Ten Brinke Academy

De Ten Brinke Academy is in oktober 2013 opgericht met de volgende doelen binnen Ten Brinke:

  • Opleiden van medewerkers
  • Verbeteren van de kwaliteit
  • Minimaliseren van faalkosten door het delen van kennis en ervaring
  • Medewerkers de mogelijkheid bieden, zich door scholing verder te ontwikkelen

Hiervoor zijn meerdere opleidingsvormen beschikbaar:

E-Learning

“Jij beslist wanneer, waar en hoe jij leert!”
Onder E-Learning wordt verstaan alle vormen van leren waarbij elektronische of digitale middelen worden ingezet. Bij Ten Brinke wordt hiervoor een E-Learning module zelf ontwikkeld en via het Learning Management Systeem (LMS) beschikbaar gesteld. E-Learning biedt de medewerker de mogelijkheid leerstof passend bij zijn/haar functie en interesse aan te bieden. Ten Brinke Academy heeft tot op heden 60 modules zelf ontwikkelt. Bijvoorbeeld modules op het gebied van: bouwrecht, bouwtechniek, bouworganisatie, etc. Verder hebben wij 120 modules voor persoonlijke ontwikkeling op ons LMS beschikbaar. Sinds het begin in 2015 tot op heden zijn we trots te vermelden dat meer dan 6500 modules succesvol afgerond zijn.

Klassikale trainingen en seminar

“... kennis voor iedereen!”
De Ten Brinke Academy organiseert klassikale trainingen op verzoek en samen met de bedrijven binnen Ten Brinke. De thema’s van de trainingen variëren van tekenprogramma’s, software training tot taaltrainingen. De klassikale trainingen worden in kleine groepen van ca. 12 personen gegeven. De seminars zijn voor groepen van maximaal 25 personen. In company trainingen bieden ons de mogelijkheid in detail in te gaan op de wensen en vragen van onze medewerkers.

Training en coaching

“Iedereen aan boord!”
Tevens is er binnen Ten Brinke een traineeship. Hierbij worden de trainees persoonlijk of in kleine groepen (ca. 2 a 3 personen) begeleid. Hierin worden actuele thema’s uit de praktijk behandeld. Maandelijkse afspraken zijn gedoeld op het uitwisselen van kennis en ervaring vanuit Ten Brinke. Hiervan profiteren de starters op de arbeidsmarkt. Voor het beste resultaat voor onze klanten en onze medewerkers bieden wij ook personal coaching aan, ter verbetering van het individu met skills als: communicatie, timemanagement, teamwork, etc.