και όσους εισπνέουν τον καπνό.

ΙΔΡΥΜΑ Ten Brinke - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΛΑΟΥΙ

Με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Ten Brinke, δόθηκε το σήμα εκκίνησης τον Οκτώβριο του 2021 για την κατασκευή ενός κέντρου εργασίας και επιχειρήσεων στο Μαλάουι, το Youth Enterprises. Τον Μάιο του 2022, η διευθύντρια του Youth Enterprises, κυρία Margaret Gondwe, μας επισκέφτηκε μαζί με τους διευθυντές τριών κέντρων κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του ΥΕ.

Ιχθυοκαλλιέργεια – Luangwa Ζάμπια

Άνθρωποι που ζουν σε περιοχές οι οποίες συνορεύουν με προστατευόμενα εθνικά πάρκα αντιμετωπίζουν μεγάλη πρόκληση να αυτοσυντηρηθούν, λόγω της σύγκρουσης ανθρώπων και ζώων, όπου γίνεται δύσκολο να εφαρμοστούν ορισμένες πρακτικές που χρησιμοποιούνται π.χ στην κτηνοτροφία και την γεωργία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ TEN BRINKE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ίδρυμα Ten Brinke χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια κατά την αξιολόγηση αιτημάτων για χρηματοδότηση έργων:

Αιτήσεις για έργα που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια δεν θα ληφθούν υπόψη.

  • Υποστηρίζονται μόνο έργα στις φτωχότερες χώρες ή στις φτωχότερες περιοχές χωρών. Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε σε έργα στο Μαλάουι.
  • Το έργο στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της εν λόγω περιοχής.
  • Η χώρα στην οποία εκτελείται το έργο θα πρέπει να είναι πολιτικά σταθερή.
  • Προτιμούμε έργα που μπορούμε να υποστηρίξουμε πλήρως ως κύριος χρηματοδότης με 75% έως 100% συμμετοχή.
  • Θα ληφθούν υπόψη μόνο αιτήματα από οργανισμούς που εδρεύουν στην Ολλανδία ή τη Γερμανία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ